På plasteret sitter det bitte små nåler. Disse legger seg under huden og skiller ut hormoner. (Foto: Christopher Moore, Georgia Tech)
På plasteret sitter det bitte små nåler. Disse legger seg under huden og skiller ut hormoner. (Foto: Christopher Moore, Georgia Tech)

Bitte små nåler under huden kan bli fremtidig prevensjonsmiddel

Nålene sitter på undersiden av et plaster som må ligge på huden i ett minutt før det kan tas av. Prevensjonseffekten varer i over 30 dager.

Forskerne bak nåleplasteret mener dette kan bli et enkelt og diskré alternativ til de andre prevensjonsvariantene som finnes i dag, for eksempel p-piller, p-stav og hormonspiral.

Særlig for de to sistnevnte, som har langvarig effekt, men som må settes inn av helsepersonell.

– Vi utviklet dette for å bedre tilgangen på langtidsvirkende prevensjon, ved gjøre det mulig for kvinner å bruke det selv, uten hjelp fra helsepersonell.

Det sier Mark Prausnitz i en pressemelding. Han er forsker ved amerikanske Georgia Tech (Georgia Institute of Technology) og er en av de som har utviklet nåleplasteret.

Brusende nåler under huden

Måten mikronålene virker på er nokså snedig.

Nålene sitter på undersiden av et slags plaster. Når plasteret legges på huden, begynner undersiden å bruse, slik at nålene slipper taket og legger seg inn under huden.

Det hele er gjort unna på ett minutt.

Nålene brytes sakte ned og skiller ut levonorgestrel, et syntetisk hormon som ofte brukes i vanlige prevensjonsmidler.

Den brusende effekten gjør at nålene raskt løsner fra plasteret og legger seg under huden. (Foto: Wei Li, Georgia Tech)
Den brusende effekten gjør at nålene raskt løsner fra plasteret og legger seg under huden. (Foto: Wei Li, Georgia Tech)

Testet på rotter

De brusende mikronålene er langt fra klare til bruk. Så langt er de bare testet på rotter. Det betyr at vi ikke vet sikkert hvordan mennesker vil reagere på et slikt legemiddel.

Men nå har forskerne kartlagt interessen blant kvinner for å benytte seg av nåleplasteret. Resultatet ble nylig publisert i tidsskriftet Science Advances.

Forskerne spurte ti kvinner om de kunne tenke seg å benytte nålene fremfor andre alternativer. Alle svarte at de heller ville bruke nålene i stedet for p-sprøyte. Ni stykker foretrakk nålene fremfor p-piller og seks stykker foretrakk å sette på plasteret selv.

Riktignok er ti kvinner et svært lite utvalg, og det er nødvendigvis ikke et representativt utvalg.

I en rekke dybdeintervju med kvinner og helsepersonell fra India og Nigeria, så forskerne interesse for å bruke denne typen prevensjon, særlig med tanke på at dette er noe kvinnene kan styre selv.

Kvinnene i undersøkelsen var positive til nåleplasteret. (Foto: Wei Li, Georgia Tech)
Kvinnene i undersøkelsen var positive til nåleplasteret. (Foto: Wei Li, Georgia Tech)

– Fare for feilbruk

Prausnitz og kollegene hans har tidligere publisert studier fra utviklingen av nåleplasteret. Da hevdet forskerne at målet var å lage et plaster som bare trenger å sitte på huden i fem sekunder for å gi effekt i seks måneder, ifølge en artikkel hos det engelske nettstedet The Independent.

Til KK.no, som også omtalte den forrige studien, stilte flere norske eksperter seg positive til et slikt prevensjonsmiddel – med visse forbehold.

Trude Giverhaug, leder for RELIS (regionale legemiddelinformasjonssentre) i Nord-Norge, fryktet en viss fare for feilbruk.

– Med slike langtidsvarende injeksjoner er ulempen at virkningen må gå sin gang når det først er tatt. Spiral eller p-stav kan fjernes på kort varsel, både ved barneønske, men også om det oppstår bivirkninger eller det tilkommer sykdom eller annet som gjør det ønskelig å avslutte behandlingen før det har gått seks måneder, sa Giverhaug til KK.no.

– Med dette plasteret må man vente i de seks månedene før behandlingen kan avsluttes, sa hun.

Med nåleplasteret som Prausnitz og kollegene omtaler i den nye studien, er dette problemet tilsynelatende løst ved at effekten bare varer i én måned.

Utviklet p-øredobber

Mikronålene er ikke det første produktet Prausnitz og kollegene har utviklet. De har tidligere publisert en studie på øredobber med et lite plaster på baksiden som skiller ut hormoner, ifølge denne pressemeldingen.

Plasteret kan også festes på klokker, ringer eller smykker, mener forskerne. De vedgår at produktet ligner på p-plaster, men tror det kan bli mer attraktivt dersom det kan skjules med en klokke eller øredobber.

Referanse:

Wei, L. m.fl: Long-acting reversible contraception by effervescent microneedle patch. Science Advances. (2019)

Powered by Labrador CMS