Flere fedmebakterier i nordboeres mager?

Vi mennesker har forskjellige magebakterier, avhengig av hvor vi kommer fra. Det er ikke tilfeldig hvor på verdenskartet vi finner de som kan være fedmeskapende, antyder studie.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Kaldt klima gir store dyr, sier en gammel læresetning, den såkalte Bergmannske regel.

Er det grunn til å tro at det er fordi de klarer å utnytte mer av energien i maten de spiser? Tidligere studier har pekt mot at noen tarmbakterier gir kroppen flere kalorier å bruke.

To forskere fra University of Arizona og University of California Berkeley ville prøve å finne ut om magebakterier hos folk i kalde strøk la spesielt godt tilrette for fettlagring.

De fant fram til undersøkelser fra ulike steder på kloden, der to velkjente bakteriestammer i tarmen var blitt målt. I alt samlet de informasjon om 1000 mennesker i 23 befolkninger spredt utover jordas overflate.

Forskerne så at det å ha et lavt antall av bakteriestammen Bacteroidetes og et høyt antall av Firmicutes, som til sammen har vært satt i sammenheng med fedme, var mest vanlig blant folk som bodde i kaldt klima.

For eksempel hadde folk fra Danmark i større grad denne kombinasjonen av bakterier i magene sine, enn folk fra Venezuela hadde, ifølge dataene forskerne hentet inn.

Firmicutes i blått og Bacteroidetes i rødt. Jo større blått kakestykke, jo bedre legger dette tarmbakterieforholdet til rette for fedme, ifølge studien. (Foto: (Illustrasjon: Suzuki et. al))

Forsøk på mus har tydet på at det å gjenskape et slikt forhold mellom de to bakteriestammene i tynne mus, ga dem flere kilo å dra på.

Det tyder på at dette bakterieforholdet er med på å øke evnen til å trekke ut energi fra føden, og til å lagre fett, og funnene passer med hvilke magebakterier man har funnet i tarmene til mennesker med fedme, ifølge Taichi A. Suzuki og Michael Worobey, som står bak den nye studien.

Forskningen deres, som denne uka ble publisert i Biology Letters, har ikke sett på hvor tykke folk var, men mengdeforholdet mellom tarmbakteriene deres, og hvor de bodde.

Tilpasser seg

Landene som er representert i studien er Venezuela, Burkina Faso, Malawi, Kina, USA, Italia, Frankrike, Storbritannia, Nederland, Tyskland, Danmark og Sverige.

Jevnt over så forskerne at den bestemte bakteriesammensetningen i tarmen kunne stemme med hvor de ulike befolkningene levde i forhold til ekvator.

Personene fra Frankrike hadde for eksempel en mer fedmevennlig bakteriekombinasjon enn de fra Burkina Faso i Afrika.

Ligger svaret i kosthold?

Forsker og lege ved Lovisenberg diakonale sykehus i Oslo, Jørgen Valeur, er litt skeptisk til resultatene, selv om han bekrefter at et bestemt forhold mellom Firmicutes og Bacteroidetes i avføring er satt i sammenheng med fedme.

- Vi vet foreløpig lite om hva dette betyr. Det er uklart om tarmfloraendringen er en årsak til eller en konsekvens av fedmen, eller om begge deler er et resultat av en tredje faktor, for eksempel kosthold, sier Valeur.

At forskerne ikke har hentet inn bakterieprøvene selv, kan dessuten skape en usikkerhet på om metodene har vært så like som de burde i innsamlingen, mener han.

- Slik forskning ofte er, åpner altså studien for flere spørsmål enn den besvarer, sier han til forskning.no.

Referanse:

Geografical variation of human gut microbial composition. Biology Letters, 12.februar 2014.

Powered by Labrador CMS