Parkinsons er en sykdom som rammer nervesystemet og karakteriseres ved symptomene: bevegelseshemning, muskelstivhet og skjelvinger. Illustrasjonsfoto: Colourbox

Parkinson kan starte i tarmen

Svenske forskere mener de har klart å påvise at parkinsons sykdom kan forflytte seg fra magen til hjernen.

Folk med Parkinsons sykdom har ofte plager i mage og tarm. Spesielt gjelder det forstoppelse, men også diaré, luft, kvalme, ubehag, unormal metthetsfølelse og sure oppstøt.

Spørsmålet er om slike symptomer kan være de første kjennetegnene på parkinson.

Fra magen til hodet

Forskning på parkinsons sykdom har lenge vært konsentrert om hjernen. Teorien har vært at sykdommen starter i hjernestammen og sprer seg til andre deler av hjernen, der den gir bevegelsesproblemer. Til slutt sprer den seg til hjernebarken. 

Men de siste ti årene har forskere lett andre steder i kroppen for å finne svar på hvor parkinson egentlig starter sin utvikling. I 2003 kom den tyske forskeren Heiko Braak med en teori om at sykdommen kunne ha sitt startpunkt i tarmen, men han møtte stor motbør hos andre forskere.  

Nå viser nye undersøkelser ved Lunds universitet i Sverige at teorien til Braak kan stemme. Forskerne mener at de har oppdaget det første direkte beviset på at sykdommen faktisk kan starte i magen.

Sykt protein smitter cellene

Forskerne i Sverige har tidligere kartlagt utbredelsen av Parkinsons i hjernen. De tror prosessen settes i gang av et “sykt” protein som klumper seg sammen og smitter celler i nærheten.

Gjennom rotteforsøk har forskerne klart å følge spredningen av sykdommen fra magen til hjernen. Proteinet forflytter seg fra celle til celle, før det til slutt havner i hjernesenteret for motorikk.

- Vi har nå klart å vise at sykdomsprosessen faktisk forflyttes fra det perifere til det sentrale nervesystemet, fra magetarmkanalen til hjernen. På sikt gir dette håp om at sykdommen kan bremses i et tidligere stadium, sier lederen i forskningsgruppen og professor, Jia-Yi Li, i en pressemelding fra Lunds universitet.

Referanse:

I. Holmqvist, Staffan m.fl.: Direct evidence of Parkinson pathology spread from the gastrointestinal tract to the brain in rats, Neuropathologica, 9. oktober 2014, doi: 10.1007/s00401-014-1343-6 (sammendrag).

Les mer om Parkinsons sykdom på Norges Parkinsonforbund

Powered by Labrador CMS