Folk trenger konkret råd om hva de skal gjøre når de møter ulv og villsvin i skogen, mener miljøpsykolog.

Ulv og villsvin skremmer noen bort fra naturen

Myndighetene bør ta folks redsel mer på alvor, mener miljøpsykolog.

For mange av oss er naturen viktig for å hente seg inn etter en stressende hverdag. 

Og forskning viser at det har stor effekt. Utallige studier har vist at det å være ute i naturen er viktig for den psykiske helsa vår og gjør oss mer tilfreds med livet. Som denne studien som forskning.no skrev om i 2012. 

Men hva om du risikerer å møte en ulv, en bjørn eller et villsvin på turen? 

Kvier du deg da litt mer for å gå ut i naturen?

Jo mer rovdyr, jo mindre turer

Ny forskning fra Sverige viser at mange i nabolandet vårt gjør det. 

Når de er redde for å møte disse dyrene, mister de muligheten for å få den gode psykologiske effekten av naturen. 

Og jo større sannsynligheten er for å møte disse dyra i nærområdet, desto mindre bruker de naturen for å hente seg inn.

Dette viser et eksperiment forskerne ved flere universiteter i Sverige har gjort I dette deltok 223 voksne tilfeldig valgte innbyggere. De kom både fra bystrøk og mer landlige områder i tre ulike regioner i Sverige. 

Satte opp scenarier

Forskerne har satt opp flere scenarier for deltakerne. Teksten lød omtrent slik:

«Du har hatt noen krevende dager og føler deg sliten. Du har konsentrasjonsvansker og blir lett irritert. I morgen har du fri og har tid til å slappe av. Du skal gå en times tur i et naturområde i nærheten av der du bor. Prøv å se for deg omgivelsene der. Tenk deg hvordan det ville vært å gå dit hvis du kunne forvente å (aldri/noen ganger/ofte) møte (rådyr/villsvin/ulv/ekorn). Det vil si se spor etter avføring, høre lyder fra dyret eller eventuelt noen korte glimt av dyret». 

Når forskerne økte sannsynligheten for å møte et villsvin eller en ulv, jo oftere rapporterte deltakerne at de ville holde seg hjemme eller velge et annet sted for rekreasjon. 

Det motsatte gjaldt rådyr eller ekorn. 

Henger sammen med tillit

Maria Johansson er professor i miljøpsykologi ved Lunds universitet og har ledet denne studien. 

Hun har i flere år jobbet med koblingen mellom folks tillit til myndighetene og uro for å møte store rovdyr. 

Hun har blant annet vist at menneskers uro for ulv og bjørn henger sammen med denne tilliten. 

Har du lav tillit til myndighetene, øker risikoen for at du er redd for store rovdyr. 

Handler om mer enn dyret

Dette fant også samfunnsforskere ved Norsk institutt for naturforskning (NINA) ut da de intervjuet folk om deres erfaringer med ulv i 2018. Dette skrev forskning.no om.

Frykten for ulv handler om mer enn ulven, konkluderte de med.

De fleste som ikke synes det er ok å møte en ulv ute i naturen, snakker også om at det er noe galt med norsk ulvepolitikk. 

De mener at bygdene overkjøres og at livskvaliteten til dem som bor på bygda ikke blir tatt hensyn til.

Når ulven kommer til et sted, ligger disse tolkningene av hendelsen klare.

Erfaringene folk selv har med ulven pakkes inn i disse tolkningene, mener forskerne. 

Må informere befolkningen mer

Johansson mener at de myndigheter som jobber med naturforvaltning, bør lære seg å møte folks frykt for disse dyrene. 

Myndighetene er gode på å gi informasjon, men det er ikke nok for folk som er urolige for å møte dyrene i skogen. Folk trenger konkrete råd om hva de skal gjøre, mener hun. 

Det betyr ikke at myndighetene har et ansvar for folks følelser, sier Johansson i en pressemelding fra Lunds universitet. Men gjennom å bekrefte at de forstår folks følelser, kan konflikten mellom myndigheter og folk begrenses, mener hun.

I 2022 oppsummerte norske og svenske forskere i en rapport hvordan myndighetene kan møte folks uro og redsel for å møte ulv og bjørn.

Kilde:

Maria Johansson m.fl: Wildlife and the restorative potential of natural settings, Journal of Environmental Psychology, mars 2024. 

LES OGSÅ

Få med deg ny forskningPowered by Labrador CMS