Terje Lohndal anbefaler en språkvitenskapelig klassiker. Selv er han professor i lingvistikk på NTNU. (Foto: privat)

Mine fagbokfavoritter: Boka som tok språket inn i matematikkens verden

Språkprofessor Terje Lohndal anbefaler en liten bok på hundre sider av Noam Chomsky, vår tids største språkforsker.

Mine fagbokfavoritter

I denne spalten inviterer forskning.no forskere til å anbefale fagbøker innenfor sitt fagfelt.

  • Hvilken fagbok er den beste de har lest?
  • Hvilken bok skal en amatør lese for å sette seg inn i faget deres?
  • Og hvilken fagbok var en skuffelse?

Her kan du lese alle artiklene i serien: Mine fagbokfavoritter

Terje Lohndal er professor i engelsk språkvitenskap på NTNU og forsker på det som er felles for språk, det abstrakte som ligger under alle språk. Han er også landets yngste professor.

Hva er den beste fagboka du har lest? 

Lohndal synes ikke det er lett å skulle nevne bare én bok. Men når han ikke har et valg, tar han fram en bok av forskeren som mange regner som den største språkforskeren i vår tid. 

- Jeg velger Syntactic Structures av Noam Chomsky. Denne korte boken på rundt 100 sider tar opp mye av det som kjennetegner moderne lingvistikk. Analysen hans av verbsystemet i engelsk er genial. På en abstrakt, men enkel måte får Chomsky fram sammenhenger og generaliseringer som ingen hadde sett før, sier Lohndal.

Ifølge Store norske leksikon er Chomsky den mest siterte nålevende akademikeren innenfor samfunnsvitenskapene og de humanistiske fag. Han endret lingvistikken med Lohndals favorittfagbok.

Det blir helt feil å tenke tilbake på skolegrammatikken, forklarer Lohndal. Lingvister og Chomsky opererer på et mye mer abstrakt grammatisk nivå. Det ligner mer på matematikk. 

Tidligere ble språket sett som etterligning, at barn gjentok det de hørte rundt seg. Men etter Chomskys oppdagelser ser man på språket som system, som et hierarki av regler. 

- Chomsky etablerte et formelt matematisk apparat for å studere alle språk, forklarer Lohndal. Det handler om hvilke setninger vi mennesker ikke aksepterer og hva det sier om språket og grammatikken. 

Hvilken bok vil du anbefale for en som har lyst til å sette seg inn i faget ditt?

- Steven Pinkers The Language Instinct er fremdeles en klassiker. Den forklarer på en enkel måte hva språk er for noe og hvorfor det er så uhyre interessant, sier Lohndal.

-  Av bøker på norsk vil jeg anbefale Jan Terje Faarlunds Revolusjon i lingvistikken. Den tar for seg Noam Chomskys teori og viser også hvordan det analytiske apparatet kan brukes på norske språkdata.

Hvilken fagbok vil du ikke anbefale?

Terje Lohndal vil ikke anbefale boka The Language Myth, som er den siste boka til Vyv Evans.

Evans er professor i lingvistikk på Bangor University i Storbritannia.

- Boka er full av gale fremstillinger og misforståelser om hva Noam Chomsky mener og hva språk er. Evans  mangler en grunnleggende forståelse av hva vitenskap er, sier Lohndal.

Powered by Labrador CMS