Helsepersonell må være nøye ved innsetting av p-staver. Når det er vanskelig å kjenne p-staven må de henvise videre til en kirurg som er vant til å jobbe nært nerver og kar, skriver fire kirurger i en ny artikkel.
Helsepersonell må være nøye ved innsetting av p-staver. Når det er vanskelig å kjenne p-staven må de henvise videre til en kirurg som er vant til å jobbe nært nerver og kar, skriver fire kirurger i en ny artikkel.

Flere pasienter med alvorlige nerveskader etter fjerning av p-stav

Leger varsler om at det må henvises til håndkirurg dersom det virker som om inngrepet blir vanskelig

– Ved håndkirurgisk avdeling har vi behandlet to unge kvinner for alvorlig skade på ulnarisnerven etter fjerning av p-stav, skriver flere ortopeder ved håndkirurgisk avdeling på Oslo universitetssykehus (OUS).

De forteller om dette i en artikkel de har skrevet i Tidsskriftet for Den norske legeforening.

Kvinnene det er snakk om skal ha hatt slanke overarmer og hadde p-staven Nexplanon i armen. Nexplanon er i utbredt bruk i Norge,

Den ene pasienten hadde store smerter i overarmen nedover armen til lillefingersiden av hånden. Det er her ulnarisnerven går, og pasienten fikk det legene kaller et ulnarisnerveutfall.

Disse smertene startet etter p-staven ble fjernet. Den ble fjernet etter at den ikke kunne identifiseres ved berøring av huden til pasienten.

Hvis implantatet på noe tidspunkt ikke kan finnes ved berøring, skal det lokaliseres og fjerning anbefales så snart medisinsk hensiktsmessig, ifølge Felleskatalogens beskrivelse av Nexplanon.

Dette er et operasjonsbilde tatt av den første pasienten. Du kan se en liten del av ulnarisnerven kirurgene klarte å redde som holdes vedd med hvit strikk. Det du ser under er delen av ulnarisnerven som måtte erstattes med et nervegraft. Skjøtene for nervegraften er ved de hvite pilene.
Dette er et operasjonsbilde tatt av den første pasienten. Du kan se en liten del av ulnarisnerven kirurgene klarte å redde som holdes vedd med hvit strikk. Det du ser under er delen av ulnarisnerven som måtte erstattes med et nervegraft. Skjøtene for nervegraften er ved de hvite pilene.

Undersøkelsene viste at fjerningen av implantatet ikke hadde gått bra. Pasienten hadde fått det legene kaller et «totalt ulnarisutfall med skadenivå midt på overarmen». Pasienten fikk sterke strålende smerter når legene banket på overarmen hennes.

Pasienten måtte opereres på og deler av ulnarisnerven hennes måtte erstattes av en nervegraft.

Den andre kvinnen kirurgene omtaler skal blant annet ha mistet bevegeligheten i lillefingeren og ringfingeren. Ved undersøkelser en og en halv måned etter fjerningen av p-staven skal de ha funnet en hudnerve og en blodåre festet i en arrkake på ulnarisnerven.

Tre år etter inngrepet har fortsatt pasienten nedsatt gripestyrke og evne til å føle og plukke opp signaler.

P-stav bruk øker i Norge

28 298 nordmenn brukte p-stav i 2020, ifølge Reseptregisteret.

P-stav og hormonspiral er anbefalt av legemiddelverket som prevensjonsmiddel. De inneholder ikke østrogen, som er hormonet assosiert med økt blodpropprisiko blant kvinner på p-piller.

– Forskning har vist at risikoen for å bli gravid med p-staven er omtrent null innenfor behandlingsperioden, skriver NHI.

Mer kompetente behandlere

Kirurgene bak denne artikkelen mener ikke at bruken av p-staver er et problem. De poengterer at det er få tilfeller av nerveskader assosiert med p-staver, og at de som finner sted skjer fordi det dras i nerver når implantatet skal fjernes.

Deres poeng er derfor at helsepersonell må være nøye ved innsetting av p-staver. Når det er vanskelig å kjenne p-staven må de henvise videre til en kirurg som er vant til å jobbe nært nerver og kar.

Denne henvisningen går ofte for sent, ifølge kirurgene bak artikkelen. De mener at håndkirurgisk avdeling burde kontaktes raskere for å redusere faren for en potensiell nerveskade.

Referanse:

Rasmus Dehli Thorkildsen, Frode Thu, Lars-Eldar Myrseth og Magne Røkkum. «Alvorlige nerveskader ved bruk av p-stav.» Tidsskriftet for Den norske legeforening, 15. april 202. doi: 10.4045/tidsskr.20.0806

Vi vil gjerne høre fra deg!

TA KONTAKT HER
Har du en tilbakemelding, spørsmål, ros eller kritikk? Eller tips om noe vi bør skrive om?

Powered by Labrador CMS