Flammehemmere kan gi lavere fødselsvekt

Gjenstander i hjemmet kan lekke helsefarlige stoffer og påvirke gravide. Nå kobles eksponering for bromerte flammehemmere til lavere fødselsvekt.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

(Foto: Colourbox)

Bromerte flammehemmere

Flammehemmere brukes i stor utstrekning i en rekke forbrukerprodukter som tekstiler, elektrisk og elektronisk utstyr og ulike plastprodukter til å hindre eller hemme brann.

De mest brukte stoffene er tetrabrombisfenol A (TBBPA), polybromerte difenyletere (PBDE) og heksabromsyklododekan (HBCD).

De to siste stoffgruppene har lenge vært i søkelyset på grunn av uheldige miljø- og helsemessige egenskaper. Det er derfor innført forbud mot å produsere og bruke disse stoffene i Norge og i EU.

Flere av stoffene har vist seg å ha alvorlige skadevirkninger for miljø og helse.

Kilde: Folkehelseinstituttet, Kilma- og forurensingsdirektoratet.

Det kan være en sammenheng mellom å bli utsatt for slike stoffer over tid i graviditeten, og en litt lavere fødselsvekt på barnet.

Det antyder amerikanske forskere i ny studie, publisert i American Journal of Epidemiology.

I studien handler det om flammehemmere i stoffgruppen PBDE, nærmere bestemt  blandingen PentaBDE, som forstyrrer hormoner i kroppen.

PentaBDE regnes for å være blant de farligste, og klassifiseres som både helseskadelige og miljøskadelige.

I Norge og EU er PentaBDE forbudt. Også i California i USA, der studien er gjenomført, er bruken av slike stoff faset ut.

115 gram for hver tidobling

Resultatene viser at for hver tidobling av stoffer fra den skumle PBDE-miksturen i gravide kvinners blod, reduseres fødelsevekten med 115 gram.

Forskerne bak studien er hjemmehørende ved University of California, Berkeley’s School of Public Health.

- Dette er den første store populasjons-baserte studie som kobler bromerte flammehemmere til utfall for spedbarn ved fødselen, sier forsker Kim Harley ved Center for Environmental Research and Children’s Health ved Berkeley.

Samtidig er det kjent fra tidligere at røyking i svangerskapet kobles til en vektnedgang på et sted mellom 150 til 250 gram, ifølge forskeren.

Gamle kilder til lekkasje

Regelverket har generelt vært strengere med hensyn til omgang og bruk av bromerte flammehemmere i EU og Norge enn i USA.

Selv om mange typer bromerte flammehemmere er blitt forbudt, kan det fortsatt finnes ting hjemme hos folk fra 1970-årene og framover som innholder PentaBDE.

Det kan dreie seg om eldre barneleker og tepper og filleryer.

I tillegg kan det være PentaBDE i eldre møbler i California, fordi man der har hatt veldig strenge krav om at produkter skal være lite brennbare, ifølge en pressemelding.

Nivåene kan derfor være åtte ganger høyere i husstøv der enn i andre deler av USA, heter det videre.

Ses også hos gravide i Norge

Også i Norge er bromerte flammehemmere påvist i blodprøver host gravide, men da andre typer flammehemmere.

I en studie fra blant annet 2007 så man lave konsentrasjoner hos gravide i Bodø, skriver miljøstatus.no

Gravide, fostre og spedbarn er (…) følsomme grupper for PBDE både på grunn av effekter på stoffskiftehormonbalansen og effekter på utvikling av sentralnervesystemet, påpeker Folkehelseinstituttet.

Når noen stoffer er blitt forbudt, kommer nye til. I  Norge ser man ofte bromerte flammehemmere i kretskort og plasten i eletronikk; som datautstyr, TV-er og mobiltelefoner.

Stor forskjell for risikogruppen

Selv om den nye amerikanske studien samlet sett melder om nedgang i fødselsvekten, var det svært få barn som havnet under definisjonen på lav vekt; 2,5 kilo.

- Den befolkningen vi ser i studien er svært sunn, slik at vi ikke påtraff mange babyer i kategorien lav fødselsvekt.

- Det vi så var en endring i retning av lettere babyer hos kvinner som i større grad hadde vært utsatt for bromerte flammehemmere, snarere enn en dramatisk økning i antall babyer med for lav fødselsvekt, sier Harley i en pressemelding.

Selv om en vektnedgang på 115 gram kan synes ubetydelig, peker forskeren på at den kan utgjøre en stor forskjell for de som allerede er i risikosonen for lav fødselsvekt.

Det vil blant annet gjelde i grupper av befolkningen med lav inntekt og dårligere tilgang på helsetilbud i graviditeten. I Norge er for øvrig helsetilbudet temmelig likt landet over for gravide kvinner.

Les mer:

Miljøstatus.no: Bromerte flammehemmere

Klima- og forurensningsdirektoratat: Fakta om bromerte flammehemmere

Rapport fra 2007: Bromerte flammehemmerie i blodørøver fra gravide krvinner i Bodø.

Powered by Labrador CMS