Personer mellom 14 og 24 ble spurt om hvilke temaer de ønsket at legen skulle ta opp.
Personer mellom 14 og 24 ble spurt om hvilke temaer de ønsket at legen skulle ta opp.

Dette ville unge pasienter snakke med legen om

De ønsket ikke at legen skulle løse alle problemene deres, men de ønsket å bli lyttet til.

Spør fastlegen din om hvordan du bor? Eller om hvordan du spiser?

En ny studie viser at unge amerikanere ønsker å få flere spørsmål om forskjellige sosiale forhold.

Forskere ved University of Michigan undersøkte personer mellom 14 og 24 år. Studien deres er publisert i tidsskriftet Journal of Adolescent Health.

Omtrent 1.000 ble spurt og svarte på fem spørsmål via tekstmelding.

Sosiale aspekter som påvirker helsa

De ble spurt om boforhold, mat, utdanning, trygghet og diskriminering.

Alle disse faktorene kan påvirke helsa over tid. De kan også ha betydning for hvor ofte de søker hjelp eller fullfører behandlinger.

De ble også spurt om legen bør stille pasienten spørsmål om slike sosiale forhold. Åtte av ti som svarte på undersøkelsen, svarte ja på det.

Samtidig svarte om lag en av tre at de ikke ville søkt hjelp om de fikk problemer på ett av disse områdene.

Nesten 40 prosent av de som svarte, kom fra familier med begrenset økonomi. Det kan ha påvirket resultatene.

Ønsker at legen lytter

– Dette betyr at pasientene mine vil at jeg skal spørre om mer enn bare helsen deres. De vil at jeg skal spørre om livene deres, sier Tammy Chang om resultatene. Hun er lege og en av forskerne bak studien.

– Ungdommene i studien vår forventet ikke at legen skulle løse alle problemene deres. Men de ønsker at vi lytter. Det skal jeg klare, sier hun.

Flere studier viser at det er positivt at leger kjenner pasientene sine godt.

Dagens medisin skrev i 2021 om en studie som viste at pasienter som hadde hatt samme fastlege i 15 år eller mer, hadde 25 prosent lavere dødsrisiko enn pasienter som hadde hatt fastlegen sin i et år eller mindre.

Bekymret over personens rolle i helsevesenet

Det ser ut til at mange ønsker å snakke med fastlegen sin om flere deler av livet.

I 2020 skrev Den norske legeforening at en av tre ønsker å snakke med fastlegen om parforhold og samlivsproblemer.

Og i 2016 uttrykte NTNU-forsker og fastlege Bente Prytz Mjølstad bekymring over at pasienten som person spiller en stadig mindre rolle. Dette i en artikkel skrevet av NTNU, publisert på forskning.no.

– Det er kjent at belastende livserfaring påvirker folks helse. Dette kan blant annet forklares gjennom teorier om stressfysiologi. Tradisjonelt har dette vært lite vektlagt i biomedisinen – som har fokus på kroppen og det målbare, sa Mjølstad i 2016.

Etiske dilemmaer

– Som fastlege opplevde jeg hvor nyttig det var å vite hvem pasientene var som personer og hvilke omstendigheter de levde under, men som sykehjemslege manglet jeg ofte disse opplysningene, sa hun.

Mjølstad la til at kunnskapen kan være medisinsk relevant, men den skrives likevel ikke alltid ned i journalen.

Det handler blant annet om noen etiske dilemmaer du kan lese mer om i 2016-artikkelen.

Referanse:

Chang, Claire., Ceci, Christina., Uberoi, Megha., Waselewski, Marika og Chang, Tammy. (2022). Youth Perspectives on Their Medical Team's Role in Screening for and Addressing Social Determinants of Health. Journal of Adolescent Health. (Sammendrag).

Vi vil gjerne høre fra deg!

TA KONTAKT HER
Har du en tilbakemelding, spørsmål, ros eller kritikk? Eller tips om noe vi bør skrive om?

Powered by Labrador CMS