Giktmedisiner mot utmattelse

Medisiner som demper immunforsvaret viser seg å kunne hjelpe pasienter som opplever utmattelse.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

(Foto: iStockphoto)

Fakta om Sjøgrens syndrom:

Pasienter med Sjøgrens syndrom opplever ofte betennelse i tåre- og spyttkjertler, munntørrhet og såre og sviende øyne.

Sykdommen er hyppigst hos middelaldrende kvinner.

50 % av pasientene har også leddgikt eller andre symptomer.

I tillegg opplever mange av pasientene en daglig følelse av utmattelse.

Behandlingen er symptomatisk med kunstig tårevæske, bruk av briller i støvfylte omgivelser, skylling av munnen og god munnhygiene.

(kilde: snl.no)

Katrine Brække Norheim har hatt mange pasienter som har slitt med utmattelse. Hun er forsker og lege ved Stavanger universitetssykehus.

Hun ønsket å teste en teori om at det å dempe immunforsvaret hos pasienter med autoimmune sykdommer har effekt mot utmattelse. Dette fikk hun bekreftet i sin pågående doktorgradsstudie hvor hun jobbet med pasienter med Sjøgrens syndrom.

Sjøgrens syndrom er en sykdom hvor immunforsvaret angriper seg selv, en såkalt autoimmun sykdom.

Personer med med denne sykdommen er en av flere pasientgrupper som kan få en følelse av utmattelse, eller fatigue, som tilleggslidelse.

Å oppleve en følelse av daglig utmattelse på toppen av andre symptomer kan være overveldende.

Ønsket å fortsette behandlingen

Av de 26 pasientene som deltok i Norheims studie fikk 13 medikamentet, mens de andre fikk placebo, eller narremedisin. Av de som fikk medikamentet opplevde seks personer effekt, mens kun én i kontrollgruppen som fikk placebo opplevde å bli bedre i løpet av perioden studien varte.

I Forsker Grand Prix brukte Norheim legoklosser for å vise hvordan fatigue kan behandles. (Foto: Helge Hansen)

- To av pasientene i studien hadde så god effekt at de ønsket å fortsette med medikamentet, forteller Brække Norheim.

Dette ville imidlertid ha kostet pasientene 8000 kroner i måneden, ettersom legemiddelet de testet, Anakinra, brukes mot leddgikt og ikke er godkjent for pasienter med Sjøgrens syndrom.

- Selv om medikamentene ikke er tilgjengelige på blå resept med en gang, så gir jo vår studie sammen med andre lignende studier et håp om bedre behandling mot utmattelse i fremtiden, sier Brække Norheim.

Kan øke infeksjonsrisiko

Forrige uke gikk forskere i Bergen ut med funn fra en studie hvor giktmedisiner hadde effekt hos pasienter med kronisk utmattelse, ME. Medikamentene fra denne studien og Norheims studie har litt ulikt virkeområde.

Det har lenge vært en diskusjon i forskningsmiljøene om ME er en autoimmun sykdom eller ikke.

- Jeg vet ikke om de medikamentene jeg har undersøkt også ville fungert mot ME, men både den forskningen som har vært mye i media i det siste og min forskning baserer seg på å svekke immunforsvaret med medikamenter som opprinnelig brukes til blant annet leddgikt, sier Brække Norheim.

Men å dempe immunforsvaret er ikke utelukkende positivt.

- Alle immundempende medikamenter kan gi økt infeksjonsrisiko. Man er også redd for økt kreftrisiko ved lang tids bruk av noen immunsvekkende medikamenter, forteller Brække Norheim.

Hun kom til finalen i forsker Grand Prix med foredraget Fatigue – venn eller fiende, som er basert på doktorgradsstudien hennes.

Doktorgradsavhandlingen antar hun å være ferdig med sommeren 2012.

Powered by Labrador CMS