I Norge bruker rundt 600 kvinner serotoninreopptakshemmende antidepressiva under svangerskapet. (Foto: Maria Hedegaard, scanpix Denmark, NTB scanpix)

Antidepressiva under graviditeten kan gi mindre barn

Barn født av mødre som har brukt antidepressiva i svangerskapet har høyere risiko for å bli født tidligere og veie mindre. Forskere advarer likevel kvinner mot å slutte med medisiner når de blir gravide.

Barn som har blitt utsatt for antidepressiva i mors liv, blir rundt 200 gram lettere ved fødselen.

Disse barna ble også født i gjennomsnitt fem dager tidligere enn andre barn.

Dette har forskere fra Norge og Canada funnet ut gjennom å bruke data fra den norske Mor- og barnundersøkelsen (MoBa) og Medisinsk fødselsregister (MFR).

Den vanligste typen antidepressiva

Det er bruken av såkalte serotoninreopptakshemmende antidepressiva (SSRI) som er studert.

Dette er i dag den vanligste typen av antidepressiva som for behandling av depresjon.

I Norge bruker rundt 600 kvinner slike medisiner under svangerskapet hvert år.

– For et barn som veier 4 kilo ved fødsel spiller en redusert fødselsvekt på 200 gram liten rolle. Men for barn som blir født prematurt kan selv en liten vektreduksjon ha betydning.

Det sier Hedvig Egeland Nordeng, professor ved Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo.

Vet ikke noe om sammenhengen

Studien er publisert i International Journal of Epidemiology.

Førsteforfatter Katerina Nezvalova-Henriksen sier i en pressemelding at den biologiske mekanismen som forklarer antidepressivas påvirkning på vekt og alder er ukjent.

Forsker Katerina Nezvalova-Henriksen er førsteforfatter på studien om bruk av antidepressiva i svangerskapet. (Foto: UiO)

Forskerne vet altså ikke om det er medisinen eller andre ting som forårsaker lavere fødselsvekt og tidligere fødsel.

– Vi kan ikke utelukke at det kan være alvorlighetsgraden av mors sykdom som er en bakenforliggende årsak til forskjellene og ikke selve medisinbruken, sier Nordeng.

Kan gi mer engstelige barn

I fjor viste forskning fra det samme fagmiljøet at tre år gamle barn av mødre som hadde brukt antidepressiva i svangerskapet hadde flere symptomer på angst enn deres søsken som ikke hadde blitt eksponert for antidepressiva i svangerskapet.

En stor studie fra University of Montréal i 2015 viser at risikoen for å få et barn med autisme øker med 87 prosent hvis du tar antidepressive medisiner av typen SSRI de siste seks månedene av graviditeten. Her er det også uklart om det er medisinene eller depresjonen til mor som øker risikoen.

Restriktiv praksis

Studien rokker ikke ved retningslinjene for behandling av gravide med depresjon. Disse sier at depresjon bør behandles fordi sykdommen i seg selv kan ha store negative konsekvenser for mor og barn.

Førstevalget for behandling av mild til moderat depresjon er behandling uten legemidler, som for eksempel samtaleterapi, familieterapi eller kognitiv terapi. Der det ikke gir god effekt, kan det være nødvendig med antidepressiva i tillegg.

– Mitt inntrykk er at leger som skriver ut antidepressiva til gravide i Norge har gjort en veldig grundig vurdering av fordelene og ulempene ved medisineringen. Generelt sett er norsk leger restriktive med å gi kvinner medisiner i svangerskapet. Når de først forskriver, så er der til kvinner som virkelig trenger det, sier Nordeng.

Hedvig Marie Egeland Nordeng er professor ved Avdeling for farmasi ved UiO. (Foto: UiO)

Hun forteller at noen kutter ut medisiner når de blir gravide fordi de er redd for å skade fosteret. Medisiner erstattes av og til med alkohol eller andre rusmidler. Noe som er langt mer skadelig for fosteret.

– Den gravide må alltid ta det opp med legen sin om hun tenker på å slutte med medisiner hun bruker mot depresjon.

Har studert søsken

Nordeng mener at det må forskes mer på bruken av antidepressiva i svangerskapet for å bedre kunne forstå betydningen av funnene deres.

Over 100 000 mødre og deres barn har deltatt i registerundersøkelsene MoBa og MFR.

Forskerne har kun valgt å studere søskenflokker spesifikt. Slik har de kunnet sammenlikne søsken som har vært eksponert for antidepressiva og søken som ikke har det. Et slikt studiedesign gjør at de har kunnet justere for genetiske søskenfaktorer som kunne påvirke resultatene av fødselsvekt og termin.

Studien konkluderer med at verken genetiske søskenfaktorer kan forklare sammenhengen forskerne har funnet.

Kilde: 

Katerina Nezvalova-Henriksen m.fl: Effect of prenatal selective serotonin reuptake inhibitor (SSRI) exposure on birthweight and gestational age: a sibling-controlled cohort study, International Journal of Epidemiology, mai 2016

 

Powered by Labrador CMS