Fibromyalgi er en overfølsomhet i nervesystemet som gjør det vanskelig å regulere smerte. Hvordan kan kognitiv adferdsterapi hjelpe?

Pasienter med fibromyalgi fikk mindre smerter etter terapi

– Dette er veldig gode nyheter, sier professor og overlege. 

Fibromyalgi rammer mange – trolig rundt 3 prosent av befolkningen.

Likevel finnes det foreløpig ingen medisinsk behandling som gjør folk friske.

I dag blir sykdommen behandlet med fysisk trening, medisiner for å redusere symptomene, informasjon, undervisning og terapi.

Nå har amerikanske forskere sett på effekten av det siste, nemlig kognitiv adferdsterapi.

Kognitiv terapi versus undervisning

Studien inkluderte 100 personer som ble delt inn i to grupper.

Den ene gruppen fikk behandling som bestod av kognitiv adferdsterapi, mens den andre fikk undervisning om sykdommen.

I kognitiv terapi bruker en behandler ulike teknikker for å endre tankemønstre og negative stemninger.

Pasientundervisning handler om å gi kunnskap om sykdommen og hvordan pasienter selv kan bidra til å lindre smerter.

Det viser seg at deltakerne som fikk terapi hadde mindre vondt og tenkte annerledes om smerten åtte uker etter terapien. Dette kom fram via undersøkelser, egenvurdering av smertetilstand og MR-undersøkelser av hjernen

Studien ble nylig publisert i det vitenskapelige tidsskriftet Arthritis and Rheumatology.

Overfølsomhet i nervesystemet

– Dette er veldig gode nyheter, sier Hilde Berner Hammer om den nye studien.

Hun er professor ved Institutt for klinisk medisin ved Universitetet i Oslo og jobber som overlege i revmatologi ved Diakonhjemmet Sykehus.

– Jeg er imponert over at de faktisk har sett endringer i hjernen gjennom funksjonell MR. Vi i klinikken har jo også erfart at kognitiv terapi har hatt effekt på pasienter med fibromyalgi, men vi har aldri sett helt konkrete forandringer i hjernen, sier hun.

Forskerne bak den nye studien så nemlig at terapien endret koblinger i helt spesifikke områder i hjernen som påvirker overfølsomhet i nervesystemet.

Fibromyalgi ble lenge sett på som en revmatisk sykdom med eller uten betennelse. Nå mener forskere at det er en overfølsomhet i nervesystemet som gjør det vanskelig å regulere smerte, ifølge denne saken på forskning.no.

Hun er overlege i revmatologi ved Diakonhjemmet Sykehus og jobber tett på pasienter med fibromyalgi.

Liten effekt av behandling

Til nå har behandlingen av fibromyalgi i Norge vist seg å bare ha moderat eller kortvarig effekt.

– Råd fra helsepersonell innebærer for eksempel ofte egeninnsats og trening. Men disse rådene har vist seg vanskelig for mange fibromyalgipasienter å etterkomme, sa forsker og fysioterapeut ved NTNU, Astrid Woodhouse i denne saken på forskning.no.

De synes ofte ikke at det hjelper, eller de opplever negative virkninger av behandlingen, fortalte hun.

Pasientundervisningsprogrammet går ut på at pasienter som oppdager sammenheng mellom plager, hverdagsliv og egne ønsker for sitt liv, kan bli bedre i stand til å gjøre noe med situasjonen sin, forteller Woodhouse.

Fra lite til ingenting

I Norge har vi ikke noen generelt opplegg for fibromyalgi-pasienter, forteller Hilde Hammer.

– Behandlingstilbudet vil jeg si er fra ingenting til lite, sier hun til forskning.no.

Behandlingen hun og kollegaene på Diakonhjemmet tilbyr er et femtimers informasjonskurs. Det holdes flere ganger i året.

– Kurset handler om å gi mest mulig kunnskap om sykdommen, og hvordan man kan selv bidra med de behandlingsmulighetene som finnes, sier Hammer.

– Kunnskap kommer du langt med, og det er nyttig å forstå hva som skjer i kroppen din.

I tillegg kan pasientene få henvisning til rehabiliteringstilbud ulike steder i Norge, for det som kalles kroniske muskel- og bløtdelssmerter.

Verken medisiner eller kirurgi

– Fibromyalgi er ikke en slik sykdom som kan behandles med enten medisin eller kirurgi, sier Hammer.

Det finnes ingen medikamenter på markedet som kan helbrede fibromyalgi, men det finnes smertelindrende medisiner som demper symptomene.

– Her skal fastlegen være en sparringspartner. De kan være støttende, lyttende, løsningsorienterte og eventuelt henvise, sier Hammer.

Fastlegen kan også henvise fibromyalgi-pasienter til kognitiv terapi hos psykolog.

– Men vi vet ikke hvor mye kunnskap fastlegene har om behandling av fibromyalgi, sier Hammer.

I tillegg forteller hun om mangel på tilgjengelige psykologer i kommunene. Det viser også tall fra SSB.

– Dette er synd fordi vi vet fra før at kognitiv samtaleterapi er en gunstig tilnærming til og behandling av fibromyalgi, sier Hammer.

Hvem får fibromyalgi?

De fleste som rammes av fibromyalgi er mellom 20 og 60 år. Flere kvinner enn menn får det, og det er sjelden at barn blir rammet.

Ifølge Hammer kan fibromyalgi skyldes både arv og miljø.

– Den utvikles hos disponerte individer. Disposisjonen kan skyldes arv, men den kan også skyldes miljø. Det kan være at man har strukket strikken for langt eller at man generelt har hatt et stressende liv.

Ifølge Helsenorge ser det ut til å være en opphopning i enkelte familier. Derfor mener de det kan være en genetisk og arvelig sårbarhet for sykdommen.

Referanse:

Jeungchan Lee m.fl: A Randomized, Controlled Neuroimaging Trial of Cognitive-Behavioral Therapy for Fibromyalgia Pain. Arthritis and Rheumatology. September 2023. Sammendrag.

Få med deg ny forskning

Powered by Labrador CMS