Forskeren forteller: Lobbyvirksomhet i EUs klimapolitikk

Anne Therese Gullberg har forsket på lobbyisme, spesielt på EUs klimapolitikk. Hun intervjuet industri- og miljøorganisasjoner og beslutningstakere. Her forteller hun om sitt arbeid.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Anne Therese Gullberg

34 år og forsker II ved CICERO, Senter for klimaforskning.

Har doktorgrad (Ph.D.) i statsvitenskap fra Universitet i Oslo. Disputerte 11. mai 2009.

Hjemmeside

I avhandlingen min har jeg analysert interessegruppers strategier når de driver lobbyvirksomhet, og spurt om interessegruppers innflytelse i EUs klimapolitikk primært er et spørsmål om lobbystrategi eller om ressurser.

Avhandlingen er basert på intervjuer med representanter for industri- og miljøorganisasjoner og beslutningstakere. Jeg finner at både industri- og miljøorganisasjoner foretrekker å drive lobbyvirksomhet både mot politiske allierte og mot politiske motstandere.

Generell lobbying og enkeltsaker

Begge typer av organisasjoner ønsker både å drive generell lobbyvirksomhet og å engasjere seg i enkeltsaker. Men mens industriorganisasjonene er i stand til å mobilisere de nødvendige ressursene til å følge strategiene de ønsker, har miljøorganisasjonene langt mer begrensede ressurser.

Jeg finner også at industriorganisasjoner utøver generelt mer lobbyvirksomhet, og miljøorganisasjoner mindre lobbyvirksomhet, enn det en vil forvente ut fra et enkelt rasjonell-aktør-perspektiv.

Som følge av begrensede ressurser, velger miljøorganisasjoner gjerne noen få kjernesaker hvor de forsøker å påvirke. Industriorganisasjoner utøver lobbyvirksomhet i en rekke spesifikke saker som er umiddelbart relevante for disse organisasjonenes medlemmer, men benytter også mer generell lobbyvirksomhet.

Jeg sammenligner også de ulike organisasjonenes tilgang til policyprosessen i EU og Norge. Industriorganisasjoner har som hovedregel bedre tilgang til policyprosessen enn miljøorganisasjoner, og at det er noe mer krevende å få tilgang til policyprosessen i EU enn i Norge.

Fra eliter til industri og miljø

Jeg har vært interessert i interessegrupper og lobbyvirksomhet i mange år. I 2002 skrev jeg hovedfagsoppgave om norske eliters bruk av og holdninger til profesjonell lobbyisme.

Det er dessuten svært interessant å studere hvordan og hvorfor enkelte interessegrupper får større gjennomslag enn andre.

Forskningen min er forhåpentligvis av interesse for beslutningstakere, allmennheten og interessegrupper i tillegg til andre forskere.

Den dokumenterer hvordan interessegrupper deltar i demokratiske beslutningsprosesser, og det er viktig for å kunne ha en informert debatt om hvordan demokratiet fungerer – og bør fungere.

Jeg har alltid vært interessert i samfunnsspørsmål og politikk spesielt. Derfor valgte jeg også statsvitenskap som fag.

Publikasjoner:

Gullberg, Anne Therese: Strategy counts, resources decide: Lobbying European Union climate policy. Doktorgradsavhandling, Universitetet i Oslo. 2009

Gullberg, Anne Therese, 2008. Lobbying friends and foes in climate policy. The case of business and environmental interest groups in the European Union. Energy Policy, 36 (8): pp. 2954-2962

 

Powered by Labrador CMS