Lungekreft, sett på røntgenfoto. (Bilde: James Heilman, MD, Creative Commons Attribution Share-Alike 3.0 Unported)

Test i nesen kan avsløre lungekreft

Ved å ta prøver fra neseslimhinnen har forskere avdekket lungekreft. På sikt kan dette bli en enklere, billigere og mindre farlig måte å finne ut om man har denne krefttypen.

Bare en av seks overlever

Sjansen for å overleve for dem som får lungekreft, og har vært nedslående helt siden 1950 tallet. De siste årene har overlevelsen blitt noe bedre. I 2014 overlevde 13,2 prosent av menn og 19,2 prosent av kvinner etter fem år.

Sjansen for å overleve er vesentlig bedre når sykdommen oppdages tidlig.

Årsaken til at så få overlever, er ofte at lungekreft oppdages sent og at mange kan derfor kun tilbys lindrende behandling. For det mindretallet som kan få kirurgisk, kurerende behandling eller strålebehandling er imidlertid overlevelsen betydelig bedre og det arbeides stadig for å bedre tilbudet ytterligere.

Kilde: Kreftregisteret

Mange røykere har høy risiko for å få lungekreft. Det gjelder også mange som har klart å slutte og røyke, fordi det tar mange år før sykdommen utvikler seg. Men prøvene de må gjennomgå hvis legen mistenker at de har lungekreft, er både dyre og omstendelige.

Forskere har nå funnet pålitelige spor av lungekreft i nesegangen til personer med sykdommen, ifølge en ny studie i tidsskriftet Journal of the National Cancer Institute.

Planen er å lage en test som leger kan utføre på pasienter i risikosonen, med et lite instrument. Lungekreft kan da avdekkes på et tidligere tidspunkt for langt flere, håper forskerne.

Lungekreft er den kreftformen som tar livet av flest mennesker i Norge. I 2015 døde 2965 personer av kreftsykdommen i Norge. To tredeler av dem var menn. Hovedgrunnen til at så få overlever, er at de får diagnosen for sent. 

Fortsette å stige

Grafen viser forekomsten av lungekreft i Norge mellom 1955 og 2014 pr 100 000 innbyggere. Blå linje viser utviklingen for menn, og rosa for kvinner. Det var 70 menn som fikk diagnosen i 2014, og 50 kvinner pr 100 000 innbyggere. (Foto: (Illustrasjon: Kreftregisteret))

I 2015 fikk 3035 personer lungekreft i Norge, ifølge Kreftregisteret. Dette er det høyeste antallet tilfeller de noen gang har registrert.

Økningen er spesielt høy blant kvinner, mens toppen er nådd blant menn.

Nesten like mange kvinner som menn fikk diagnosen lungekreft i 2015, men det er fortsatt dobbelt så mange menn som kvinner som dør av sykdommen.

Tobakksrøyking er hovedårsaken til lungekreft. Siden stadig flere kutter røyken, regner forskerne med at lungekreft vil avta på sikt.

Slipper prøver av lungen

Røykere som er i risikosonen og tidligere røykere kan i dag få CT-undersøkelse som kan avdekke unormalt vev i lungene. Men unormalt vev kan skyldes både infeksjoner og kreft.

For å avdekke om det er en ondartet svulst, må pasienten derfor gjennomgå en lungebiopsi, der man tar ut en bit fra lungen. Som ved alle kirurgiske inngrep så innebærer prøven en viss risiko.

Forskerne håper at mange som ikke har sykdommen, skal slippe slike inngripende tester.

Har funnet markør i nesen

Derfor har de amerikanske forskerne lett etter et biologisk spor av lungekreft som gjør det enklere å stille en kreftdiagnose.

For to år siden fant de et spesielt gen-uttrykk i epitelcellene i lungene som er tegn på lungekreft, en såkalt biomarkør. Så begynte de å lete lenger oppe i luftveiene etter den samme markøren.

– Vi tenkte at både slimhinnene i nesen og i lungene vil være ganske likt påvirket av sigarettrøyk, så vi lette også i neseslimhinnen etter dette genuttrykket, forklarer Avrum Spira, som er professor i medisin, patologi og bioinformatikk ved Boston University School of Medicine i en pressemelding.

Kan bli test på sikt

De undersøkte utstrykningsprøver fra neseslimhinnen fra røykere og tidligere røykere med unormalt vev i lungene som var i ferd med å få diagnose.

Forskerne fant ut at skader på molekylene i vevet som er koblet til lungekreft, også finnes i nesen.

– Dette viser at skader på cellene som er koblet til lungekreft befinner seg langs hele luftveien, forklarer professor Spira.

Forskerne har rapportert at de får personlige honorarer from Allegro Diagnostics, og at doktor Spira har et patent.

Referanse:

Avrum Spira mf: Shared Gene Expression Alterations in Nasal and Bronchial Epithelium for Lung Cancer Detection. Sammendrag. Journal of the National Cancer Institute. 27. februar 2017. DOI: https://doi.org/10.1093/jnci/djw327

Powered by Labrador CMS