Musikk mot hjertetrøbbel

Ikke all medisin smaker vondt. Ny forskning antyder at din absolutte favorittmusikk kan beskytte hjertet ditt.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

(Illustrasjonsfoto: www.colourbox.no)

Det er jammen ikke godt å si hva som fikk den første huleboeren til å tromme på et tre, tralle en trudelutt eller spille på slurva. Eller hva som gjør at vi mennesker fremdeles lar oss henrykke over trommvirvler, felegnikk og smektende sang.

Men spør du hva musikk skal være godt for, får du antageligvis likevel et klart svar fra forskerne ved University of Maryland School of Medicine:

Hjertet!

De har nemlig gjort en undersøkelse som tyder på at din favorittmusikk kan få blodårene dine til å utvide seg, slik at blodet flyter lettere.

- Vi hadde tidligere vist at positive følelser, som latter, er godt for blodsystemet. Så et logisk spørsmål var om andre følelser, for eksempel de som blir vekket av musikk, hadde samme effekt, sier forsker Michael Miller.

Det ser de altså ut til å ha. I begge retninger.

Mens den fine musikken utvider årene, virker det nemlig som om slitsom musikk får blodårene til å trekke seg sammen, slik at blodstrømmen reduseres.

Stygt, fint og moro

For å undersøke musikkens innvirkning på skrotten, fikk forskerne tak i 10 friske, ikke-røykende frivillige.

De måtte plukke ut både musikk som gjorde dem glade, og musikk som gikk dem på nervene. I de neste månedene måtte de frivillige gå igjennom fire ulike faser – eller tester.

I en av testene lyttet de til yndlingsmusikken sin i en halvtime. Annen fase gikk ut på å høre en halvtime av den enerverende musikken. I den tredje fasen lyttet de frivillige til et lydspor som skulle ha avslappende effekt, mens fjerde fase gikk ut på å se morsomme videoer.

Alle deltagerne gikk igjennom alle fasene, men i ulik rekkefølge. Etter hver lytte- eller videostund, brukte forskerne ultralyd til å måle blodgjennomstrømningen i ei blodåre i overarmen.

Stor innvirkning

Det viste seg altså at favorittmusikken fikk blodårene i armen til å utvide seg med hele 26 prosent i forhold til en normaltilstand. Den plagsomme musikken fikk derimot årene til å trekke seg sammen med seks prosent.

(Illustrasjonsfoto: www.colourbox.no)

Det avslappende lydsporet utvidet blodårene med rundt 11 prosent, mens tallet var 19 prosent for de morsomme videoene.

Dermed ser det altså ut til at fin musikk er kan ha sitt å si for hjertehelsa. Men hva er egentlig fin musikk?

Sunn country

De fleste som var med i studien hadde en svakhet for countrymusikk, mens de oppgav at heavy metal gjorde dem en smule engstelige. Og forskeren selv må innrømme at han har en viss sympati for nettopp disse valgene.

Men undertegnede har i hvert fall sett anekdotiske beviser for at de to musikktypene kan ha den stikk motsatt effekten på andre medlemmer av menneskearten. Det var nok nettopp dette Miller hadde i tankene da ha satte opp forsøket.

- Vi visste at ulike individer ville reagere forskjellig på ulike typer musikk, så i denne studien lot vi deltagerne velge musikk ut ifra hva de selv likte og mislikte, sier han i ei pressemelding fra University of Maryland.

Forebyggende arbeid

Studien er riktignok liten, og det trengs nok en god del mer forskning både på hvilken effekt musikk virkelig har på blodårene, og hvilken musikk som har hvilken effekt.

Men Miller er likevel temmelig entusiastisk overfor de nye funnene.

- Disse resultatene var musikk i mine ører, fordi de antyder en ny forebyggende strategi som vi kan innlemme i vårt daglige liv for å få et sunnere hjerte, sier han.

Referanse:

M. Miller, V. Beach, C. Mangano og R. A. Vogel la fram resultatene sine i presentasjonen “Positive Emotions and the Endothelium: Does Joyful Music Improve Vascular Health?”, på American Heart Association Scientific Sessions, 11. november 2008.

Powered by Labrador CMS