Legger lokk over Tsjernobyl

25 år etter tidenes verste atomulykke legges fundamentet for verdens største flyttbare konstruksjon ved Tsjernobyl-kraftverket i Ukraina. Metallkonstruksjonen skal beskytte reaktorvraket mot vær og vind – og miljø og mennesker mot radioaktive stoffer.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

I Ukraina er det franske selskapet Novarka ferdig med grunnarbeidet til det som skal bli verdens største flyttbare konstruksjon. Åstedet for tidenes verste atomulykke skal dekkes av et enormt, bueformet metallskall. I skrivende stund støpes fundamentet – 300 meter fra selve ulykkesstedet.

Siden den ødelagte reaktoren fortsatt er svært radioaktiv, skal kjempebyggverket nemlig bygges et godt stykke fra reaktoren, for så å skyves på plass over ulykkesstedet.

Verdens verste

26. april 1986 eksploderte reaktor 4 ved Tsjernobyl-kraftverket i det daværende Sovjetunionen. Taket over reaktoren ble blåst vekk, og det oppstod en eksplosjonsartet brann. Betydelige mengder radioaktive stoffer steg opp fra den ødelagte reaktorbygningen sammen med røyk og vanndamp. Radioaktivt materiale ble spredd med vinden til flere europeiske land, deriblant Norge. 

Sovjetiske myndigheter opprettet en faresone med en radius på 30 km rundt kraftverket, og over 100 000 mennesker blei evakuert fra området. Her til lands var det særlig i Midt-Norge det ble registrert radioaktivt nedfall, og her ble det fokusert på tiltak innen saue- og reindriftsnæringene.

25 år etter ulykken drives det fortsatt nedforing av sau og tamrein i områder som var spesielt utsatt for radioaktivt nedfall. Ifølge kjernekjemiker Astrid Liland ved Statens strålevern, kan det bli aktuelt å fortsette med disse tiltakene i lang tid framover.

Hvor stor reell helserisiko nedfallet fra Tsjernobyl egentlig utgjorde her i landet, har vært omdiskutert. Liland er imidlertid klar på at tiltakene var helt nødvendige.

- Hvis vi ikke hadde iverksatt noen tiltak, kunne det utgjort en reell helserisiko i utsatte områder, sier hun til forskning.no.

Sarkofager og sikkerhet

For å begrense videre radioaktive utslipp, begynte sovjetiske myndigheter arbeidet med å kapsle inn den ødelagte reaktorbygningen i en diger sarkofag av metall og betong allerede like etter ulykken. På grunn av den kraftige strålingen, var arbeidet svært farlig. Man forsøkte derfor å begrense risikoen for arbeiderne ved å jobbe så fort som mulig, og den ferdige sarkofagen ble derfor verken veldig solid eller spesielt tett.

I 2000 ble driften av den siste reaktoren ved Tsjernobyl-kraftverket avsluttet. Åtte år senere blei sarkofagen rundt reaktor 4 forsterket og stabilisert, og det er i dag ingen fare for at den skal kollapse. Tsjernobyl-kraftverket utgjør dermed ingen umiddelbar fare lenger. Restene etter reaktor 4 er imidlertid fortsatt svært radioaktive, og sarkofagen er i altfor dårlig stand til å være noen varig løsning.

Derfor har Novarka, et samarbeid mellom de franske firmaene Boyuges og Vinci Construction, fått i oppdrag å sikre ulykkesstedet. Om ikke for all framtid, så i hvert fall for 100 år framover.

New Safe Confinement

Novarka er i gang med å bygge en kjempemessig metallkonstruksjon som skal omslutte både vraket av reaktoren og den gamle sarkofagen. Den enorme bygningen har fått navnet New Safe Confinement (NSC).

Dette metallskallet skal beskytte den gamle sarkofagen fra vær og vind, samtidig som det beskytter miljø og mennesker mot stråling og videre spredning av radioaktive stoffer.

Bygninga blir bueformet, og vil ligne litt på en diger flyhangar. Stålbuen skal spenne over 257 meter, og på det høyeste skal byggverket rage 108 meter over bakken. .

For å unngå å utsette arbeiderne for unødig fare, vil ikke Novarka bygge NSC direkte over den gamle sarkofagen. I stedet skal stålbua settes sammen av prefabrikkerte stålelementer på en byggeplass 300 meter vest for sarkofagen. New Safe Confinement skal stå ferdig sommeren 2015.

Deretter skal hydrauliske jekker skyve hele konstruksjonen østover til den omslutter den gamle sarkofagen fullstendig. NSC vil veie 29 000 tonn. Det er omtrent like mye som tre Eiffeltårn, og gjør NSC til verdens største flyttbare konstruksjon.

Trygg demontering

New Safe Confinement vil inneholde måleutstyr for å holde et øye med radioaktiviteten rundt den gamle sarkofagen, samt et avansert aircondition-anlegg som skal kontrollere temperatur og luftfuktighet.

NSC er konstruert for å vare i 100 år. Innen den tid er håpet at problemene med den radioaktive reaktoren skal være løst på permanent basis.

NSC skal nemlig også inneholde tre fjernstyrte robotkraner, som skal kunne demontere den gamle sarkofagen og den ødelagte reaktoren på en trygg og sikker måte.

Internasjonalt spleiselag

Totalt vil bygginga av New Safe Confinement koste 1,5 milliarder euro. NSC er finansiert med midler fra ei rekke land gjennom Chernobyl Shelter Fund. Fondet kontrolleres av European Bank for Reconstruction and Development (EBRD).

EBRD kontrollerer også Nuclear Safety Account, et fond som blant annet skal finansiere trygg behandling og lagring av avfall og brukt brensel fra de tre andre reaktorene ved Tsjernobyl-kraftverket. Norge har bidratt med til sammen 11 millioner euro til de to prosjektene.

Tidlig i 2011 blei det klart at begge fondene mangler penger. 19. april i år ble det holdt en såkalt pledging-event, der flere land ga løfter om til sammen 550 millioner euro i ytterligere støtte. Norge har gitt tilsagn om ei ekstrabevilgning på 500 000 euro.

- Det er en påminnelse om hvor farlig kjernekraft kan være når vi 25 år etter ulykken fortsatt opplever utfordringer knyttet til Tsjernobyl. Dette er et internasjonalt spleiselag. Vi har valgt å gi en ekstrabevilgning, da vi ser at ytterligere sikringstiltak fortsatt er nødvendige, sier statssekretær Erik Lahnstein i Utenriksdepartementet til forskning.no.

Ifølge Axel Reiserer ved EBRD, mangler de to prosjektene fortsatt 190 millioner euro. Likevel er Novarka og EBRD optimistiske, og holder fast ved at New Safe Confinement skal stå ferdig sommeren 2015.

Les mer: 

Artikkel i Scientific American

Chernobyl25

Powered by Labrador CMS