Denne artikkelen er produsert og finansiert av UiT Norges arktiske universitet - les mer.

Temperaturen rundt oss påvirker hvordan vi opplever smerte, hevder forsker.

Været kan påvirke hvor mye smerte vi tåler

Noen sier at de kjenner det på gikta, mens andre får mer vondt når lavtrykkene står i kø.

Kan været virkelig påvirke hvor mye smerte vi tåler?

Ja, ifølge en nylig publisert studie fra den sjuende runden av befolkningsundersøkelsen Tromsøundersøkelsen.

– Akkurat hvordan og hvor mye er vanskelig å si. En kan sammenligne det med hvordan en opplever været. På en høstdag i september oppleves fem varmegrader annerledes enn i mars. Høstdagen kan være kald, mens etter en kald vinter kjennes samme temperatur som mildt, sier forsker Erlend Hoftun Farbu.

Han legger til at også luftfuktighet og vind vil påvirke hvordan fem varmegrader oppleves.

Nå viser resultater fra Tromsøundersøkelsen at været også kan påvirke smertetoleranse på en lignende måte.

Erlend Hoftun Farbu er forsker i Tromsøundersøkelsen.

Testet smerte hos 19.000 personer

– Vi har funnet at vår opplevelse av smerte er påvirket av været. Tromsøværinger kan godt si at de kjenner det på gikta, sier Hoftun Farbu.

Smertetoleransen til nesten 19.000 deltagere ble testet ved at de holdt hånden i kaldt vann og at de fikk en mansjett blåst opp rundt leggen.

Deltagerne avsluttet testene når han eller hun ikke klarte mer, såkalt smertetoleranse.

– Vi fant at på samme måte som en blir vant til kulda på vinteren, kan tromsøværingene holde hånden sin lengst i kaldt vann når det er kaldt. Vi kunne også bruke været de siste 13 dagene før testen til å forutsi hvor mye trykk rundt leggen deltagerne tålte, sier Hoftun Farbu.

Deltagerne ble blant annet testet på hvor lenge de orket å holde hånda i kaldt vann.

Utfordrer tidligere funn

Studien utfordrer dermed tidligere studier som har funnet liten eller ingen sammenheng mellom været og smerte.

– Forskernes statistiske modeller for effekten av temperatur på smerte har tidligere basert seg på at fem varmegrader betyr det samme hele tiden, sier Hoftun Farbu.

Han forteller at det i noen studier oppgir over 50 prosent av de spurte at været påvirker deres smertetilstand. Men, i studier der forskere faktisk skal regne ut effekten av temperatur, konkluderer mange med at været har ingen eller svært liten effekt.

Dette skyldes at deres modeller for å regne det ut antar at fem varmegrader alltid betyr det samme.

– Vår forskning støtter lekfolks oppfatning om værets betydning og utfordrer resultatene fra tidligere studier.

Tromsøundersøkelsen

Tromsøundersøkelsen er Norges mest omfattende befolkningsundersøkelse. Mer enn 45.000 personer har deltatt i en eller flere av de sju undersøkelsene som er gjennomført siden 1974.

Forskningen spenner fra kjerneområdet hjerte- og karsykdommer til andre store folkehelseutfordringer som kreft, diabetes, fysisk aktivitet og kosthold, ungdomshelse, aldring og demens, lungesykdom, psykisk helse, rus, kronisk smerte, muskel- og skjelettsykdommer, munn- og tannhelse, antibiotikaresistens med mer.

Referanser:

Erlend Hoftun Farbu: Our climatic environment and pain. Exposure to cold environment at work and the weather in daily life. Doktoravhandling ved UiT, 2021. Sammendrag.

Erlend Hoftun Farbu mfl.: To tolerate weather and to tolerate pain: two sides of the same coin? The Tromsø Study 7. Pain, 2021. Doi:10.1097/j.pain.0000000000002437

Powered by Labrador CMS