Alzheimerhjernen - en sliten hjerne?

Britiske forskere mener å se at personer i risikogruppen for sykdommen har en hyperaktivitet i hjernen i flere tiår før symptomene kommer.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

'(Foto: www.colorbox.no)'
"(Foto: www.colorbox.no)"

En uvanlig høy aktivitet i hukommelsesorganet hippocampus, selv ved hvile, var et av trekkene som skal ha kjennetegnet halvparten av forsøkspersonene i den britiske undersøkelsen.

Det som også kjennetegnet disse personene var at de var bærere av genet ApoE4 (apolipoprotein E4), som lenge har vært knyttet til en større sjanse for å utvikle Alzheimer som gammel.

Tidligere har forskere sett avvikende hjerneaktvitet hos middelaldrende mennesker som er bærere av ApoE4-genet, men i dette forsøket fant forskerne annerledes hjerneaktivitet hos bærerer helt ned i 20-årene.

Resultatene ble presentert i tidsskriftet Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) denne uka.

Utmattet hippocampus?

90 prosent av alle som utvikler Alzheimer, merker symptomene etter de har fylt 65 år. De britiske forskerne mener altså at deres funn viser at det går an se tidlige tegn som kan utvikle seg til Alzheimer allerede flere tiår før sykdommen gjør seg gjeldende.

Men hvis alle ApoE4-bærere skulle utvikle hjernesykdommen, skulle vel mange flere hatt den?

Forskerne fra University of Oxford og Imperial College London som står bak artikkelen, går ikke så nøye inn på spørsmålet, men de tror den høye hjerneaktiviteten rett og slett kan utmatte hjernene til enkelte ApoE4-bærere.

- Ikke alle bærere av ApoE4-genet vil utvikler Alzheimer, men det kan virke rimelig at hukommelsesdelen av hjernen faktisk blir utslitt av alt overarbeidet.

'A: Representerer hjerneaktiviteten for alle 36 forsøkspersoner mens de utforte minnekrevende oppgaver. B: Viser de områdene hvor ApoE4-bærere hadde høyere aktivitet enn ikke bærere. (Kilde: PNAS)'
"A: Representerer hjerneaktiviteten for alle 36 forsøkspersoner mens de utforte minnekrevende oppgaver. B: Viser de områdene hvor ApoE4-bærere hadde høyere aktivitet enn ikke bærere. (Kilde: PNAS)"

- Dette kan i sin tur bidra til at personen kan utvikle Alzheimer, sier Christian Beckmann ved avdeling for nevrovitenskap og mental helse ved Imperial College London.

- Ulik aktivitet

I forsøket målte forskerne hjerneaktiviteten til 18 personer med ApoE4-genet og 18 uten genet i en fMRI-skanner, mens disse vekselvis ble utfordret med et sett tankekrevende oppgaver, og deretter bedt om å hvile.

Resultatene antydet altså at bærerne av ApoE4-genet hadde en hyperaktivitet i hippocampus, selv når de bare lå stille i scanneren.

- Vi ble overrasket over at selv når denne gruppa ikke hadde noen oppgaver å gjøre, kunne vi se at hukommelsesdelen av hjernen jobbet hardere enn hos den andre gruppa med forsøkspersoner.

- At hjernen da etter hvert kan bli overarbeidet, støttes av studier som viser det motsatte mønsteret hos mennesker som har utviklet Alzheimer, de viser nemlig en lavere aktivitet hjernens hukommelsesdel, sier Beckmann.

Brutalt?

Man regner med at omtrent en tredjedel av nordmenn er bærere av ApoE4-genet, og at hvis man arver dette fra både far og mor, kan man ha opptil 10 ganger så stor sjanse for å utvikle Alzheimer, som mennesker uten genet.

'(Foto: www.colorbox.no)'
"(Foto: www.colorbox.no)"

De britiske forskerne legger likevel stor vekt på at folk ikke må bli skremt av funnene i undersøkelsen - ganske få av bærerne utvikler Alzheimers sykdom. I Norge har omtrent 50.000 diagnosen i dag.

Alzheimers sykdom fører blant annet til at nerveceller i hjernen skades av proteinavleiringer kalt “plakk”. Forandringene i hjernen består av døde hjerneceller, og klumper av protein i hjernevev og blodårer.

Forskning har tidligere antydet at plakkdannelsen blant annet kan skyldes oksygenmangel i deler av hjernen.

Om det er noen sammenheng mellom hyperaktiviteten i unge ApoE4-bæreres hippocampus og en senere utvikling i slikt plakk, skriver ikke forskerne fra University of Oxford og Imperial College London noe om.

De utdyper heller ikke mekanismene som eventuelt gjør hjernene utmattet av hyperaktiviteten.

Kilder:

Young adults at future risk of Alzheimer’s have different brain activity, says study. Pressemelding fra Imperial College London, 6.april 2009

C. E. Mackay m.fl. Distinct patterns of brain activity in young carriers of the APOE-4 allele. Proceedings of the National Academy of Sciences, mandag 6.april 2009. 

Powered by Labrador CMS