Vegetative pasienter kan være ved bevissthet

Vegetative pasienter, som er blitt diagnostisert til å ikke være ved bevissthet, forstår likevel hva som skjer omkring dem og kan motta instrukser.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Ved bevissthet eller ikke? Ny studie viser at mange pasienter antagelig er blitt feildiagnostisert og er ved bevissthet, selv om legevitenskapen sier det motsatte. (Foto: Colourbox)

Om vegetativ tilstand:

Vegetativ tilstand er en ganske utbredt, men fremdeles relativt ukjent tilstand, hvor pasientene kan være våkne og reagere på lyder og bevegelser, men likevel ikke er ved bevissthet.

Folk som våkner av et koma, må ofte gjennom det vegetative stadiet før de kommer til full bevissthet.

Pasienter som er i koma, er ikke våkne og reagerer ikke på omgivelsene. Ved tilstanden «locked in» er pasientene ved full bevissthet, men paralysert og ute av stand til å bevege seg eller kommunisere med omgivelsene.

Fakta:

Vegetativ tilstand: Pasienten er ikke ved bevissthet, men kan likevel være våken.

Koma: Pasienten er ikke ved bevissthet og er ikke våken.

Locked in: Pasienten er ved bevissthet, men paralysert.

Fakta:

Leger har ofte problemer med å skjelne de forskjellige tilstandene fra hverandre.

Julia Tavalaro fikk en hjerneblødning i 1966. Legene diagnostiserte henne til å være i permanent vegetativ tilstand. I seks år lå hun paralysert, men likevel i stand å forstå alt som skjedde omkring henne. Først i 1972 fikk hun stilt diagnosen «locked in», og hun lærte senere å kommunisere med folk ved å blunke med øynene.

Julia Tavalaros livshistorie ble i 1995 fortalt i Los Angeles Times.

Kilde: Wikipedia

Rundt om i verden lever tusenvis av hjerneskadde mennesker i en spesiell tilstand i årevis. De er ikke i koma, de er ikke hjernedøde, men de er i det legevitenskapen kaller vegetativ tilstand.

De kan ha døgnrytme, de kan være våkne (noe som skiller lidelsen fra koma), og de kan reagere på lyder og bevegelser. De kan til og med gå rundt i en slags søvngang, men de er ikke bevisste. Eller det trodde man i hvert fall ikke.

For det gjelder ikke alle pasienter, viser hjerneskanninger foretatt av forskere fra Cambridge University. Noen vegetative pasienter er ved bevissthet og kan til og med følge enkle instrukser.

Oppdagelsen begeistrer og skremmer den danske hjerneforskeren Thomas Ramsøy, som er førsteamanuensis i markedsføring og nevrovitenskap ved Copenhagen Business School. Han har lest den nye studien, og han mener konklusjonene er foruroligende:

– Man har antatt at disse pasientene ikke registrerer det som skjer rundt dem, og nå viser det seg at de faktisk er ved bevissthet, sier han.

– Men dette kan også være starten på utviklingen av nye redskaper for å avgjøre om folk er ved bevissthet eller ikke. I så fall må man jo behandle dem helt annerledes.

Oppdagelsen er nylig offentliggjort i det vitenskapelige tidsskriftet Neuroimage: Clinical.

Hjerneskanninger viser aktivitet

Forskerne brukte elektroencefalogi (EEG) til å måle hjerneaktiviteten blant 21 pasienter i vegetativ tilstand og en kontrollgruppe på åtte friske personer.

EEG måler den elektriske aktiviteten som oppstår når nevroner sender elektriske impulser rundt i hjernen. Den elektriske aktiviteten måles via elektroder plassert rundt omkring på forsøkspersonens hode.

Forsøksdeltakerne i den engelske studien fikk lest opp forskjellige ord – ett ord av gangen over 90 sekunder – mens de ble bedt om å være oppmerksomme på når i ordrekken ordene «yes» eller «no» ble sagt.

Dette ble gjentatt flere ganger over en periode på 30 minutter.

Greide oppgaven som friske mennesker

Ved hjelp av hjerneskanningene som viste de aktive delene av hjernen, fant forskerne ut at en av pasientene var i stand til å filtrere ut alle de forskjellige ordene og utelukkende fokusere på de relevante ordene.

Personen klarte oppgaven like godt som friske individer, selv om legene hadde erklært ham vegetativ og dermed klinisk ubevisst.

Ved hjelp av en annen hjerneskanningsteknikk har andre forskere tidligere funnet at vegetative pasienter viste hjerneaktivitet når de ble bedt om å forestille seg selv spille tennis.

Professor Srivas Chennu, som er en av forskerne bak den nye oppdagelsen, forteller i en pressemelding:

– Vi fant ikke bare ut at pasienter kan være oppmerksomme på omgivelsene. Vi fant også uavhengige beviser for at pasientene kan følge instrukser. Det kan hjelpe oss med å utvikle teknologier som kan hjelpe disse pasientene med å kommunisere med omverdenen. Vi bygger langsomt opp et bilde av disse menneskenes kognitive egenskaper, og denne studien er en viktig brikke i det puslespillet.

Flere positive sider

Thomas Ramsøy er enig i at studien peker ut retningen for framtidig forskning og behandling. Han mener det er flere positive sider ved studien.

– For det første er det kanskje ikke så dårlig stilt med disse pasientene. De forstår kanskje mer av omgivelsene enn legene og forskerne hittil har trodd. For det andre kan resultatene føre til utvikling av redskaper for å undersøke om pasientene faktisk er bevisste.

– De engelske forskerne har dessuten brukt en svært billig skanningsteknikk som gjør at leger på alle slags behandlingssteder kan undersøke hvor bevisste pasientene egentlig er, sier Ramsøy.

Referanse:

Dissociable Endogenous and Exogenous Attention in Disorders of Consciousness, Neuroimage: Clinical, Science (2013), DOI: 10.1016/j.nicl.2013.10.008

© Videnskab.dk. Oversatt av Lars Nygaard for forskning.no.

Powered by Labrador CMS