Jo mer aktive deltakerne studiedeltagerne var, desto mindre var risikoen for at de utviklet smerter.

Fysisk aktivitet kan forebygge kroniske smerter

Å være bare litt mer aktiv, ser ut til å kunne redusere risikoen for smerter senere i livet, viser norsk studie.

Forskere har analysert svar fra spørreskjemaer fra Tromsøundersøkelsen og testet smerteterskelen til over 7.000 personer. 

I den nye studien kom forskerne blant annet fram til dette: 

  • Jo mer aktive deltakerne var, desto lavere sannsynlighet hadde de for å utvikle kroniske smerter.
  • Effekten var tydeligst for smerter som var veldig utbredt eller mer alvorlige. 
  • En av årsakene til at risikoen for smerter reduseres gjennom fysisk aktivitet, er at smertetoleransen styrkes. 

Om studien:

Studien er et samarbeid mellom Universitetssykehuset i Nord-Norge, UiT –Norges arktiske universitet, Folkehelseinstituttet og flere andre forskningsinstitusjoner.

– Ganske tydelig

Samtidig som det ikke skulle mye aktivitet til før risikoen for smerter tydelig ble mindre, ble sammenhengen sterkere jo mer aktive deltakerne var.

– Vi finner ikke noe punkt hvor det dabber av, sier Anders Årnes ved UiT, som er en av forskerne bak studien. 

Forskerne har imidlertid ikke sett spesifikt på risikoen for smerter blant de aller mest aktive i befolkningen. 

– Den mest aktive gruppen i studien driver med hard fysisk aktivitet eller konkurranseidrett minst fire timer i uka. Så det vi kan si er at opp til minst dette nivået blir det bedre, forklarer Årnes. 

Årnes påpeker at det kan være flere grunner til forskjeller mellom gruppene som er studert, når det kommer til hvor utsatte deltakerne er for smerter. 

Det kan for eksempel være genetiske forskjeller ekspertene ikke er klar over, som både henger sammen med hvor fysisk aktive deltakerne er og med sannsynligheten for at de utvikler smerter. 

Årnes sier imidlertid at det er flere studier som tyder på at sammenhengen er reell. 

Testet smertetoleranse

Forskerne ønsket også å finne ut om fysisk aktivitet beskytter mot smerte ved at smerteterskelen blir høyere.

Derfor testet de toleransen for smerte ved at deltakerne senket en hånd ned i iskaldt vann så lenge de greide. 

Resultatene viser at de om var i mye aktivitet hadde en høyere smerteterskel enn de som rapporterte om en stillesittende  livsstil. 

Ifølge studien gjør dette at folk som er i mye aktivitet reduserer risikoen for å utvikle moderate til sterke smerter. 

Årnes sier imidlertid at høyere smertetoleranse trolig er en av flere årsaker til at de som trener får mindre smerter enn andre. 

– Den indirekte effekten som skjer via påvirkning på smertefølsomhet, er kanskje mindre enn vi hadde forventet. Den er til stede, men vi tror den er en av mange måter fysisk aktivitet virker beskyttende, forklarer Årnes.

Kan være lurt å øke gradvis

Årnes påpeker at forskerne bak denne nye studien ikke har sett på hvordan trening fungerer som behandling for personer som har smerter fra før.

– Mange med kroniske smerter som begynner med trening, kan oppleve en negativ reaksjon i tidlig fase, sier han. 

Derfor anbefaler han at de som sliter med smerter, øker aktiviteten gradvis og også gjerne rådfører seg med helsepersonell.

———

Denne saken kan du også lese på engelsk på sciencenorway.no

LES OGSÅ

Få med deg ny forskning

Powered by Labrador CMS