Hæ? Om jeg har kabriolet…?

Tar du av toppen, kan det hende at du bør sette i proppen. I ørene.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

(Foto: iStockphoto)

Føles hørselen ørlitt dårligere etter sommeren? Kanskje kan en flik av forklaringen tilskrives en intens sesong bak rattet i kabrioleten.

I høy fart gir vind i håret mer bråk rundt ørene. Å beskytte hørselsorganene er neppe det første som spretter opp i hjernen, når man sklir ned i en smekker firehjuling som innbyr til luftige opplevelser på landeveien.

Men; kanskje burde ørepropper være standardustyr i slike doninger, på linje med det tilsynelatende obligatorisk fete musikkanlegget?

Nå antyder i hvert fall forskere at personer som ofte senker kalesje/tak og vinduer på motorveien, har økt risiko for støyskader på hørselen.

Personer som rammes av slik skade risikerer å høre dårligere resten av livet.

Høyere enn 85 desibel

I en muntlig presentasjon på en amerikansk konferanse nylig, forklarte Philip Michael og Michael C.F Smith at de tok utgangspunkt i støyen ørene blir utsatt for ved 50, 60 og 70 mph, henholdsvis cirka 80, 95 og 112 km/t.

Foreløpige resultater antyder at cabrioletførere ved slike hastigheter blir utsatt for lyd på 88-90 dBA (middelverdi i desibel av varierende lydnivå).

Forskjellene i lydnivåer mellom hastighetene viste seg å være relativt små, men støyen var så høy at forskerne påpeker risikoen for nedsatt hørsel.

Hvis du blir utsatt for lyd høyere enn 85 desibel over lang tid, eller ved gjentatte anledninger, kan det forårsake vedvarende alvorlig hørselsskade, ifølge et presseskriv fra det amerikanske øre-nese-hals akademiet.

Den høyeste målingen i studien var på 99 desibel. Målingene ble utført i forskjellige typer av kabrioleter.

Opp med vinduene

For kabrioletfrelste kan det muligens være nyttig å vite at ved å bare ha vinduene oppe, reduseres støynivået til 82 desibel, ifølge forskerne. Fortsatt er lyden høy.

Å befinne seg i et arbeidslokale med gjennomsnitlig lyd over 85 desibel er ikke tillatt uten hørselvern. Miljøstatus i Norge skriver at lydeksponering på 85 desibel over 40 år, gir en risiko for å utvikle hørseltap på 10-15 prosent.

Dét er et langt liv i kabrioleten, og neppe det mest sannsynlige utfallet her. Hørseltap er uansett en alvorlig tilstand, og kan i verste fall medføre at hørselen blir helt borte.

Samtidig viser en annen studie lagt fram på samme konferanse at menn har 2,5 ganger høyere risiko enn kvinner for å pådra seg hørselskader som følge av høye lyder.

Hvor mye som her kan tilskrives kabrioleten, er uvisst…

Referanse:

Annual Meeting of the American Academy of Otolaryngology — Head and Neck Surgery Foundation 2009 Official Program Abstracts: Noise exposure and convertible cars, Philip Michael og Michael C.F Smith. Volume 141, Issue 3, Supplement 1, Page P87 (September 2009)

Les mer: 

Miljøstatus i Norge: Hørselskade

Arbeidstilsynet: Støy og helse

Powered by Labrador CMS