– Spesielt opplever yngre, slanke kvinner at slike undersøkelser er mer smertefullt, sier Holme som er postdok ved institutt for klinisk effektforskning ved Universitetet i Oslo. (Foto: Shutterstock / NTB scanpix)

Kikkert-undersøkelse av tarmen er mer smertefullt for kvinner enn for menn

Kikkert-undersøkelse er en av metodene som Helsedirektoratet nå anbefaler som del av screeningprogrammet for å avdekke tarmkreft.   

Kikkertundersøkelse av nedre del av tarmen ble forkastet som metode når screening skal innføres for å finne tidlig tarmkreft i Norge.

– Jeg synes avgjørelsen er veldig flott. Sigmoidoskopi, undersøkelse av nedre del av tarmen, er en metode som fungerer for menn, men ikke for alle kvinner, understreker forsker Øyvind Holme til forskning.no.

Smerter en utfordring

Selv om avføringsprøve blir standard, blir også koloskopi anbefalt av Helsedirektoratet som en metode  det skal forskes videre på som en del av screeningen. Det anbefales at det blir valgfritt å delta i studien.

Forskere har undersøkt hvordan deltakerne opplever å bli undersøkt med både koloskopi og sigmoidoskopi.

–  Kikkert-undersøkelse av tarmen viser seg å være mer ubehagelig eller mer smertefullt for kvinner, sier forsker Øyvind Holme. 

Dette kan skyldes at kvinners anatomi er litt annerledes enn menns, som gjør at tarmen blir mer kronglete å undersøke.

– Spesielt opplever yngre, slanke kvinner at slike undersøkelser er mer smertefullt, sier Holme som er postdok ved institutt for klinisk effektforskning ved Universitetet i Oslo.

Hans forskning baserer seg å pilotprosjektet som pågår ved sykehusene i Moss og Bærum, og gjelder sigmodioskopi, undersøkelse av bare nedre del av tarmen. 

Holme synes det er veldig bra at rapporten vraker denne metoden. 

Flere kvinner enn menn syns det gjør vondt

​Birgitte Seip ved Sykehuset i Vestfold fant at flere kvinner synes kikkertundersøkelser av tarmen er vondt, enn menn. ​ (Foto: privat)

Også en tidligere doktorgradsavhandling av Birgitte Seip ved Sykehuset i Vestfold viser at flere kvinnelige pasienter synes undersøkelsen er smertefull. Dette gjaldt for førti prosent av kvinnenene og 24 prosent av mennene.

Du kan lese mer om smerter ved koloskopi i Tidsskriftet den norske legeforening.

– Det er essensielt at pasientene føler minst mulig smerte ved denne metoden, slik at de tør å komme tilbake om det blir nødvendig, sier Seip til forskning.no.

Hennes studier viste også at det er store forskjeller mellom de 29 norske sykehusene i hvor stor andel av pasientene som opplevde undersøkelsen som moderat til svært smertefull. 

Kvinner kan bli feilaktig friskmeldt

Screening av nedre del av tykktarmen ble vraket av Helsedirektoratet som metode i screeningen. Den avdekker ikke tarmkreft hos kvinner over 60 år, og dette er trolig en av årsakene til at den ble vraket.

Svakheten ble avdekket i en internasjonal studie som ble publisert i The British Medical Journal i januar i år, som nrk.no også har skrevet om

Forskerne vet ikke helt hvorfor metoden ikke fungerer like godt på begge kjønn.

– Hos kvinner over 60 har ikke undersøkelse av nedre del av tarmen noen effekt på å oppdage kreft, sier Øyvind Holme. (Foto: UiO)

– Vi tror det har noe med biologi å gjøre, at kvinner generelt har mindre polypper i tarmen enn menn. Derfor kan de bli friskmeldt selv om de har tarmkreft lenger oppe i tarmen, om man bruker sigmoidoskopi, sier forsker Øyvind Holme ved UiO til forskning.no.

Han ledet studien, som fulgte 300 000 personer mellom 50 og 74 år i 10 år. Deltakerne var fra Italia, Norge og USA.

Blant yngre kvinner er metoden like effektiv som for menn i å avdekke polypper som kan utvikle seg til kreft.

Ble bønnhørt

Holme, som også er overlege ved Sørlandet sykehus, har dermed blitt bønnhørt.

Han har ment at man bør ta hensyn til alder og kjønn når screeningmetode skulle avgjøres. 

Han håpet også at direktoratet vil anbefale å innføre screeningen slik at forskere kan evaluere virkningen. Dette blir mulig for den delen av screeningen som trolig vil bli organisert som en studie mellom virkningen av avføringsprøve og koloskopi. 

– Det er svært viktig, slik at vi får funnet ut om det er avføringstest eller koloskopi som fungerer best, sier han. 

Han er også sikker på at det vil komme flere nye, kanskje bedre testmetoder for tarmkreft i fremtiden. Han håper departementet også vil åpne for muligheten for å ta også slike metoder i bruk i screeningen. 

Ifølge forsker Geir Hoff ved Kreftregisteret har også blodtesting fra avføring begrenset effekt for kvinner i forhold til hos menn.

Uansett hvilken metode som velges, eller om begge metoder innføres parallelt, vil de som får mistenkelige funn bli sendt videre til koloskopi. 

Referanse:

Ø. Holme mf: Effectiveness of flexible sigmoidoscopy screening in men and women and different age groups: pooled analysis of randomised trials. The British Medical Journal. 13. januar 2017. doi: https://doi.org/10.1136/bmj.i6673

Powered by Labrador CMS