På dette laboratoriet oppdaget forskerne den nye bakterien. Fra venstre: Pauline Cavanagh, Runa Wolden og Maria Pain.
På dette laboratoriet oppdaget forskerne den nye bakterien. Fra venstre: Pauline Cavanagh, Runa Wolden og Maria Pain.

Norske forskere har funnet en ny bakterie

Forskere ved UiT Norges arktiske universitet har oppdaget en helt ny stafylokokk-bakterie.

Forskerne oppdaget bakterien ved en tilfeldighet. De skulle først og fremst studere hudbakterier som kan føre til alvorlige infeksjoner, spesielt hos fortidligfødte spedbarn.

Så dukket det en ny type bakterie opp i prøveglasset.

Forskerne har gitt den navnet Staphylococcus borealis fordi den er funnet i nord, og fordi den kan være tilpasset et nordlig klima.

Sjelden oppdagelse

Det er ikke ofte nye bakterier blir oppdaget.

– Jeg tror ikke det har vært oppdaget en ny stafylokokk-art i Norge noen gang, sier Pauline Cavanagh, en av forskerne bak oppdagelsen, til forskning.no.

Stafylokokker er en type bakterie de fleste mennesker har på huden, og noen arter kan produsere giftstoffer i kroppen.

Usikkert hvilke sykdommer den gir

Forskerne vet ikke enda hvilke sykdommer den nye bakterien kan gi.

– Foreløpig tror vi at den er en del av vår normalflora, sier Cavanagh.

Det betyr at bakterien finnes på kroppene til de fleste av oss, og at den vanligvis ikke kan gjøre oss syke. Den kan derimot være farlig for personer med nedsatt immunforsvar.

Dette gjelder blant annet eldre, pasienter med kreft og for fortidligfødte spedbarn.

Oppdaget ved en tilfeldighet

Det var grundige DNA-analyser som førte til at forskerne fant den nye bakterien.

De konkluderte med at bakterien som tidligere var klassifisert som Staphylococcus haemolyticus faktisk er den nye bakterien Staphylococcus borealis.

– Vi er inne nå inne i en ny æra når det gjelder å oppdage nye bakterier, sier Cavanagh.

Forskere kan nå, med relativt ny teknologi, isolerer hele DNA-et fra bakterien. Deretter sammenligner de det med andre bakterier, for å se om noen skiller seg ut.

Funnet er publisert i det vitenskapelige tidsskriftet International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology.

Tilgjengelig for hele verden

En samling av alle kjente bakterier i hele verden samles i en database. Denne kan forskerne, leger og biokjemikere bruke når de skal artsbestemme bakterier.

– Nå har vi oppdatert denne databasen med den nye bakterien, slik at alle kliniske mikrobiologer kan finne den, sier Cavanagh.

Forskerne fra UiT Norges arktiske universitet dyrket fram bakterien i petriskåler.
Forskerne fra UiT Norges arktiske universitet dyrket fram bakterien i petriskåler.

Allerede dagen etter at det hadde gjort dette, fant leger den nye bakterien i en pasientprøve.

Databasene over hele verden skal nå i gang med å oppdatere, for å inkludere den nye bakterien.

Viktig for resistens

Pauline Cavanagh mener Staphylococcus borealis er en viktig bakterie å kjenne til.

– Det er nødvendig med god diagnostikk slik at vi kan få til en så riktig behandling som mulig, sier hun.

– Jeg tenker at dette er enda mer viktig i disse tider med det økende problemet med antibiotikaresistens som vi har i dag.

I ukene som kommer, skal leger og mikrobiologer ved St. Olav Hospital i Trondheim gjøre et lignende forsøk som i Tromsø.

– Da kan det hende de også finner Staphylococcus borealis som har gitt sykdom, sier Cavanagh.

Referanse:

Pauline Cavanagh m.fl: Staphylococcus borealis sp. nov., isolated from human skin and blood. International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiolog. November 2020. Sammendrag.

Powered by Labrador CMS