Sammenheng kreft, gener og avstamning

Genetisk mutasjon øker risikoen for magekreft hos europeere, men ikke hos japanere. Oppdagelsen kan gi legene gode kort i kampen mot denne kreftformen.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Britiske forskere har funnet tre nye gener med mutasjoner som assosieres med fare for magekreft.

For en av mutasjonenes vedkommende, påvirker den bare sykdomsutviklingen hos folk av vestlig avstamning, og for eksempel ikke folk fra Japan, skriver Nature.

"Liten endring: Hvordan kan noen enkle genforandringer i cellene føre til så dramatiske endringer i kroppen vår? Det ønsker kreftforskerne ved Senter for kreftbiomedisin, Radiumhospitalet å finne svaret på."


 

Mens en spesiell genetisk variant (mutasjon) av dette genet førte til en 10 prosent økning i kreftfaren hos folk med europeisk bakgrunn, ble det ikke funnet noen slik sammenheng hos folk fra Japan.

De tre nyoppdagete genene kommer i tillegg til fire tidligere identifiserte magekreftrelaterte gener, men det er første gang man har sett at virkningen varierer med menneskers genetiske opprinnelse, eller avstamning.

Håper på ny behandling

Forskerne håper oppdagelsen kan hjelpe dem til å finne nye måter å helbrede eller forebygge sykdommen på.

For eksempel håper de dette kan hjelpe dem med å forutsi hvem som er faresonen, og hvem som ikke er det. Magekreft blir ofte ikke oppdaget før sykdommen er langt fremskreden, noe som sterkt reduserer sjansen for at behandlingen virker.

Når vi nå kjenner noen av de involverte gener og mutasjoner, kan dette gjøre legene i stand til å identifisere de pasientene de bør holde et nærere øye med, eller kanskje til og med gi preventiv behandling før sykdommen oppstår.

Krefttest

Forskerne ser det som viktig å finne ut hva det er med japaneres genetikk som gjør dem motstandsdyktige mot den mutasjonen som hos europeere er identifisert med kreft.

Finner de gode svar på slike spørsmål, vil det i fremtiden kunne gjøre oss bedre i stand til å forstå hvorfor kreftratene varierer mellom ulike befolkningsgrupper.

Selv om genetiske krefttester fredeles ligger et godt stykke inn i fremtiden, håper forskerne at man med tiden kan utvikle for eksempel avstamnings-spesifikke tester for å forutsi magekreft hos folk med kreft i familien.

Arbeidet ble utført av forskere ved University of Edinburgh og de Londonbaserte Institute of Cancer Research og Cancer Research UK.

Lenker:

Nature: Race-specific cancer mutation found
BBC: Racial clues in bowel cancer find

Powered by Labrador CMS