Flere nordmenn brukte norsk natur i fjor. Her fra landskapet rundt Besseggen i Vågå kommune.

Mange gikk sin første fjelltur sommeren 2020

Stadig færre nordmenn er interessert i å gå utenfor oppmerkede stier, ifølge forskere fra Norsk institutt for naturforskning.

Antallet nordmenn som gikk tur i fjellet, økte kraftig i 2020, ifølge Norsk institutt for naturforskning.

Det var mange spekulasjoner i forkant, og noen undersøkelser viste at fjellet nærmest skulle bli nedrent av turister.

I en artikkel i Tidsskrift for utmarksforskning kaster de lys på hvordan den første pandemisommeren i fjellet faktisk ble.

Fjelltur var populær førstegangs-aktivitet

For å danne et bilde har de sett på hvem og hvor mange som gikk på Besseggen i Jotunheimen og Falkeriset i Rauland sør for Hardangervidda.

Tur i fjellet var med det den aktiviteten flest rapporterte å ha gjort for første gang i 2020.

Her viser NINA til tall fra en undersøkelse gjort av Norsk Friluftsliv og Ipsos. Den var basert på et utvalg nordmenn over 18 år som også skulle representere hele befolkningen.

Mindre folk enn ventet

I 2020 rapporterte forskning.no fra Besseggen.

170 000 nordmenn hadde planer om å gå til Besseggen, viste en undersøkelse. Men stemningsrapporten viste noe ganske annet.

– Det er jo kjempelite folk her! Skremselspropagandaen om at det er fullt av folk i fjellet henger ikke på greip, sa hyttevert Marius Haugaløkken på Gjendesheim turisthytte til forskning.no.

Nedgang i utenlandske turister – som forventet

I artikkelen fra NINA er forfatterne spesielt opptatt av hvordan folk endret måten å bruke fjellet på.

Begge områdene hadde en stor nedgang i antall utenlandske turister sammenlignet med årene før.

Det totale antallet turister varierte imidlertid mye mellom de to lokasjonene. Besseggen hadde en nedgang i antall besøkende på omtrent 28 prosent. På Falkeriset var det motsatt, med en økning i antall passeringer på 32 prosent.

Felles for de to attraksjonene var at antallet nordmenn økte for dem begge, selv om mange utenlandske turister uteble.

Besseggen hadde i utgangspunktet nær dobbelt så mange utenlandske besøkende som Falkeriset.

Nye måter å vandre på

Forskerne bak artikkelen oppsummerer at nordmenn brukte naturen på en annen måte sommeren 2020. De trekker fram covid-19-restriksjonene som grunnen til det.

De besøkende gikk i større grupper, det var flere som besøkte området for første gang, flere var nybegynnere og mange ønsket å oppsøke attraksjoner, oppsummerer de.

Større grupper kunne handle om at flere var på hytta med familie og venner, skriver forskerne.

Nordmenn holder seg til stien

Kanskje har flere nye turister gjort utslag på måten det vandres på? I artikkelen viser forskerne også til at hovedtyngden av norske turister går langs merkede stier.

Ved Falkeriset økte antallet sti-farere fra 81 prosent i 2017 til 88 prosent i 2020 ved Falkeriset. På Besseggen skal nesten alle ha gått langs merket sti.

Forskerne skriver også at nordmenn søker andre ting i naturen enn de gjorde for noen tiår siden.

Søken etter tilrettelagte stier med attraksjoner som delmål har blitt større. Interessen for å oppsøke villmark uten opptråkkede stier tilhører et mindretall.

Referanse:

Selvaag, Sofie Kjendlie., Wold, Line Camilla., Gundersen, Vegard., Keller, Rose., Vistad, Odd Inge. (2021). Norgesferie i krisetider – Hvordan så sommeren 2020 ut i fjellet? Tidsskrift for utmarksforskning.

Vi vil gjerne høre fra deg!

TA KONTAKT HER
Har du en tilbakemelding, spørsmål, ros eller kritikk? Eller tips om noe vi bør skrive om?

Powered by Labrador CMS