Billig blodtrykksmedisin like god

Billig blodtrykksmedisin virker like bra som den dyre. Det viser en stor dansk undersøkelse. Resultatene kan spare det danske helsevesenet for 500 millioner danske kroner i året.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Ifølge en ny, stor undersøkelse kan helsevesenet trygt skrive ut billig blodtrykksmedisin til pasientene. Mistanken om at den billige medisinen dreper, er nå fjernet. (Foto: Colourbox)

Om undersøkelsen:

I alt undersøkte forskerne de innløste reseptene hos 6479 danske hjertesviktpasienter.

2082 tok Candesartan
4397 tok Losartan.
2378 var døde i 2011.

Blant de døde tok 330 Candesartan og 1212 Losartan. Men når tallene ble justert for feilkilder, viste undersøkelsen at legemidlene var like effektive.

Tidligere undersøkelser av de to blodtrykksmedisinene Losartan og Candesartan har satt folk i helsevesenet i et dilemma: Losartan er billigere, men så ut til å øke risikoen for at pasienter med hjertesvikt dør, sammenlignet med den mer kostbare Candesartan.

Men nå blir valget enklere, takket være en grundig dansk undersøkelse av de to medisinene.

– Vi kan ikke se forskjeller i effekten av de to preparatene, sier Henrik Svanström, som forsker på helsestatistikk ved Statens Serum institut I Danmark. Han er hovedforfatter for studien, som er publisert i det anerkjente tidsskriftet JAMA – The Journal of the American Medical Association.

Vi kan spare en halv milliard

Det danske helsevesenet kan spare mange millioner ved å gå over til å gi pasienter med forhøyet blodtrykk Losartan. Middelet er billig fordi patentet på medisinen er utløpt.

Det danske helsevesenet kunne i 2010 ha spart en halv milliard kroner på dette. Det har Institut for Rationel Farmakologi – som hører inn under Legemiddelstyret – beregnet.

Undersøkte dansker over 45 år

I undersøkelsen så forskerne nærmere på: Dansker over 45 år som hadde vært innlagt på sykehuset med hjertesvikt i perioden 1998–2008.

Pasientene ble automatisk registeret da de ble innlagt med hjerteproblemer. Forskerne fikk informasjon om resepter ut av en sentral database.

Forskerne fikk dermed et klart bilde av hvilken blodtrykksmedisin pasientene fikk og hvor mye medisin de hentet på apoteket.

Av de 6479 hjertepasientene var 2378 døde i 2011.

Andre årsaker

Forskerne så nærmere på medisinbruken hos de 2378 døde pasientene. For å sikre seg at de ikke var omkommet av andre sykdommer, tok de høyde for de vanligste årsakene til sykdom hos hjertesviktpasienter over 45 år, og resultatet var klart.

Det viste seg at hvis blodtrykkspasienter får en sammenlignbar standarddose av Losartan og Candesartan, er de like effektive.

Får pasientene – på grunn av dårlig helse – en lavere dose av Losartan (på 12,5 eller 50 mg), er det en større risiko for at de dør.

Pasienter som får den minste dosen, 12 mg Losartan, har dobbelt så stor risiko for dø, sammenlignet med (en høy dose av) Candesartan. Sannsynligvis fordi helsen deres i forveien var mer skrøpelig. Så de tidligere studiene kan ha hatt delvis rett, men de var ikke nyanserte nok.

Den hittil grundigste undersøkelsen

Den danske undersøkelsen er grundigere de som er gjennomført tidligere.

– Gruppen vi har studert, er bedre sammensatt. Vi har en mer balansert fordeling på dose. I studien vår er det en høyere andel av Losartan-brukere som har mottatt en høy dose. Derfor har vi fått øye på mønsteret, sier Henrik Svanström.

____________________

© Videnskab.dk. Oversatt av Lars Nygaard for forskning.no

Referanse:

Svanström, Henrik et al. Association of Treatment With Losartan vs Candesartan and Mortality Among Patients With Heart Failure. JAMA. 2012;307(14):1506-1512. doi: 10.1001/jama.2012.452

Powered by Labrador CMS