En gravid kvinne i samtale med lege. Kvinneandelen blant leger har økt kraftig det siste tiåret.

Kvinner som velger realfag, havner oftest i medisinske yrker

Kvinneandelen innen matematikk, naturfag og teknologiske fag har økt, men økningen har for det meste kommet innen medisin, biologi og geologi.

En analyse som er utført av Statistisk sentralbyrå , viser at kvinner og menn velger ulikt.

Allerede når tenåringer velger valgfag på ungdomsskolen, er det flere gutter enn jenter som velger et realfag som valgfag. Det dreier seg om fagene teknologi i praksis, forskning i praksis og programmering. På videregående er det også en litt større andel av guttene som velger realfag.

I høyere utdanning er andelen kvinner innen matematikk, naturfag og teknologi på rundt 44 prosent. Ser man bort fra tannleger, leger og veterinærer, ligger kvinneandelen på rundt 25 prosent.

Blant elevkullet som gikk ut av videregående skole med generell studiekompetanse i 2010, hadde 14 prosent av kvinnene avlagt en grad innen matematikk, naturfag og teknologi innen høsten 2018. De mest populære studiene for kvinner var medisin, biologi, geofag og kjemi.

På den annen side var det 29 prosent av mennene i det samme elevkullet som hadde avlagt grad innen 2018. Blant dem var IT, ingeniør, sivilingeniør og fysikk de mest populære studiene.

Medisin skiller seg særlig ut innen dette fagfeltet. Studiet har et av de høyeste inntakskravene. I 2016 var andelen kvinner blant nye studenter hele 71 prosent. Det er et lite flertall av kvinnelige allmennleger i Norge. Denne overvekten er foreløpig liten, mens antall kvinnelige medisinstudenter steg kraftig rundt 2005.

– Dette tilsier at legeyrket lenge var mannsdominert, men et skifte begynte å gjøre seg gjeldende på midten av 2000-tallet, heter det i analysen fra SSB.

Powered by Labrador CMS