Mor og barn tjener på jordmor-oppfølging

De aller fleste kvinner bør få tilbud om jordmor-ledet oppfølging i svangerskapet, mener forskere.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

(Illustrasjonsfoto: Colourbox)

Jordmorstyrt svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg

Ønsker å fremme det normale i svangerskap, fødsel og barsel, samt styrke kvinnen som fødekvinne og mor.

Dette innebærer en omsorg som er preget av kontinuitet (dvs. at en eller flere faste jordmødre følger den gravide i svangerskapet, fødsel og barseltid).

Kontinuitet skal skape trygge fødekvinner og forebygge behov for å gripe inn i den normale fødselsprosess med smertestillende, oxytocin eller andre typer tiltak.

Jordmor skal ivareta den fysiske og mentale helsen til kvinnen og hennes nære familie ved å gi individuell oppfølging i svangerskapet og kontinuerlig fødsels-og barselsomsorg.

Kontinuitet kan også være et samarbeid mellom aktører som er preget av en felles holdning til omsorgen, for eksempel ved at kvinnen får lik informasjon uansett hvem hun går til.

Kilde: Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten, The Cochrane Library

Svangerskapsoppfølging som i all hovedsak utføres av jordmor gir bedre fødselsutfall for majoriteten av gravide kvinner. 

Både mor og barn har en rekke fordeler av slik oppfølging, ifølge nye resultater fra anerkjente The Cochrane Library.

De viser blant annet at bruken av epidural, bedøvelse som settes inn mellom ryggvirvlene, er mindre utbredt.

Forskerne ser også at gravide som går til jordmor sjeldnere opplever at fødselslege må tilkalles for å forløse babyen med tang eller sugekopp.

Også tilfellene av det som regnes som prematur fødsel, før uke 37, er det færre av. Funnene er i tråd med en tidligere Cochrane-gjenomgang på samme felt fra 2008.

- Burde få tilbudet

Blant de som fikk gå til jordmor i graviditeten var det også mindre perineotomi. Det er et kirurgisk inngrep i skjeden som kan gjøres for å hindre brist i bekkenbunnen.

Forskerne har gått gjennom resultater fra 13 tidligere studier som samlet inkluderte 16 242 kvinner.

De så blant annet på kvinner som hadde en delt oppfølging i graviditeten mellom enten fødselsleger, vanlige fastleger eller jordmor.

Åtte av studiene omhandlet kvinner med liten risiko for komplikasjoner i svangerskapet, fem dreide seg om graviditeter med høy komplikasjons-risiko. 

- De aller fleste kvinner bør få tilbud om jordmor-ledet oppfølging i svangerskapet, bortsett fra hvis de har en alvorlig medisinsk tilstand eller spesielle komplikasjoner i graviditeten, mener forskerne.

Tilbud til alle?

I Norge skal systemet, i hvert fall i teorien, fungere slik at alle gravide selv kan velge oppfølging hos enten lege eller jordmor eller en kombinasjon.

Meningen er at jordmor skal spille en sentral rolle. Men i praksis klarer ikke samtlige av landets kommuner å gi alle gravide som vil ha oppfølging hos jordmor et slikt tilbud.

Nylig rapporterte for eksempel NRK om mangel på jordmødre i Buskerud.

Lederen i jordmorforeningen, Marit Heiberg, har tidligere gitt klar beskjed om at gravide ikke reelt kan velge jordmor i svangerskapet.

Dette gjentas nå av Marit Stene Severinsen, leder i Jordmorforbundet NSF, i et intervju med sykepleien.no, som også omtaler den nye Cochrane-gjennomgangen.

- Få stillinger for jordmødre i kommunehelsetjenesten fører til at mange ikke har et reelt valg, sier Severinsen.

Et illustrerende eksempel kom i forberedelsene til  statsbudsjettet for 2011. Da påpekte helse- og sosialkomiteen i sin innstilling at 87 prosent av jordmødrene i kommunehelsetjenesten jobber deltid, noen godt under 10 prosent stilling.

Referanse:

Sandall J, Soltani H, Gates S, Shennan A, Devane D.; Midwife-led continuity models versus other models of care for childbearing women. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 8. Art. No.: CD004667. Sammendrag

Powered by Labrador CMS