Røykepiller kan gi hjertesykdom

En av de mest brukte røykestoppillene kan øke risikoen for alvorlige hjerte- og karproblemer, antyder ny forskning.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

(Foto: Colourbox)

Alle vet at røyking fører til hjerte- og karsykdommer, og dette er kanskje hovedgrunnen til at mange vil stumpe sigaretten for godt. Men å komme seg ut av avhengigheten kan være svært utfordrende, og røykerne har ofte et stort behov for støtte i prosessen.

Et hjelpemiddel som har vist seg å virke, er røykestoppiller på resept. Et av de mest populære legemidlene på både det norske og det internasjonale markedet inneholder virkestoffet vareniklin.

Nå viser imidlertid en gjennomgang av tidligere forskning at dette stoffet ser ut til å kunne øke risikoen for alvorlige hjerte- og karhendelser som hjerteinfarkt og arytmi hos friske mennesker.

- Urovekkende

- Vi har visst i mange år at Chantix [produkt som inneholder vareniklin] er et av de mest skadelige reseptbelagte legemidlene på det amerikanske markedet, sier Curt D. Furberg, en av forskerne bak rapporten som nå er publisert i Canadian Medical Association Journal.

- Det forårsaker bevissthetstap, synsforstyrrelser, selvmord, vold, depresjon og forverring av diabetes. I denne lista kan vi nå legge til alvorlige hjerte- og karhendelser.

Åsmund Reikvam, professor ved Institutt for klinisk medisin ved Universitetet i Oslo mener resultatene er foruroligende.

- Dette er urovekkende, sier han til forskning.no.

- Vi må ta signalet på alvor og allerede nå være mer tilbakeholdne med bruken av medikamentet, som i Norge selges under navnet Champix (Pfizer). Pasienter med hjerte- og karlidelser vil for eksempel være uaktuelle for slik behandling.

- Så må vi avvente hvilke råd legemiddelmyndighetene i USA og Europa vil gi. Dersom pasienter som allerede bruker Champix er i tvil, bør de ta kontakt med legen sin.

- Må settes i sammenheng

Erik Hjelvin, medisinsk direktør i Pfizer, sier derimot at de europeiske helsemyndighetene allerede har uttalt at de ikke kommer til å gå ut med noen nye anbefalinger i forbindelse med undersøkelsen.

Hjelvin mener at det er usikkerhet knyttet til metodikken i undersøkelsen, og at resultatene dessuten må settes inn i en større sammenheng.

- Det er tross alt slik at 50 prosent av de som røyker dør av røykerelaterte sykdommer. 36 prosent dør av hjerte- og karsykdommer. Det å slutte å røyke halverer forekomsten av hjerte og karlidelser på sikt, sier han til forskning.no.

- Det er heller ikke noe nytt i denne studien. Det er allerede advarsler om forsiktighet ved bruk av Champix hos pasienter med hjerte- og karsykdom, fordi man ikke har sikre nok data til å si om det kan være en liten økning i risikoen.

8 200 røykere

Den mulige koblingen mellom virkestoffet vareniklin og hjerte- og karproblemer er ikke noen ny tanke. Allerede da US Food and Drug Administration (FDA) vurderte stoffet i 2006, forelå det en mistanke om at bruken kunne være forbundet med økt risiko.

Det er gjort en rekke studier av røykestoppmidler som inneholder vareniklin, men de enkelte undersøkelsene har vært for små til å gi et fullt bilde av innvirkningen på kroppen.

Men nå har altså et team av amerikanske og britiske forskere gått igjennom resultatene av 14 dobbeltblinde undersøkelser med til sammen over 8 200 pasienter, hvor deltagerne enten har fått vareniklin eller placebo – narremedisin.

Alle utenom én av disse studiene inkluderte bare friske mennesker uten kjente hjerte- og karproblemer.

Forskerne sammenlignet antallet alvorlige tilfeller av hjertesykdom i de to gruppene. Og resultatene viser nå at risikoen for innleggelse på grunn av alvorlig sykdom som hjerteinfarkt eller arytmi økte med 72 prosent hos vareniklin-brukere.

Få tilfeller

Alt i alt var det relativt få deltagere som opplevde hjertehendelser. Blant de 4 908 pasientene som fikk vareniklin ble 52 syke, mens 27 i placebogruppa på 3 308 pasienter fikk problemer.

- Den absolutte forskjellen mellom de to gruppene er bare på en kvart prosent, påpeker Hjelvin fra Pfizer.

Reikvam fra UiO mener likevel resultatene er av betydning.

- Det er viktig å huske at dette er snakk om i utgangspunktet friske mennesker med en gjennomsnittsalder på under 45 år. Mange av dem fikk ikke behandling i mer enn noen uker, og oppfølgingen var ikke lenger enn et år for noen av dem.

- Når man da ser en forekomst av hjerteproblemer, er det foruroligende. Man kan ikke utelukke at medikamentet kan sette i gang prosesser i hjerte- og karsystemet som kan gi problemer senere, sier Reikvam.

Nytte og bivirkninger

Det er heller ikke uten betydning for saken at FDA for få uker siden utvidet advarslene om legemidlet Chantix, etter at en undersøkelse av 700 pasienter hadde vist en økt risiko for hjerte- og karhendelser hos pasienter som allerede hadde hjerteproblemer.

I forbindelse med undersøkelsen som nå publiseres, beregnet forskerne at én av 28 pasienter med eksisterende hjerte- og karlidelser vil oppleve flere problemer i løpet av et år på røykestoppmedisinen. De advarer nå mot bruk av vareniklin.

Reikvam fra Universitetet i Oslo mener norske leger må være ekstra oppmerksom på denne risikoen.

- Man må alltid vurdere nytten av et legemiddel i forhold til risikoen. Vareniklin har hjulpet folk med å slutte å røyke, men når det er en såpass stor risiko for både nevropsykiatriske og hjerte-kar-relaterte bivirkninger, kan det se ut som om balansen går i negativ retning, sier han.

Andre konkluderer imidlertid motsatt.

- Risikoen for hjerte- og karhendelser er lav og oppveies i godt monn av fordelen ved å minske de virkelig ”hjerteskjærende” effektene av sigarettrøyking, skriver Taylor Hays fra Mayo Clinic i en kommentar i Canadian Medical Association Journal.

Dette støtter Hjelvin fra Pfizer.

- Den dokumenterte effekten er så god og helsegevinsten så stor at dette langt overstiger risikoen, sier han.

Forskerne bak den nye rapporten konkluderer med at det uansett er behov for en stor undersøkelse av tryggheten ved bruk av vareniklin. Hjelvin forteller at slike undersøkelser er på vei.

- Pfizer er i kontinuerlig dialog med legemiddelverket og legemiddelmyndighetene. Vi har allerede en avtale med FDA om å gjøre en mer presis analyse designet av FDA selv.

Men Reikvam fra UiO mener det ikke nødvendigvis kommer til å gå den veien.

- Det kan også gå mot en tilbaketrekking av Champix fra markedet, sier han.

Referanse:

Sonal Singh, Yoon K. Loke, John G. Spangler, Curt D. Furberg, Risk of serious adverse cardiovascular events associated with varenicline: a systematic review and meta-analysis, Canadian Medical Association Journal.

Lenke:

Kunnskapssenteret: Legemidler til røykeslutt

Powered by Labrador CMS