Symptomene på muskeldysmorfi kan være at man stadig har behov for sjekke hvordan man ser ut, at man overtrener, skjuler seg i store klær, eller at man fungerer dårlig i dagliglivet og sliter med angst og depresjon. (Illustrasjonsfoto: Colourbox)

Mange unge menn får aldri nok muskler

Unge menn sliter med den hittil ukjente tilstanden muskeldysmorfi hvor et overdrevent fokus på å bli muskuløs kan overskygge skole, jobb, venner og familie.

Muskeldysmorfi, også kjent som megareksi, er en tilstand hvor ønsket om å bli muskuløs og få tydelige muskler, overskygger alt annet i hverdagen.

Én av fire unge menn ved treningssentrene i Stavanger og Sandnes opplever en overdreven følelse av ikke å være muskuløse nok, viser en ny undersøkelse.

Det er Sebastian Schanche Sandgren som står bak undersøkelsen. Han har undersøkt temaet i bacheloroppgaven på idrettsstudiet ved Universitetet i Stavanger (UiS).

156 unge menn ved treningssentre i Stavanger og Sandnes deltok i undersøkelsen. I gjennomsnitt trente de styrke i sju timer hver uke. De svarte på spørsmål knyttet til eget selvbilde, ønsket om større muskler og om funksjonell svekkelse.

Resultatene viste at 40 av dem var i faresonen for å utvikle muskeldysmorfi.

– Jeg ble overrasket over hvor stor utbredelsen er og hvor stort problem dette synes å være for mange. Jeg synes også at det er sjokkerende at det ikke finnes gode nok forebyggende tiltak for de som er i faresonen, sier han.

– Viktig tema

Shaher A.I. Shalfawi, førsteamanuensis i idrett ved UiS, er Sandgrens veileder. Han forteller at det har blitt gjennomført studier innen temaet tidligere, men at disse undersøkelsene er begrenset.

– Det har vært undersøkelser på blant annet muskeldysmorfi i vektløftning og de kliniske trekkene ved tilstanden, men det er generelt forsket lite på dette.

– Derfor er denne undersøkelsen viktig, sier Shalfawi.

Han mener Sandgren fokuserer på det han anser for å være et svært viktig tema i samfunnet i dag, der stadig flere unge mennesker overtrener, går på ekstreme dietter og i verste fall tar i bruk anabole steroider eller andre ulovlige stoffer i jakten på den «ideelle» mannskroppen.

– Jeg håper denne undersøkelsen kan øke unge menneskers bevissthet om tilstanden, og at personlig trenere og ansatte ved treningssentre kan ha mer fokus på å lære klientene sine å skille mellom den totale helse og den «ideelle» mannskroppen.

– Kanskje kan disse resultatene få flere til å innse at det å være sunn ikke har mye med hvordan man ser ut å gjøre, sier Shalfawi.

Muskeldysmorfi

Tilstand hvor opptattheten av å bli muskuløs og få markerte muskler overskygger alt annet i hverdagen.

Ifølge amerikanske studier er det en tendens til økt kroppsfokus blant gutter de siste 20–30 årene.

Per i dag er det ikke en formelt akseptert diagnose.

(Kilde: Dagens Medisin)

Tåler ikke kroppene sine

Sebastian Schanche Sandgren. (Foto: Privat)

Muskeldysmorfi kan gå ut over flere ting i livet til den som er rammet av tilstanden. Alt fra skole og jobb til venner og familie kan bli nedprioritert til fordel for trening. Men hvordan kan man vite at man er i faresonen for å utvikle muskeldysmorfi?

– Symptomene på tilstanden kan være at man stadig har behov for sjekke hvordan man ser ut, at man overtrener, skjuler seg i store klær, eller at man fungerer dårlig i dagliglivet og sliter med angst og depresjon, forteller Sandgren.

Mange av mennene som deltok i undersøkelsen, mente selv at de hadde for liten kropp, for mye kroppsfett og at de ønsker større muskler. 25 prosent av dem innrømmet at de hatet sin egen kropp.

– Jeg tror den store utbredelsen av tilstanden i stor grad skyldes stort kroppspress – både i media og i samfunnet for øvrig, sier Sandgren.

Tidligere i sommer presenterte han resultatene sine på National Strength and Conditioning Association (NSCA), en stor konferanse innen sportsvitenskap.

Referanse:

Sandgren: Muskeldysmorfi i et norsk utvalg fysisk aktive menn som trener på helsestudio. Bacheloroppgave, Universitetet i Stavanger, 2016.

Powered by Labrador CMS