Lege Marius Johansen ved Sex og samfunn er en av dem som mener vi burde ha p-piller på det norske markedet som legger opp til å bare blø fire ganger i året. (Foto: Kai Myhre/Sex og samfunn)
Lege Marius Johansen ved Sex og samfunn er en av dem som mener vi burde ha p-piller på det norske markedet som legger opp til å bare blø fire ganger i året. (Foto: Kai Myhre/Sex og samfunn)

- Vi bør få p-piller som bare gir fire blødninger i året

P-pillepakninger som legger opp til blødninger fire ganger i året finnes i flere land, blant annet USA. Norske fagfolk mener vi bør få slike her i landet også. Men Legemiddelverket mener vi allerede har gode alternativer.

Hva om p-pillebrukere bare blødde fire ganger i året?

Blødningen du får når du går på p-piller er ikke en naturlig mensen, men kommer når du når du tar en hormonfri pause. Pausen er på inntil sju dager, og noen ganger er den lagt inn på pillebrettet. Men for helsens skyld er det unødvendig å blø hver måned.

Tvert imot trekker eksperter nå fram ulemper ved å gjøre det, som høyere graviditets-risiko, hodepine, humørsvingninger og tunge, smertefulle månedlige blødninger man kanskje ikke engang ønsker.

Selv om dette er kjent for fagfolk med god kunnskap om p-piller, vegrer mange jenter og kvinner seg for å droppe den månedlige blødningen.

Det finnes p-piller i pakninger som denne, med en hormonfri pillerad etter 12 uker, der man får en blødning. (Illustrasjonsfoto: Michael Kraus / Shutterstock / NTB scanpix)
Det finnes p-piller i pakninger som denne, med en hormonfri pillerad etter 12 uker, der man får en blødning. (Illustrasjonsfoto: Michael Kraus / Shutterstock / NTB scanpix)

Anne Flem Jacobsen er professor ved institutt for klinisk medisin på Universitetet i Oslo. Der underviser hun medisinstudenter om blant annet prevensjon. Hun tror mange av de som gir ut p-piller til jenter og kvinner i Norge mangler kunnskap om fordelene ved å ha lengre blødningsfrie perioder, og at de derfor ikke formidler det til brukerne.

– I tillegg har vi ingen forpakninger som egner seg direkte for dette bruket. Vi burde hatt pakninger som legger til rette for dette slik de har i flere andre land, sier Flem Jacobsen.

Piller laget for 12 mensenfrie uker

P-piller som Seasonale og Seasonique kommer i pakninger med opptil 12 blødningsfrie uker som standard. Dermed får man bare fire blødninger i året.

Slike piller er på markedet i blant annet USA.

– Disse p-pillene skulle vi gjerne hatt i Norge også, sier Marius Johansen. Han er medisinskfaglig ansvarlig lege ved Sex og samfunn.

Sex og samfunn er Norges største senter for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter. De underviser og formidler om blant annet prevensjon og har i tillegg Norges største klinikk for seksuell helse.

– Vi har allerede slike p-piller på det norske markedet, sier Steinar Madsen, medisinskfaglig direktør i Statens legemiddelverk.

Steinar Madsen mener vi har mange alternativer til p-piller som aktivt legger opp til lange blødningsfrie perioder. (Foto: Statens legemiddelverk)
Steinar Madsen mener vi har mange alternativer til p-piller som aktivt legger opp til lange blødningsfrie perioder. (Foto: Statens legemiddelverk)

Microgynon og Loette kommer ikke i pakninger som aktivt legger opp til 12 blødningsfrie uker, men de inneholder etinyløstradiol og levonorgestrel – de samme stoffene som er i Seasonale og Seasonique.

– Så selv om det ikke er direkte godkjent, er det virkningsmessig ingenting i veien for å ha flere måneder med blødningsfri prevensjon.

Produsentene må ta initiativet

– Ja, vi bruker primært Microgynon til dette formålet i dag, men det hadde vært greit med et brett som hadde piller nok til tre måneder, med indikasjon, sier Anne Flem Jacobsen.

Med indikasjon mener hun en offisiell godkjenning.

Men det er p-pilleprodusentene selv som må søke om godkjenning fra Statens legemiddelverk hvis de vil endre pakningsvedlegget om hvordan legemiddelet skal brukes.

Og hvis vi skal få nye legemidler inn i Norge, må selskapene søke Statens legemiddelverket om godkjenning til det også.

Men det finnes unntak. Noen ganger tar Statens legemiddel selv initiativ hvis de mener det mangler viktige legemidler i Norge.

Men blant prevensjonsmidler gjør det ikke det, mener Steinar Madsen.

– Her har vi mange alternativer allerede, sier han.

P-piller

Det finnes flere typer p-piller. P-piller som inneholder både progesteron og østrogen kalles kombinasjonspiller. Brettene består ofte av 21 eller 28 piller. I begge tilfeller er det lagt opp til å ta en hormonfri pause på inntil sju dager, der man får en blødning. På brett med 28 piller er de siste pillene hormonfrie. Da begynner brukeren rett på et nytt brett.

Powered by Labrador CMS