Livsstilsbehandling er lite effektivt mot fedme hos unge. Men en ny medisin kan gjøre resultatene mye bedre.

Ny medisin mot fedme virket svært godt på unge

Ungdom med fedme gikk mye ned i vekt ved hjelp av stoffet semaglutid, viser en ny studie.

Stadig flere voksne og barn lider av fedme. Men behandlingsmetodene vi har, fungerer dårlig for flertallet. Få klarer å holde vekta nede bare ved hjelp av livsstilsendring, og fedmekirurgi har lenge vært den eneste behandlingen som har gitt mange stor og varig vektnedgang.

I de siste årene har forskere imidlertid testet flere nye legemidler mot fedme. Noen av dem har vist seg å være svært effektive.

En av disse medisinene er basert på stoffet semaglutid. Det ble ganske nylig godkjent for bruk hos voksne med fedme i Norge, men er ennå ikke markedsført her.

Semaglutid virker ved å redusere appetitten, slik at det blir lettere å spise mindre.

En studie fra 2021 viste at voksne deltagere som fikk semaglutid i tillegg til livsstilsbehandling, gikk ned gjennomsnittlig nesten 15 prosent av kroppsvekta. Deltagere som i stedet fikk placebo, gikk bare ned 2,4 prosent.

Det er denne medisinen forskere nå har testet på ungdom mellom 12 og 18 år.

Ukentlige sprøyter

Daniel Weghuber fra Universitetet i Salzburg og hans kollegaer rekrutterte rundt 200 deltagere som ble delt inn i to grupper.

Begge gruppene startet studien med en 12 uker lang periode med livsstilsbehandling. De fikk undervisning om hvordan de skulle forandre kosthold og mosjonsvaner, og hjelp til å gjennomføre endringene.

Etter denne innledende perioden fikk deltagerne medisin i tillegg. Den ene gruppa fikk ukentlige injeksjoner med semaglutid, mens den andre gruppa fikk sprøyter med placebo – altså et stoff uten virkning.

Verken forskerne eller deltagerne visste hvem som fikk hva.

Nå presenterer Weghuber og kollegaene resultatene etter 68 uker, altså ett år og fire måneder.

Mange gikk ned mye

Det viste seg at flertallet av de som fikk semaglutid – over sju av ti – hadde tatt av over 5 prosent av kroppsvekta. Det er et slags minstemål for en vektnedgang som har positiv innvirkning på helsa. I placebogruppa hadde under to av ti tatt av minst 5 prosent av kroppsvekta.

Men mange på semaglutid hadde gått ned betydelig mer enn dette minimumet på 5 prosent.

Over halvparten hadde tatt av minst 15 prosent av vekta, og nesten fire av ti hadde tatt av over 20 prosent av vekta. Dette tilsvarer altså at en ungdom som veide 100 kilo ved starten av studien, var gått ned til under 80 kilo etter 68 uker.

I placebogruppa hadde svært få oppnådd slike resultater.

Bivirkninger

Resultatene tyder på at effekten av semaglutid kan være enda bedre hos ungdom enn hos voksne, skriver Weghuber og kollegaene i siste utgave av New England Journal of Medicine.

Samtidig viste dataene at de unge opplevde de samme bivirkningene som tidligere har vist seg hos voksne. Det vanligste var mageplager som kvalme og diare.

Semaglutid så også ut til å øke risikoen for gallestein. Fem av deltagerne som fikk stoffet, utviklet gallestein, mens ingen i placebogruppen gjorde det samme.

Det var derimot ingenting som tydet på at stoffet hadde noen innvirkning på vekst eller utvikling i puberteten.

– Stor entusiasme

Jøran Hjelmesæth er leder for Senter for sykelig overvekt ved Sykehuset i Vestfold, og professor 2 ved Universitetet i Oslo. Han har nettopp deltatt på en presentasjon av de nye funnene under Obesity Week, en stor konferanse for fedmeforskere som i år ble arrangert i San Diego i USA.

– Entusiasmen og gleden var stor hos publikum, skriver han i en epost til forskning.no.

– Endelig en medisin som i kombinasjon med livsstilsbehandling har en sterk behandlingseffekt hos ungdom med fedme.

Hjelmesæth og hans kollegaer bruker allerede et annet legemiddel, med virkestoffet liraglutid, i behandlingen av barn over 12 år med alvorlig fedme. I likhet med semaglutid, gjør denne medisinen det lettere å få til en livsstilsendring.

Men det ser ut til at semaglutid har en mye større virkning, uten at bivirkningene er verre.

Skal studere semaglutid i Norge

Hjelmesæt og kollegaene skal selv forske på virkningen av semaglutid, som del av en større studie av flere typer behandling for unge med fedme.

Samtidig er det satt i gang mange andre studier på både voksne og barn i flere land.

Det trengs svar på flere spørsmål. Den nylig publiserte studien på barn hadde for eksempel ikke nok deltagere til å se om semaglutid hadde ulik effekt hos mennesker med forskjellig etnisk bakgrunn.

Et annet spørsmål er hva som skjer på lang sikt.

Dataene hinter om at deltagerne opplevde vektøkning da de sluttet å ta medisinen. Fedme er en kronisk sykdom, og kanskje er det nødvendig å bruke medisinene permanent.

Samtidig vet vi ikke hvordan slik langtidsbruk virker på kroppen.

Referanse:

Daniel Weghuber, m. fl. Once-Weekly Semaglutide in Adolescents with Obesity, The New England Journal of Medicine, november 2022. Sammendrag

Vi vil gjerne høre fra deg!

TA KONTAKT HER
Har du en tilbakemelding, spørsmål, ros eller kritikk? Eller tips om noe vi bør skrive om?

Powered by Labrador CMS