Hva som utløser nærsynthet er ikke kjent. Mange mener at arv spiller en rolle for hvem som blir nærsynte, men at tid tilbrakt foran skjermer og bøker kan også være avgjørende. (Foto: Microstock)

Førstefødte blir oftere nærsynt

Kan kanskje henge sammen med hvor opptatt foreldrene er av barnas utdanning, tror forskere.  

En studie fra Storbritannia viser at det er større sannsynlighet for at det første barnet i en familie blir nærsynt.

Hva som utløser nærsynthet er ikke kjent. Mange mener at arv spiller en rolle for hvem som blir nærsynte, men at tid tilbrakt foran skjermer og bøker kan også være avgjørende.

Men forsker Jerry Guggenheim fikk noe å gruble på da han og kollegene hans undersøkte nærsynthet blant det britiske folk. Funnene deres ble nylig publisert i tidsskriftet JAMA Ophthalmology.

Ti prosent større risiko

Det viste seg at de som var født først i familien, hadde anslagsvis ti prosent høyere risiko for å være nærsynt.

Etter å ha satt tallene opp mot blant annet alder, kjønn, sosial- og økonomisk status og fødselsvekt, kunne forskerne tillate seg å spekulere i hva det er som kan ha forårsaket dette.

De viser blant annet til studier hvor foreldre melder at de har brukt mer tid og energi på det første barnets utdanning, enn de gjør på senere fødte barn. Kanskje betyr det at de førstefødte har brukt mer tid på å lese og derfor har vært mer utsatt for å utvikle nærsynthet.

Statistiske forbehold

Forskerne bak studien er klar over at dette i første omgang bare er noen sammenfallende tall, og at det selvsagt finnes grenser for hvor mye de kan lese ut ifra dette. Studien tar for eksempel ikke forbehold om foreldrene er nærsynte eller ikke.

– Vi kan ikke bekrefte en årsakssammenheng ved kun å ta i bruk en observasjonsstudie, forklarer Guggenheim, i en pressemelding.

De rundt 89 000 menneskene i studien var på mellom 40 og 69 år gamle, uten tidligere øyelidelser. Forskerne har også regnet ut disse tallene med og uten enebarn, for å dobbeltsjekke at disse ikke gir utslag på statistikken.

Referanse:

Guggenheim, J.A. m.fl: Role of Educational Exposure in the Association Between Myopia and Birth OrderJAMA Ophthalmology (2015)

Powered by Labrador CMS