Det kan kanskje være en god idé å spise en fettholdig diett hvis man vil slippe noen av de giftstoffene som kroppens sukkerforbrenning danner.  (Foto: Photo_for_You, Shutterstock, NTB scanpix)
Det kan kanskje være en god idé å spise en fettholdig diett hvis man vil slippe noen av de giftstoffene som kroppens sukkerforbrenning danner. (Foto: Photo_for_You, Shutterstock, NTB scanpix)

Fettforbrenning kan beskytte kroppen mot gift fra sukker

Når kroppen forbrenner fett, danner den stoffer som motvirker noen av de skadelige virkningene av å spise sukker, ifølge danske forskere.

Historien kort

  • Fettforbrenning danner stoff som kanskje kan motvirke aldring, alzheimer, kreft og hjerte/kar-sykdommer.
  • Oppdagelsen kan kanskje føre til bedre dietter til diabetespasienter.
  • Det kreves mer forskning for å forstå potensialet av resultatet.

Det vil ta lang tid før studien kan lede til kostanbefalinger

Forskningen er fortsatt på et veldig tidlig stadium, og derfor er det fortsatt ikke mulig å bruke den til å lage kostanbefalinger eller anbefalinger omkring dietter.

Om forskningsarbeidet

Den nye studien har blitt til i et samarbeid mellom Institutt for Kjemi, Institut for Klinisk Medicin og Institut for Retsmedicin ved Aarhus Universitet.

Fettforbrenning fjerner gift i kroppen

Når kroppen forbrenner sukker, danner den det giftige biproduktet som heter metylglyoksal.

Det kan reagere med proteiner og DNA og dermed gjøre skade.

Diabetespasienter har for eksempel mye metylglyoksal i blodet.

Sukkerforbrenningen er imidlertid ikke kroppens eneste forbrenningsprosess. I tillegg har kroppen fettforbrenningen, og her viser den nye studien altså at et biprodukt av fettforbrenningen (stoffet acetoacetat) faktisk binder til metylglyoksal og uskadeliggjør det.

– Vi kan dessuten vise at stoffene reagerer med hverandre, sier Mogens Johannsen.

Forskere har lenge visst at når kroppen forbrenner sukker, danner den et giftig stoff som kan spille en viktig rolle for utviklingen av alders- og livsstilsrelaterte sykdommer som diabetes, kreft og alzheimer.

Men nå viser ny forskning fra Aarhus Universitet at når kroppen forbrenner fett, danner den stoffer som motvirker disse skadelige stoffene. Derfor er oppdagelsen viktig.

– Man fjerner altså noen av de giftige stoffene fra sukkerforbrenningen ved å spise fett eller ved å spise en kalorifattig diett, slik at kroppen må forbrenne sitt eget fett, forteller en av forskerne bak studien, Mogens Johannsen, som er professor ved Institut for Retsmedicin ved Aarhus Universitet i Danmark.

Konklusjonene, som er basert på reagensrørforsøk og senere også påvist i blodprøver fra mennesker, er nylig publisert i det vitenskapelige tidsskriftet Cell Chemical Biology.

Forklarer positiv effekt

Oppdagelsen er interessant fordi den kan være med på å forklare hvorfor kosthold med et høyt innhold av fett har vist seg å være effektive til å beskytte dyr mot diabetes, alzheimer og kreft.

Dyr som spiser en ekstremt fettrik kost – en såkalt ketogen diett – lever også markant lenger, ifølge denne saken på videnskab.dk.

Samtidig er oppdagelsen overraskende fordi tidligere studier har antydet det motsatte, nemlig at også fettforbrenningen danner det skadelige stoffet – noe den nye studien viser at fettforbrenningen motvirker.

Det ser med andre ord ut til at den sunne dietten er avhengig av en hårfin balanse mellom produksjon og fjerning av det giftige stoffet.

– Det illustrerer at biologiske systemer er uhyre komplekse, og at vi på ingen måte forstår dem fullt ut, sier Mogens Johannsen.

Kan kanskje redusere smerter for diabetespasienter

Resultatene kan kanskje hjelpe diabetespasienter.

Nevropati er en veldig smertefull sen-diabetisk komplikasjon som kommer til uttrykk ved skader på nervene.

Skadene skyldes blant annet opphopning av det giftige stoffet, og derfor kan den nye innsikten kanskje bane vei for en diett som kan motvirke lidelsen.

– Vi kan kanskje utvikle dietter med færre karbohydrater og mer fett. Det kan kanskje nøytralisere giften og fjerne smerter hos pasienter med nevropati, sier Johannsen.

Trenger mer forskning

Som med all forskning er det også et «men».

Forskerne har ikke kvantifisert, altså satt tall på, betydningen av den kjemiske reaksjonen mellom de to stoffene.

– Ingen vet hvor stor effekten er, forteller en annen av forskerne som står bak den nye studien, førsteamanuensis Thomas B. Poulsen fra institutt for kjemi ved Aarhus Universitet.

– Det er et minefelt fordi det berører noen av de mest omdiskuterte stoffene innen biologisk aldring og sendiabetiske komplikasjoner, forklarer Mogens Johannsen.

Derfor vil forskerne også gå videre med resultatet og undersøke området videre.

De vil blant annet gjennomføre forsøk der personer får avrusingsstoffet.

– Vi er fortsatt på et veldig tidlig stadium, sier Johannsen.

Vanskelig å måle

Samme forbehold har klinisk professor Henrik Enghusen Poulsen fra Bispebjerg-Frederiksberg Hospital i Danmark.

Han mener at studien er et grundig arbeid, men vet ikke hva det vil føre til.

Poulsen forteller at forskere fortsatt diskuterer om det giftige stoffet i det hele tatt er så viktig.

Derfor er det vanskelig for ham å anslå hvor stor betydning den nye studien vil ha på lang sikt.

– Det er interessant at de har funnet denne spontane kjemiske reaksjonen, men det er for tidlig å si om det i det hele tatt har en klinisk betydning, sier Poulsen.

– Det er mulig at det i ettertid vil framstå som et gjennombrudd, men det må tiden vise. Før vi får etablert den kvantitative og kliniske relevansen, er det vanskelig å si hva det vil føre til, sier han.

Referanse:

T. Salomón mfl: «Ketone Body Acetoacetate Buffers Methylglyoxal via a Non-enzymatic Conversion during Diabetic and Dietary Ketosis», Cell Chemical Biology (2017), doi: 10.1016/j.chembiol. 2017.07.012 Sammendrag

© Videnskab.dk. Oversatt av Lars Nygaard for forskning.no.

Powered by Labrador CMS