Fantomsmertene er kommet for å bli

En amputasjon av en arm eller et bein kan gi smertefulle nerveknuter. Men det er ikke en løsning å fjerne knutene: de kommer tilbake.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Det er flere tusentall amputerte i Danmark, og omkring 70 prosent har fantomsmerter. Noen føler at den amputert kroppsdelen fremdeles er en del av kroppen, og at den holder på å bli knust i en skrustikke. Andre ganger opplever pasientene kraftige jag, for eksempel at det stikker mellom tærne eller at de holder hånden inn i et bål. (Foto: Colourbox)

Fakta

Noen mennesker har en genmutasjon som berører natriumkanal nummer 1,7, noe som gjør at de ikke kan føle noen smerte. Slike pasienter er i konstant livsfare fordi de ikke merker skader på kroppen.

Om studien

I sine intervjuer har Lone Nikolajsen og kollegene hennes latt pasientene angi smertene på en skala fra 0 til 10.

En smerte på tre tilsvarer hodepine hvor man overveier å ta en Paracet. Mange pasienter med fantomsmerter klager over smerter på mellom 6 og 10, noe som er så intenst at de verken kan sove eller arbeide.

Morfin kan iblant ta toppen av smerten. Der er imidlertid ikke noen holdbar løsning på grunn av avhengighet og toleranseutvikling.

Mennesker som får amputert en arm eller et bein, får ofte et nytt problem å slåss med: fantomsmerter.

Fantomsmerter kommer fra såkalte nerveknuter. De oppstår fordi nervene ikke vokser skikkelig sammen etter amputasjonen. Og smertene i den manglende kroppsdelen kan være så intense at offeret er ute av stand til at arbeid eller sove – og i verste fall drives til selvmordets rand.

Tidligere undersøkelser har indikert at man kunne lindre smertene ved å fjerne nerveknutene, men en ny dansk studie viser at smertene ofte kommer tilbake – noen ganger med større kraft og styrke.

– Undersøkelsen vår tyder på at behandlingen sjelden har noen effekt og til tider bare gjør vondt verre, sier Lone Nikolajsen.

Hun er forskningsoverlege på Anestesiologisk avdeling og Dansk Smerteforskningscenter ved Aarhus universitetssykehus, og har gjennomført prosjektet som en del av sin doktorgrad.

Nervetrådene blir knute

Når en nerve blir skåret over under en amputasjon, vil nervetrådene alltid forsøke å vokse sammen igjen. Men en amputasjon er et så stort inngrep at nervetrådene ikke kan finne hverandre.

Nerveendene sender ut en masse små nervetråder som med tiden filtrer seg sammen og danner en knute.

Knutene kan være så smertefulle at selv en lett berøring blir uutholdelig.

Det er gjort mange forsøk på å fjerne eller lindre smertene, ved for eksempel å fjerne nerveknutene. Men Lone Nikolajsens studie viser altså at det ikke er veien fram.

– Studien vår viser at smertene typisk fortsetter med uforminsket styrke eller blir dempet bare på kort sikt. Enkelte pasienter klager over at smertene etter operasjonen er blitt enda sterkere enn før, sier hun.

Nerveknuter ble sendt til USA

Nikolajsen og kollegene hennes sendte nerveknuter fra i alt seks pasienter til Center for Neuroscience And Regenerering Research i USA, hvor man undersøkte om det var såkalte «natriumkanaler» langs nervetrådene.

Natriumkanalene finnes i cellemembranen i de fleste av menneskekroppens celler, og dyreforsøk har vist at de spiller en avgjørende rolle for smerteopplevelsen – jo flere natriumkanaler, jo mer intens blir smerten.

Natriumkanalene er ansvarlige for at det går et signal fra den amputerte kroppsdelen og opp til hjernen. Når det er flere natriumkanaler, vil hjernen motta flere smerteimpulser. Den nye studien viser at det dannes mange flere natriumkanaler i nerveknuter, slik at de blir overfølsomme.

– En mulig forklaring på at kroppen reagerer på denne måten, er at overfølsomme nerver beskytter stumpen av armen eller beinet noe mer. Men dette kommer ut av kontroll og blir en pine for pasienten, forteller Nikolajsen.

Nye medisiner

Den nye kunnskapen gir en indikasjon for hva man kan gjøre.

Håpet er at man kan bruke medisiner som blokkerer eller hemmer natriumkanalene. Slike medikamenter finnes allerede under navn som lamotrigin eller lokalbedøvelsesmidlet lidokain.

– Disse legemidlene har imidlertid bivirkninger ved bruk for pasienter med amputasjon. Derfor må man vurdere om man kan utvikle nye, forteller Nikolajsen.

Lone Nikolajsen tror ikke man vil kunne fjerne smertene helt, men hun håper man kan dempe dem ved å kombinere medisinsk og psykologisk behandling.

– Vi har nå en dypere forståelse av de mekanismene som fører til fantomsmerter. Det gjør oss bedre rustet til å utvikle bedre behandlingsmuligheter, avslutter hun.

Referanser:

Lone Nikolajsen mfl: Neuroma Removal for Neuropathic Pain: Efficacy and Predictive Value of Lidocaine Infusion, Clinical Journal of Pain, doi:10.1097/AJP.0b013e3181ed0823 Se sammendrag

Joel A. Black mfl: Multiple Sodium Channel Isoforms and Mitogen-Activated Protein Kinases Are Present in Painful Human Neuromas, Annals of Neurology, doi:10.1002/ana.21527 Se sammendrag

Lenke:

Lone Nikolajsens profil

© Videnskab.dk. Oversatt av Lars Nygaard for forskning.no.

Powered by Labrador CMS