Når tørken rammer, må mange dra fra hjemmene sine. Som denne somalieren i en flyktningleir i Etiopia under sultkatastrofen i 2011. (Foto: Thomas Mukoya/Reuters/NTB scanpix)

Det kan komme langt flere asylsøkere med klimaendringer

En million asylsøkere kan komme til Europa hvert år hvis oppvarmingen av kloden fortsetter i et forrykende tempo.

Om temperaturen stiger med mellom 2,6 og 4,8 grader, vil årlig 188 prosent flere mennesker fra Afrika, Asia og Amerika søke asyl i EU innen 2100, anslår amerikanske forskere. Disse temperaturøkningene er et av scenarioene som FNs klimapanel har skissert.

Tørke kan ødelegge avlinger og gjøre forholdene uutholdelige i hjemlandet.

Med en mer optimistisk utvikling på inntil 2,6 grader – som innebærer at vi slipper ut mye mindre klimagasser enn i dag, vil antallet asylsøkere likevel øke med 28 prosent.

Ødelegger jordbruket

Best er det rundt 20 varmegrader, ifølge forskerne. Dette er også en gunstig temperatur for å dyrke matvarer som mais.

Europeiske land utenfor EU som får mer behagelige temperaturer når de nærmer seg 20 grader, vil på sin side sende færre søkere, beregner de.

Beregningene tar utgangspunkt i hvor mange som søkte asyl fra 103 land mellom 2000 og 2014. Forskerne sammenligner med været i landene de samme årene.

Det viser seg at værskifter som gjør at temperaturen avviker mye fra 20 grader, fører til flere asylsøknader.

Hvert år strømmet det inn i snitt 351 000 søknader til land i EU.

Men det kan bli langt flere. Forskerne regner med 660 000 flere søknader hvert eneste år hvis det går så galt med klimaet som pessimistene frykter.

Kan føre til konflikter

Været kan trolig forsterke andre problemer, fra mer fattigdom når det blir vanskeligere å dyrke jorda til en voldelig kamp om ressursene.

Høyere temperaturer kan bidra til konflikter, har andre forskere allerede pekt på.

I den nye studien sannsynliggjør de amerikanske forskerne at konflikter er et mulig mellomledd mellom klima og antall asylsøkere.

De ser på andelen innvilgede søknader og finner at flere får opphold når det er unormalt varmt. Det kan tyde på mer vold og forfølgelse.

Temperatur har likevel en selvstendig sammenheng med antallet asylsøknader, uavhengig av konflikter i landene. Men forskerne har bare oversikt over voldelige konflikter i Afrika der staten er involvert. De fanger ikke opp konflikter mellom væpnede grupper eller konflikter i andre deler av verden. Så konflikt kan spille en annen rolle enn de har avdekket.

Ikke bare klima

En langvarig tørke var med på å antenne krigen i Syria, mener noen amerikanske forskere ifølge videnskab.dk.

Mens en norsk forsker hevder at et varmere og tørrere klima, ikke kan forklare konflikt og krig i Afrika.

Det er omdiskutert hvor mye av migrasjonen som skyldes klimaendringer. Det kan være sammensatte grunner til at folk drar.

Ikke alle som flytter, er klimaflyktninger, selv ikke fra druknende øystater, ifølge en nettartikkel fra Universitetet i Oslo.

 

Referanse:

Anouch Missirian og Wolfram Schlenker: Asylum applications respond to temperature fluctuations. Science, vol. 358, nr. 6370, 22. desember 2017. Doi: 10.1126/science.aao0432. Sammendrag.

Powered by Labrador CMS