Musikk har vært brukt i tusenvis av år i forskjellige kulturer i helbredelse. Nyere forskning viser at moderne musikkterapi har positiv effekt mot både psykiske og somatiske lidelser. (Illustrasjonsfoto: www.colourbox.no)

Musikk hjelper schizofrene

Schizofrenipasienter blir mer sosiale og motiverte for behandling hvis de får musikkterapi.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Schizofreni behandles stort sett ved hjelp av medikamenter. Disse har god effekt på såkalte positive symptomer som hallusinasjoner og paranoide vrangforestillinger.

Men medikamentene har bivirkninger og virker dårlig på såkalte negative symptomer.

De negative symptomene handler om at pasientene sliter med å knytte sosiale bånd, har vanskelig for å utrykke sine følelser og mangler ofte motivasjon for behandling.

Ny forskning fra Griegakademiets senter for musikkterapiforsking (GAMUT), viser at musikkterapi hjelper mot disse symptomene.

– Vår studie viste at 90 prosent av schizofrenipasientene ble vesentlig bedre etter musikkterapi. Et team med uavhengige psykiatere så at de negative symptomene ble sterkt redusert, sier forsker Christian Gold ved GAMUT.

Resultatet baserer seg på en undersøkelse hvor åtte studier på forbindelsen mellom schizofreni og musikkterapi er sammenlignet. Studien inkluderer 483 deltakere fra blant annet Kina, England og Italia.

Godt samspill

Musikkterapi innebærer alt fra at pasienten improviserer med musikkinstrumenter, synger, lytter til musikk til å skrive sanger selv.

Gold tror at musikkterapiens gode virkning på personer med alvorlig psykiske lidelser kommer av at behandleren tar utgangspunkt i pasientenes ressurser og muligheter istedenfor å fokusere på pasientens problemer og mangler.

Christian Gold. (Foto: Privat)

– Pasientene som ble tilbudt musikkterapi ble mer aktive og selvtilliten steg. De ble mer sosiale, flinkere til å snakke om følelser og ble mer motiverte for behandling, sier han.

Musikkterapi har også vist seg å ha liknende effekt mot andre psykiske lidelser som depresjon og autisme.

– Musikkterapi kommer ikke til å erstatte medikamenter, men kan være et godt supplement i en helhetlig behandling mot schizofreni og andre alvorlige psykiske lidelser, sier Gold.

Musikk mot MS

Men musikkterapi har ikke bare vist seg å virke positivt ved psykiske lidelser. Den har også en god somatisk effekt ved nevrologiske lidelser som MS, ifølge forsker Wolfgang Schmid ved Griegakademiet.

Han har drevet med og forsket på musikkterapi i 17 år i Tyskland før han kom til Bergen i august.

– MS fører blant annet til svekket kroppsbeherskelse. Da vi ga pasientene musikkinstrumenter og ba dem om å spille, så vi at motorikken deres forbedret seg betraktelig etter en stund.

– Både pasientene og pårørende ble overrasket over fremgangen, sier Schmid.

Bedre språk

Wolfgang Schmid. (Foto: Kim E. Andreassen)

Han forteller at sang og musikk også hjelper pasienter som skal lære seg språket på ny etter en hjerneskade, eller forsinke prosessen med tap av språk, som er tilfelle med for eksempel MS og demens.

– I likhet med musikk har språket takt, rytme og vokalbruk. Personer som skal lære å snakke igjen, kommer seg mye raskere dersom de synger det de vil si.

– Vi ser også at demente som ikke snakker lenger plutselig huske alle versene av en julesang når de får høre melodien. forteller Schmid.

Språkløs kontakt

Schmid mener dette kan knyttes til nyere nevrologisk forskning som viser at flere deler av hjernen aktiveres når man hører på og lager musiikk.

Han tror at det er de samme mekanismene som er i sving når musikkterapeuter kommer i kontakt med pasienter som ikke kan snakke lenger.

–Vi får blant annet kontakt med personer som ligger i koma ved hjelp av musikk. Vi ser at pustefrekvensen endrer seg når vi spiller for dem, forteller Schmid.

Referanse:

Mössler, Chen, Heldal & Gold: Music therapy for people with schizophrenia and schizophrenia-like disorders, The Cochrane Library, Published Online: 7 DEC 2011, doi: 10.1002/14651858.CD004025.pub3.

Bakgrunn:

16. januar åpne utstillingen Samspill som omhandler musikkterapi ved Vil VIte, Bergen vitensenter.

Powered by Labrador CMS