- Vet lite om ny prøverørsmetode

En ny metode gjør det mulig å modne egg utenfor livmoren for prøverørsbefruktning. Hittil finnes det for få data om risiko for misdannelser og utvklingsavvik, viser en ny rapport.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Årsaken til mangelen på data, er at det hittil er født for få barn etter denne metoden, viser rapporten fra fra Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten.

Tradisjonell prøverørsbefruktning innebærer at kvinnen får hormonbehandlinger for å modne eggene før eggene hentes fra eggstokkene og befruktes i laboratoriet.

Den nye metoden, som heter “in vitro modning av egg” (IVM), går ut på at umodne egg hentes ut og modnes i laboratoriet før befruktning.

IVM er særlig aktuelt for kvinner som er utsatt for å få ovarielt hyperstimuleringssyndrom, en alvorlig komplikasjon ved tradisjonell hormonbehandling.

Midlertidig tillatelse i Norge

Internasjonalt er omtrent 400 barn født etter IVM i kombinasjon med assistert befruktning.

I Norge har enkelte sykehus midlertidig tillatelse til å utføre IVM, og to barn er født etter metoden her i landet. Nå skal myndighetene vurdere om de skal tillate modning av egg utenfor livmoren også i fremtiden.

- Derfor har vi oppsummert studier som har vurdert kliniske utfall av IVM-graviditeter, samt helse og utvikling hos IVM-barn, opplyser prosjektleder Therese Opsahl Holte.

Neppe dramatisk økt risiko

Siden IVM-metoden fortsatt er ny, og få barn er født etter IVM på verdensbasis, fant forskerne lite informasjon om helse og utvikling hos IVM-barna.

Det mangler gode relevante randomiserte kontrollerte studier som har vurdert effekt og sikkerhet ved metoden.

- Studiene er få og små, og ingen studier har fulgt barna lenger enn to år. Foreløpige data viser imidlertid at få barn er født med misdannelser. Dette tyder på at metoden neppe øker risikoen for misdannelser dramatisk, sier Holte.

"- Det er viktig å følge barna over lengre tid for å fastslå om metoden er sikker, sier prosjektleder Therese Opsahl Holte"

Trenger studier med lang oppfølging

Rapporten samler resultater fra åtte unike undersøkelser, som totalt omfatter 182 barn.

Andel kliniske graviditeter per innsetting av embryo varierte mellom 0 og 36 prosent, mens andel spontanaborter varierte mellom 17 og 63 prosent.

Barna som ble født etter IVM, hadde tilfredsstillende fødselsvekt.

Men foreløpig vet vi altså for lite til at vi kan konkludere om modning av egg utenfor livmoren er en sikker metode.

- Til det trenger vi gode, sammenliknende studier med oppfølging av IVM-barna helt opp i skolealder, påpeker Holte.

Rapporten er bestilt av Sosial- og helsedirektoratet.

Lenke:

Kunnskapssenteret: In vitro-modning av ubefruktede egg ved assistert befruktning

Powered by Labrador CMS