Trafikkstøy ser ifølge en ny studie ut til å øke risikoen for visse former for tarmkreft. Trafikkstøy kan føre til flere former for kreft og andre sykdommer, sier forsker. (Foto: sifkigali / Shutterstock / NTB scanpix)

Trafikkstøy kobles til økt risiko for tarmkreft

Ny studie viser at trafikkstøy kan kobles til tarmkreft. Støy stresser antagelig kroppen og fører til en lang rekke sykdommer, sier forsker. Det kan være overfortolkning, mener en annen forsker. 

Bor du tett på en vei der det er mye bråk fra trafikken, stiger risikoen for å utvikle visse former for tarmkreft med 18 prosent for hver 10 desibel støynivået går opp.

Det viser ny forskning fra danske Kræftens Bekæmpelse, som putter tarmkreft i bunken av sykdommer der risikoen sannsynligvis stiger hvis folk bor i et område med mye trafikkstøy.

De andre er blant annet brystkreft, lymfekreft, diabetes og hjerte/kar-sykdommer.

Årsaken til sammenhengen er ifølge forskerne bak den nye studien at trafikkstøy antagelig forstyrrer nattesøvnen og stresser kroppen.

– Sammenhengen skyldes underliggende biologiske mekanismer som vi ikke kjenner til enda. Men årsaken er kanskje at trafikkstøy forstyrrer nattesøvnen, og det påvirker hormoner i kroppen, forteller postdoktor ved Kræftens Bekæmpelse Nina Roswall, som står bak den nye studien.

Forskningen er nylig publisert i det vitenskapelige tidsskriftet Cancers, Causes & Control.

Jo mer støy, desto mer kreft

Hvis det er mye støy utenfor huset, bør man helst flytte soverommet mot gården i stedet for ut mot gaten. (Foto: Irina Kozorog / Shutterstock / NTB scanpix)

Den nye studien er den første som finner en sammenheng mellom trafikkstøy og risikoen for tarmkreft.

Forskerne har sett på hvor mye trafikkstøy mer enn 50 000 dansker har blitt utsatt for i hjemmet og risikoen de har for å utvikle tarmkreft 10 år senere.

Ifølge studien stiger risikoen for visse former for tarmkreft med 18 prosent for hver 10 desibel trafikkstøy deltakerne ble utsatt for 10 år tidligere.

De bodde først og fremst i København og Aarhus, der støynivået stort sett ligger mellom 40 og 70 desibel.

– Vi har tidligere sett en sammenheng mellom trafikkstøy og risikoen for bryst- og lymfekreft, så det gir god mening at det også kan føre til andre typer kreft, sier Nina Roswall.

Undersøkt mer enn 50 000 dansker

I den nye studien har forskerne undersøkt 51 283 dansker som deltok i Kræftens Bekæmpelses store befolkningsundersøkelse «Kost, Kræft og Helbred», som startet på midten av 1990-tallet.

Forskerne har brukt trafikkdata til å lage matematiske modeller for hvor mye støy undersøkelsesdeltakerne har blitt utsatt for hjemme.

Roswall og kollegaene hennes tok utgangspunkt i trafikkstøy i midten av 1990-tallet og så på forekomsten av tarmkreft ti år senere.

Forskerne har ved hjelp av det danske kreftregisteret funnet ut at 1134 av deltakerne utviklet tarmkreft.

Jo mer trafikkstøy de var utsatt for, jo større var risikoen.

Forskerne justerte i beregningene for sosiale forhold samt inntekt, utdannelse og ekteskapelig status. De justerte ikke for forurensning, siden det ikke er funnet en sammenheng mellom luftforurensning og tarmkreft.

Andre faktorer kan spille inn

Den nye studien er basert på solide data og illustrerer hva de danske registrene, for eksempel det danske Kreftregisteret, kan brukes til.

Det mener klinisk professor ved Institut for Klinisk Medicin ved Aarhus Universitet, Henrik Kolstad.

– De gir oss unike muligheter for å si noe om hvordan miljøet påvirker kropp og helse, sier han.

Kolstad har ikke deltatt i den nye studien. Selv om han roser den, maner han likevel til forsiktighet når det gjelder å trekke konklusjoner.

– Vi må ta forbeholdene i konklusjonene. Det er vanskelig å utelukke at andre faktorer, for eksempel sosiale forhold, spiller inn. Disse faktorene henger sammen med inntekt, som igjen påvirker hvor tett opp mot støyende veier folk bor. Det kan være at vi ser effekten av disse faktorene og ikke effekten av støy, sier Kolstad.

Spesielt mener han det er viktig å vokte seg for hva man sier i offentligheten.

– Det ser ut til at denne studien er den hittil eneste som viser sammenhengen mellom støy og tarmkreft. Før flere studier av andre befolkningsgrupper har vist de samme resultatene bør vi huske at én svale ikke gjør noen sommer og være varsom med bastante konklusjoner i offentligheten, sier Kolstad.

Påvirker noen tarmkrefttyper mer enn andre

En løsning til å redusere støy kan være å bygge flere støyvern. (Foto: Stefano Ember / Shutterstock / NTB scanpix)

Det er imidlertid interessant at trafikkstøy ifølge den nye studien ikke påvirker alle former for tarmkreft like mye.

Det var først og fremst såkalte distale svulster som ble påvirket, altså kreftsvulster i slutten av tykktarmen.

Forskerne fant ingen sammenheng ved kreft i endetarmen.

Likevel gir resultatet god mening, ifølge Nina Roswalls teori om sammenhengen mellom kreft og trafikkstøy.

– Vi tror problemet er forstyrret nattesøvn og et kroppslig stress. Derfor gir det biologisk mening det nettopp er distale svulster vi ser. Det understreker at det ser ut til å finnes en biologisk mekanisme som er skyld i dette, forklarer Roswall.

Legg soverommet ut mot gården

Den nye studien kan ifølge Roswall være med på å legge politisk press på de institusjonene som står for å sikre at folk lever i et så støyfritt miljø som mulig.

Støyreduksjon kan blant annet skje ved å bygge støyvern og bruke støydempende asfalt.

Men personer som bor i områder med mye trafikk, kan også gjøre noe selv for å redusere risikoen for tarmkreft, brystkreft, lymfekreft, diabetes og hjerte/kar-sykdommer.

– Jeg vil anbefale at folk som bor i et område med mye trafikkstøy, har soverommet ut mot en gård eller lignende, og at man har så støyisolerende vinduer som mulig. Det kan kanskje være med på å sikre nattesøvnen og redusere risikoen for disse sykdommene, sier Roswall.

Referanser:

Nina Roswall mfl: «Modeled traffic noise at the residence and colorectal cancer incidence: a cohort study», Cancer, Causes & Control, 2017, DOI: 10.1007/s10552-017-0904-0 Sammendrag

Mette Sørensen mfl: «Residential exposure to traffic noise and risk for non-hodgkin lymphoma among adults», Environmental Research, 2015, DOI: 10.1016/j.envres. 2015.06.016 Sammendrag

Mette Sørensen mfl: «Exposure to road traffic and railway noise and postmenopausal breast cancer: A cohort study», International Journal of Cancer Epidemiology, 2013, DOI: 10.1002/ijc. 28592

© Videnskab.dk. Oversatt av Lars Nygaard for forskning.no.

Powered by Labrador CMS