Faller mer med antidepressiva

Eldre spiser stadig mer antidepressiva. For demente kan medikamentene tredoble risikoen for å falle, ifølge en ny studie.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

SSRI - såkalte lykkepiller

De kalles også nyere antidepressiver. I mediene er de omtalt som ”lykkepiller”.

Påvirker de omsetningen av serotonin og andre signalstoffer i hjernen. Serotonin er et signalstoff i nervesystemet.

Den presynaptiske nervecellen gir fra seg serotonin til synapserommet mellom avsender- og mottakercelle (postsynapstisk celle). SSRI hemmer reopptaket av serotonin fra synapserommet.

Kilde: Folkehelseinstituttet 

Bruken av antidepressiva er om lag dobbelt så høy blant 75-åringer som hos 35-åringer, ifølge Folkehelseinstituttet. Eldre får også foreskrevet mer antidepressiva enn før.

En ny norsk studie tyder på at mange eldre på sykehjem får foreskrevet antidepressiva uten utredning og diagnose, ifølge Dagens medisin.

Man har visst at såkalte gamle antidepressive medikamenter kan gi ustøhet og svimmelhet, men det ser ut til at også såkalte nye antidepressiva (se faktaboks) kan gjøre fallrisikoen større, ifølge BBC.

En studie blant 248 demente sykehjemspasienter tyder på at de som gikk på antidepressiva hadde tre ganger så stor risiko for å falle, sammenlignet med de som ikke gikk på slike medikamenter.

Økning på landsbasis

Hvor mange eldre som får foreskrevet antidepressiva varierer i Norge fra fylke til fylke. Ifjor brukte 165,35 per 1000 innbyggere over 90 år i Nord-Trøndelag slike medisiner.

Et fall kan være fatalt for en gammel kropp. (Foto: Colourbox)

I Troms var antallet brukere på drøyt 90, og i Oslo nær 95. For alle andre fylker var tallet over 100. Nest høyest ligger Vestfold med snaut 147, ifølge Dagens Medisin som har hentet tall fra Reseptregisteret.

Totalt i landet gikk 17 prosent flere over 90 år på antidepressiva i fjor, sammenlignet med i 2005.

Slike legemidler kan altså gjøre risikoen for å falle betydelig større, ifølge den nye studien som er publisert i Journal of British Journal of Clinical Pharmacology.

Også en studie fra 2011 tydet på risikoer knyttet til antidepressivabruk blant eldre.

- Leger bør være forsiktige med å foreskrive SSRI til eldre med demens, selv i små doser, sier forskeren Carolyn Sterke ved University Medical Center i Rotterdam, som har gjort studien, til BBC.

Alvorlige konsekvenser

Et fall kan være dramatisk for en gammel kropp. Bein brekker lettere enn hos unge og friske, og brudd bruker lengre tid på å gro. I tillegg opplever mange et fall som dramatisk i seg selv.

Sterke samlet inn informasjon om fall og medikamentbruk blant sykehjemspasientene over en toårsperiode.

De var i gjennomsnitt 82 år, og 152 av dem hadde til sammen over 600 fall – en tredel av disse fikk alvorlige konsekvenser som hoftebrudd og beinbrudd. En av pasientene døde som følge av fallet.

- Det er viktig å ha få søkelys på alle aspekter av behandling som kan gi risiko for en person med demens, sier professor Clive Ballard ved det britiske Alzheimer’s Society til BBC. 

- Vi trenger mer forskning for å forstå hvorfor antidepressiva har denne negative effekten for mennesker med demens, og finne ut om det finnes alternative behandlinger mot depresjon som vi kan gi istedet, sier han.

Referanser: 

C. Sterke m.fl. Dose-response relationship between Selective Serotonin Reuptake Inhibitors and Injurious Falls: A study in Nursing Home Residents with Dementia. British Journal of Clinical Pharmacology. Januar 2012.

K. R. Iden m.fl. Treatment decisions on antidepressants in nursing homes: A qualitative studyScandinavian Journal of Primary Health Care. Desember 2011.

Powered by Labrador CMS