– Kvinner bør få egne tilbud

Dødeligheten blant kvinnelige alkoholmisbrukere er høyere enn blant mannlige. Behandling spesialtilpasset for kvinner kan redde flere liv, mener forsker.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Dødeligheten blant kvinnelige alkoholikere er fire-fem ganger høyere enn blant kvinner generelt i normalbefolkningen, ifølge flere studier. (Illustrasjonsfoto: www.colourbox.no)

EWA-programmet

  • Startet i 1981 ved Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm. 
  • Bakgrunnen var at pioneren Lena Dahlgren hadde påvist en høyere dødelighet for kvinner med alkoholproblemer sammenlignet med menn.
  • Kvinnene ble tilbudt to års behandling rettet mot alkoholproblemet og psykiske lidelser.
  • Bare for kvinner som ikke tidligere hadde vært behandlet for alkoholproblemer.
  • Brit Haver var gjesteforsker ved programmet fra 1991 til 1994.
  • 25 år etter at kvinnene kom i behandling, er det gjort en registerstudie av dødeligheten blant 420 av disse.

– Kvinner synes det er mer problematisk enn menn å søke hjelp for alkoholproblemet sitt.

– De skammer seg også mer over misbruket og er opptatt av å skjule det. Egne behandlingsprogram for kvinner gjør det lettere for dem å søke hjelp, forteller Brit Haver, professor i psykiatri ved Universitetet i Bergen.

Konklusjonen bygger hun blant annet på et omfattende forskningsprosjekt der hun sammen med kolleger har studert sykelighet og dødelighet blant 420 kvinner som har fått behandling i det såkalte EWA-programmet (Early Treatment for Woman with Alcohol Addiction) som startet i Stockholm i 1981. (Se faktaboks).

Betydelig færre dødsfall

Mange studier har vist at dødeligheten blant kvinnelige alkoholikere er fire-fem ganger høyere enn blant kvinner generelt i normalbefolkningen. Det tilsvarende tallet for menn ligger på omkring tre.

Blant kvinnene i EWA-programmet er dødeligheten betydelig lavere: gjennomsnittlig 2,4 ganger over normalen.

De yngste kvinnene som fikk behandling kommer imidlertid ikke like bra ut. Blant dem er dødeligheten fire ganger så høy som normalt. En stor del av dem døde allerede i løpet av de fem første årene etter at de hadde søkt hjelp.

– At de kom til behandling allerede da de var unge, kan tyde på at de hadde alvorligere alkoholproblemer og at det dermed var en større utfordring for dem å bli friske. Det kan også være vanskeligere for unge å følge et behandlingsopplegg, forklarer Haver.

– Flere vil bli avhengige

Hun mener det er urovekkende at de yngste kommer såpass dårlig ut, spesielt i kombinasjon med at jenter er stadig yngre når de begynner å drikke alkohol. Hun tror utviklingen vil føre til at enda flere kvinner blir avhengige.

– I dag er det sosialt akseptert at kvinner drikker seg fulle. Samtidig vet vi at jo tidligere og jo mer man drikker, jo større blir skadene og jo tidligere utvikler man avhengighet.

Funnene i studien fra EWA-programmet viser dessuten at kvinnene som ikke fullførte behandlingen har fem ganger så høy dødelighet som normalbefolkningen.

Dødsårsaker som var klart vanligere i pasientgruppen enn blant befolkningen generelt, var alkoholrelaterte sykdommer, ulykker og såkalte usikre selvmord, som overdose med tabletter.

Bedre prognose

Brit Haver har selv vært gjesteforsker ved EWA-programmet. (Foto: Rune Solheim)

Haver understreker at det ikke nødvendigvis er selve behandlingen i EWA-programmet som har æren for at dødeligheten i gjennomsnitt har blitt betraktelig redusert blant deltagerne.

De tidligere studiene har som regel blitt gjort på kvinner hvor misbruket har pågått over lengre tid, og der mange har større sosiale problemer.

– EWA-mottaket fanget opp kvinner på et tidligere stadium av misbrukskarrieren – på et tidspunkt hvor de fremdeles hadde jobb og familie og en bedre prognose. Mange har også fortalt at det viktigste var dette å møte andre kvinner i samme situasjon, sier Haver.

Sammenhengen mellom behandlingen og utfallet på sikt er noe av det forskergruppen hennes nå er opptatt av i andre delstudier.

Der skal de sammenligne effekten hos kvinnene som ble behandlet gjennom EWA-programmet, med en gruppe kvinner som fikk behandling på en klinikk for både kvinner og menn, og hvor det ikke var utviklet noe spesialprogram for kvinnene.

Fanges opp i tide

– Vår hypotese er at det har gått bedre for kvinnene i EWA-gruppen. Mer enn det kan jeg ikke si før studien er publisert, forklarer Haver.

Hun er imidlertid tydelig på at hun mener spesielle alkoholmottak for kvinner er veien å gå. I dag finnes det slike både i Sverige, Norge, USA og i mange andre land. Det bør likevel opprettes enda flere slike, mener professoren.

– Kvinnemottak gjør det lettere for kvinner å søke hjelp i tide. I tillegg er sjansen antakelig større for at barna og eventuell partner blir inkludert i behandlingsopplegget. På blandede mottak er det vanlig at kvinner blir kjærester med mannlige misbrukere og dermed får større problemer med å bli kvitt sitt eget misbruk.

– Egne kvinnemottak vil ikke bare ha betydning for den enkelte kvinne, men også for folkehelsen, mener Haver.

Lenke:

Forskningsrådets program Rusmiddelforskning (RUSMIDDEL)

Powered by Labrador CMS