Treningsmaskiner som viser hvilken puls du bør opp i for å forbrenne maksimalt, er basert på et gjennomsnitt, og kan være misvisende.

Så mye varierer forbrenning ved trening fra person til person

Ikke stol på treningsapparater som viser hvor stor belastning du må ha for å forbrenne fett. Mange  har store avvik fra gjennomsnittet, viser ny studie. – Dette er også vist tidligere, sier norsk forsker. 

Er du blant dem som satser på å trene kondisjonstrening for å gå ned i vekt?

Da har du kanskje blitt motivert av å bruke treningsapparater eller sportsklokker. De kan vise hvilken intensitet du må opp i for å oppnå maksimal forbrenning.

Typisk gjelder dette ved utholdenhetstrening som løping, sykling og lignende.

Men for mange uteblir likevel det forventede kilo-raset.

Nå bekrefter en ny studie en del av årsaken.

Regner ut fra alder og kjønn

Treningsapparatene mates først med alderen din og hvilket kjønn du har. Da skal apparatet vise hvilken hjertefrekvens eller puls du må opp i for å forbrenne maksimalt med fett.

Men selv om du målbevisst tyner seg gjennom økt etter økt, kan målet om  vektnedgang virke umulig å nå.

Forskere ved Mount Sinai Hospital Icahn School of Medicine i New York har nå testet den reelle forbrenningen på 26 deltakere mens de trente og tok pulsen.

Så sammenlignet de dette med apparatenes anbefalte «fettforbrennings-soner».

Store avvik

Det var dårlig overensstemmelse mellom faktisk hjertefrekvens når de forbrente maksimalt, og den de hadde fått oppgitt.

I snitt var forskjellen 23 pulsslag i minuttet, viser studien.

Studien er publisert i tidsskriftet Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Disease.

Forskerne mener dette viser at alder og kjønn ikke er nok for å få anslått optimal treningsintensitet.

Slett ikke noe nytt

Kristin Lundanes Jonvik er forsker ved Norges idrettshøgskole.

– Generelt kan jeg si at dette ikke er noe nytt, skriver hun i en e-post til forskning.no. Hun jobber ved institutt for fysisk prestasjonsevne.

Jonvik viser til at forskere allerede i 2001 fant noe lignende.

– De fant ut at det var stor variasjon i fett- og karbohydratforbrenning ved ulike treningsintensiteter, forteller hun.

Dette har ofte blitt brukt som grunnlag for det man i dag har satt som fettforbrenningssoner.

– Men problemet med forenklingen man gjør i praksis, er at man kun bruker gjennomsnitt fra denne studien, og ikke ser på den store individuelle variasjonen som allerede da ble vist, påpeker hun.

Forbrente over ett gram fett mer pr minutt enn andre

Nylig kom også en studie på maksimal fettoksidering hos over 1.000 deltakere fra ulike idretter og nivåer.

– Her ser man tydelig at det er store individuelle variasjoner, forteller Jonvik.

Det er store individuelle variasjoner i både mengden fett som oksiderer og ved hvilken treningsintensitet fettoksideringen er maksimal, forklarer hun.

Maksimal fettforbrenning varierte fra 0,17 til 1,27 gram/minutt.

Hvilken intensitet som hadde høyest fettforbrenning varierte fra 22 prosent til 88 prosent av maksimal intensitet, forteller Kristin Jonvik. 

Genetikk

Det er ikke mulig å se hvem som har lav eller høy forbrenning «på utsiden».

– Det gjelder primært genetiske forskjeller mer enn at dette er trenbart, sier Jonvik.

Derfor vil gjennomsnittlige verdier som treningsmaskiner bruker for å finne fettforbrenningssoner ikke passe enkeltindivider, påpeker hun.

– Men i gjennomsnitt for befolkningen bør det stemme ganske bra, legger hun til.

Kan testes

Man kan for eksempel måle fett og karbohydratforbrenning under en test på sykkel eller tredemølle hvor man har på oksygenmaske. 

Metoden heter indirekte kalorimetri.

Ved trinnvis å øke intensitet kan man  beregne hvor mye en person forbrenner av fett og karbohydrat ved ulike intensiteter.

Skal forske på individuell treningsresept

Forskerne ved Mount Sinai anbefaler i stedet treningsivrige å få målt trenings-forbrenningen sin individuelt.

De antar at personer som får en individuell trenings-resept på denne måten, vil forbedre helsen.

Nå skal de undersøke om dette kan redusere deltakernes risiko for diabetes type 2, fedme og hjerte- og karsykdommer.

Referanser:

H. D. Kittrell mf: Discrepancy between predicted and measured exercise intensity for eliciting the maximal rate of lipid oxidation. Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases, 14. juli 2023.

R. Randell mf: Maximal Fat Oxidation Rates in an Athletic Population.  Medical Science Sports Exercise, januar 2017.

L. J. van Loon mf: The effects of increasing exercise intensity on muscle fuel utilisation in humans. Journal of Physiology, oktober 2001.

Få med deg ny forskning

MELD DEG PÅ NYHETSBREV
Du kan velge mellom daglig eller ukentlig oppdatering.

Powered by Labrador CMS