Lettere på tungmetallfronten

Konsentrasjoner av kadmium, bly og kvikksølv er betydelig redusert i Europas luft og nedbør i løpet av de siste 30 årene.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Det går fram av ny studie fra Norsk institutt for luftforskning, NILU.

- Luftkonsentrasjoner og nedbørsmålinger for de tre metallene har sunket i takt med lavere utslipp av disse stoffene, sier leder av studien, Jozef Pacyna, avdelingsdirektør ved NILU, i en pressemelding.

- Forbedret renseteknologi og stengning av kraftig forurensende industri i Øst- og Sentral-Europa er hovedårsakene til reduksjonene, sier han.

Kadmiumutslippene har sunket med rundt 60 prosent, samtidig som utslippene av bly er redusert med 85 prosent.

- Mindre utslipp fra industrien og forbud mot bruk av blyholdig drivstoff er hovedårsakene til lavere nivåer for utslipp av bly, fortsetter Pacyna.

-  Vi har også hatt en betydelig nedgang i utslippene og avsetningene av kvikksølv i Europa, på grunn av renere teknologi.

Liten kvikksølv-økning i 2003-2005

Men; dette har likevel ikke ført til reduksjon av kvikksølv i jordens atmosfære, ifølge forskerne:

- Kvikksølv i atmosfæren viste en liten økning mellom 2003 og 2005. Vi antar at dette skyldes utslipp fra andre regioner, som Asia, sier Pacyna i pressemeldingen.

Han er av den oppfatning at det må forskes mer på kvikksølv som en globalt forurensende miljøgift.

NILU-forskerne mener ytterligere reduksjoner er fullt mulig. Framtidig forskning bør fokusere på hvor mye mer utslippene kan reduseres, ”avhengig av den nødvendige teknologi, og på utvikling av kost-nytte-analyser av andre reduksjonstiltak”, heter det videre.

Pacyna legger til at selv om kadmium, bly og kvikksølv kan oppstå fra naturlige kilder, så finnes det også store menneskeskapte kilder.

NILU-studien er publisert i tidsskriftet Atmospheric environment, og ble finansiert av miljøprogrammer i regi av EU og FN.

Referanse:

Pacyna, J.M., Pacyna, E. G., Aas, W. (2009) Changes of emissions and atmospheric deposition of mercury, lead, and cadmium. Atmospheric Environment, 43, 117-127.

Les mer:

Miljøstatus i Norge: Kadmium

Miljøstatus i Norge: Bly

Miljøstatus i Norge: Kvikksølv

Powered by Labrador CMS