Mener p-piller kan påvirke hjernestørrelse

Deler av kvinnehjernen blir større i løpet av menstruasjonssyklusen - men volumøkningen blir enda kraftigere ved hormontilførsel fra p-piller, ifølge østerrikske forskere.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

(Illustrasjonsfoto: www.colourbox.com)

Tidligere hjerneforskning har vist at menn og kvinner har ulike hjerner, med forskjellig volum i deler av den grå hjernemassen.

Hvor mye mensen påvirker kvinners hjerner gjennom menstruasjonssyklusen er imidlertid mindre kjent, siden det er mangel på sikre funn.

Nå hevder et østerriksk forskerteam fra Paris Lodron-universitetet i Salzburg å ha påvist at mensen har en effekt på hjernen.

De har også funnet at hormonell prevensjon, som for eksempel p-piller, gir lignende “plastiske” virkninger på hjernen.

Målte hjernevolum

Forskernes hypotese var at det er hormonelle variasjoner knyttet til mens eller prevensjon som har skapt variasjon og usikkerhet i tidligere undersøkelser.

De brukte høyoppløsnings MRI-hjernescanninger for å måle volumet på grå hjernemasse hos 14 menn, 14 kvinner som brukte hormonell prevensjon, og 14 kvinner uten.

Kvinnene som brukte prevensjon ble scannet to ganger, både tidlig og midt i menstruasjonssyklusen.

Hjernemålingene ble brukt til å kartlegge størrelsen på ulike områder av hjernen, i forhold til kjønn, fase av menstruasjonssyklusen og bruk av prevensjon.

Resultatene bekreftet at mannshjernen og kvinnehjernen er forskjellige. Menn har større volum i hjerneområder knyttet til læring og hukommelse (parahippocampal gyrus og hippocampus) samt følelsesregulering (amygdala).

Store forskjeller hos kvinner med p-pille

For kvinner fant forskerne at de generelt hadde større volum i hjerneområdene prefrontal cortex, pre- og postcentral gyrus tidlig i menstruasjonssyklusen.

Denne forskjellen i størrelse ble enda større hos kvinner som brukte hormonell prevensjon sammenlignet med kvinner uten prevensjon.

Grå hjernemasse i cerebellum (et motorisk senter over hjernestammen) er normalt større hos menn enn hos kvinner - men hos kvinner med hormonell prevensjon viste den seg å være større enn hos menn.

Forskerteamet konkluderte med at kjønnshormoner – og spesielt kunstig økning av østrogen- eller progesteronnivåer gjennom prevensjon - har en “stor effekt” på hjernestruktur.

Forskerne mener også at menstruasjonssyklusen dermed kan virke inn på prestasjonsevner når det gjelder hukommelse og orienteringsevne.

Skeptisk til konklusjoner

Det er imidlertid vrient ut fra undersøkelsen å si noe om sammenhengen mellom forskjellene i hjernevolum og hjerneprestasjoner.

Eksperimentet inkluderte ikke kognitiv testing, for eksempel av hukommelse, orienteringssans eller sosiale evner.

Professor Johan Fredrik Storm ved Senter for molekylærbiologi og nevrovitenskap, Universitetet i Oslo, er skeptisk til om eksperimentet påviser den klare sammenhengen forskerne hevder.

- Jeg er enig med andre kritikere i at det er for få forsøkspersoner med bare 14 i hver gruppe, for lite informasjon om andre forhold enn p-pillebruk - og det ble ikke engang registrert hvilke typer p-piller som ble brukt, påpeker han.

- Dette virker ikke betryggende. Tidsskriftet som artikkelen er publisert i regnes heller ikke blant de beste.

- Viktig problemstilling

Professor Storm mener imidlertid den østerrikske undersøkelsen reiser en viktig problemstilling om inntaket av sterioder gjennom p-piller og hvordan dette kan påvirke hjernen.

Langsiktige resultater av denne kunstige hormondietten vil sannsynligvis ikke vise seg før om noen år.

- Det kan godt tenkes at p-piller gir denne og andre typer effekter på hjernen. Det er svært mange reseptorer for kjønnshormoner i hjernen, og ganske sterke effekter av hormonnivåer har vært rapportert blant annet i dyreforsøk, sier han.

Funn herfra inkluderer dramatiske endringer i synapsetetthet og hjernebark.

- Endringer i kognitive evner som følge av p-pillebruk og menstruasjonssyklus ble ikke undersøkt i denne studien - men andre studier tyder på at syklus og hormonnivå kan påvirke kognitive evner, tilføyer professor Storm.

Referanse:

B Pletzer, M Kronbichler, M Aichhorn, J Bergmann, G Ladurner og HH Kerschbaum: Menstrual cycle and hormonal contraceptive use modulate human brain structure; Brain Research 12/8/2010;1348:55-62) Se sammendrag

Lenke:

Women’s Brains on Steroids (Scientific American 28/9 2010)

Britiske helsemyndigheters (NHS) respons på studien.

Powered by Labrador CMS