Den første menstruasjonen bestemmes av gener

En rekke gener er med på å avgjøre når jenter får mensen for første gang, viser ny gigantundersøkelse. Det er også avgjørende om man har arvet bestemte genvarianter fra sin mor eller far.

Selv om den nye studien viser at en rekke gener er involvert, kan de bare forklare 60 prosent av tidspunktet for første menstruasjon. Resten er livsstilsbetinget. (Foto: Microstock)

Fakta:

En rekke av de genene som fører til tidlig første menstruasjon er også forbundet med risiko for fedme, brystkreft, type 2-diabetes og andre sykdommer.

Forskerne vet ikke hvorfor: Det kan tenkes at bestemte gener gjør at man blir overvektig, og at det gjør at man får tidlig menstruasjon.

En annen mulighet er at noen gener øker risikoen for både tidlig menstruasjon og overvekt.

Ifølge Stig Bojesen gir de nye funnene fra Cambridge anledning til en rekke forskningsprosjekter, hvor man kan undersøke hvordan sammenhengene er mellom gener, sykdommer, menstruasjon og fedme.

Tidspunktet for den første menstruasjonen er i høy grad genetisk bestemt, viser en ny studie.

Over 100 forskjellige genvarianter kan være med på å bestemme tidspunktet, konkluderer forskerne.

– Det er en veldig stor studie som gir oss viktig kunnskap om hvordan genene påvirker oss, sier Stig Bojesen, overlege og professor i molekylær onkologi ved Herlev Hospitals avdeling for klinisk biokjemi.

– Det mest oppsiktsvekkende er at den første menstruasjonen er delvis avhengig av om man har bestemte gener fra faren eller moren, fortsetter professoren, som har vært med på å levere data til studien.

Mors og fars gener 

Forskere fra en rekke forskjellige land har analysert DNA-et til 182 416 kvinner. Kvinnene har levert blod i forbindelse med 57 ulike befolkningsstudier.

Forskere fra Cambridge University i England har brukt dataene til å finne 106 steder i genomet som har betydning for når den første menstruasjonen kommer.

I artikkelen sin konkluderer de med at:

  • Det er ikke en enkelt faktor som avgjør, men flere gener og varianter.
  • Morens og farens gener har forskjellig virkning.

– Vi har lenge visst noen gener fungerer slik. Men det er en nyhet at det gjelder når man får menstruasjon. Det er et veldig spennende funn, sier Bojesen.

Har betydning for helsen

Professor Anders Juul leder det danske Rigshospitalets avdeling for vekst og reproduksjon. Han har ikke vært involvert i den nye undersøkelsen, men følger resultatene med interesse.

– Dette er den største studien som ser på dette spørsmålet, forteller han.

– Tidligere har vi bare identifisert noen få involverte gener.

Jenter som får menstruasjon veldig tidlig, har økt risiko for fedme og for sykdommer som type 2-diabetes, hjerte- og karsykdommer og brystkreft.

– Dette er viktig kunnskap, for tidspunktet for første menstruasjon har konsekvenser for helsen resten av livet. Veldig sen menstruasjon kan dessuten ha psykososiale konsekvenser, sier Juul.

– Tidlig første menstruasjon er koblet til dårlig helse. Derfor er det viktig å forstå hva som ligger bak.

Barn kommer tidligere i puberteten

Flere undersøkelser har vist at jenter i dag får menstruasjon tidligere enn for et par tiår siden.

En undersøkelse fra Anders Juuls avdeling viste i 2009 at danske barn kommer i puberteten et år tidligere enn for bare 15 år siden, og jentenes første menstruasjon kommer tre måneder tidligere.

For tiden undersøker forskerne hvilke genetiske og miljømessige faktorer som ligger bak dette.

Selv om den nye studien viser at en rekke gener er involvert, kan de bare forklare 60 prosent av tidspunktet for første menstruasjon. Resten er livsstilsbetinget.

Det gjelder for eksempel overvekt og eksponering for hormonforstyrrende stoffer, forklarer Anders Juul.

Slik har resultatene blitt til

Forskere fra hele verden har spurt tusenvis av kvinner, som har bidratt i forskjellige befolkningsundersøkelser, når de fikk sin første menstruasjon. I noen tilfeller har de også hentet inn opplysninger om kvinnenes mødre.

Forskerne har så brukt to forskjellige metoder til å identifisere de områdene i genomet som har betydning for menstruasjonsalderen:

Først har de gjennomført såkalt «genomewide association analysis» (GWA) ved hjelp av en chip som lynraskt kan analysere hundretusenvis av forskjellige varianter i en persons DNA.

Deretter har de brukt en metode som kalles «custom genotyping», hvor en annen chip har gjennomført detaljerte analyser av de variantene som ble funnet med den første analysen.

Resultatene ble sendt til en epidemiologisk avdeling ved Cambridge University.

Der har forskerne sammenlignet gendataene med tidspunktet for første menstruasjon. Dermed har de funnet 106 genetiske variasjoner som påvirker dette.

Forskerne fant også ut at en del av disse variantene påvirker risiko for overvekt og forskjellige sykdommer.

© Videnskab.dk. Oversatt av Lars Nygaard for forskning.no.

Powered by Labrador CMS