Mer smerter med morfin

Ny forskning viser at langvarig bruk av morfin kan skape mer smerter hos pasienten.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

De fleste vet at morfinbruk over lang tid kan skape avhengighet til stoffet.

Det som hittil ikke har vært allment kjent, er at pasienten risikerer at morfinbruken fører til mer smerter.

Det sier smerteforskerne professor Arne Tjølsen og stipendiat Frøydis Haugan ved Institutt for biomedisin.

Mer og mer medikamenter

Haugan hadde allerede lang klinisk erfaring med dette fenomenet før hun begynte å forske på det. Som anestesioverlege ved Haukeland Universitetssykehus opplevde hun hvor vanskelig pasienter som har brukt morfin over lengre tid er å behandle.

– De trenger mye mer medikamenter enn andre om de blir utsatt for nye akutte smerter, som for eksempel et kirurgisk inngrep, sier hun.

– Det finnes også kliniske forskningsrapporter som peker i retning av at pasienter som har brukt morfin over lengre tid opplever mer smerter, enn pasienter som ikke har brukt det, forteller Haugan.

– Så selv om pasienten bruker mer og mer medikamenter, sitter de likevel igjen med et uløst smerteproblem, sier Haugan.

Overfølsomme rotter

Disse kliniske erfaringene bekreftes nå i doktorgradsavhandlingen Haugan nylig har levert. I den tar hun for seg de biokjemiske mekanismene rundt morfinbruk og smertefølsomhet.

Smertestillende midler

I Norge har legene lenge vært tilbakeholdne med bruk av sterke smertestillende midler.

Nå viser statistikken en sterk økning i forbruket av opioider - morfinlignende medikamenter.

Det er mange medikamenter i denne gruppen, for eksempel Paralgin forte.

Det er også blitt vanligere å bruke denne type midler til behandling av ikke‑kreftrelaterte smerter, som kroniske muskel-skjelettsmerter.

Avhandlingen er basert på forsøk på rotter. Gjennom en medikamentpumpe ble rotter behandlet med morfin i jevn tilførsel i en syvdagersperiode.

Så ble det gjort forsøk, der rottene under narkose ble utsatt for svak smertestimulering, i form av elektriske pulser, samtidig som følsomheten i smertesystemene i ryggmargen ble undersøkt.

Hovedfunnet er at langvarig morfinbehandling gjør at rottene mye lettere utvikler overfølsomhet for smerte når de blir utsatt for smertestimulering.

– En uke er kort tid for mennesker, men det tilsvarer mye lengre tid hos rottene. Og det vi så var at rottene som var blitt utsatt for morfinbehandling i en uke, reagerte mye kraftigere på smertestimuleringen, og ble mer smertefølsomme enn de rottene som ikke ble behandlet, sier Arne Tjølsen.

Han har vært veileder for Haugan under doktorgradsarbeidet.

Kan hemmes

Arne Tjølsen og Frøydis Haugan har i dyreforsøk vist hvordan langvarig morfinbehandling gir overfølsomhet for smerte. (Foto: Thor Brødreskift).

– I mange tilfeller er det bra å bruke morfin. Det har faktisk vært brukt for lite sterke smertestillende midler i mange sammenhenger. Hvis morfin brukes over kort tid for å lindre akutte smerter, er det få problemer forbundet med det.

– Hvis behandlingen derimot strekker seg over flere måneder, er det grunn til å stoppe opp og tenke seg om, advarer Haugan og Tjølsen.

– Morfinbruken forandrer nervesystemet på en måte som har mange fellestrekk med mekanismer en ser ved utvikling av kroniske smerter. Nervesystemet har en plastisk evne og en «hukommelse» for tidligere stimuli, slik at det reagerer sterkere ved nye stimuli, forklarer Haugan.

Hun har også funnet ut mer om metoder for å unngå å utvikle toleranse og økt smertefølsomhet av langvarig morfinbehandling.

Rotteforsøkene gir gode indikasjoner på at denne uheldige effekten kan hemmes ved å kombinere morfin med et av to andre preparater, som allerede er registrerte til bruk på mennesker, nemlig ketamin og memantin.

– Resultatene er svært lovende, sier forskerne, som nå håper det vil satses midler på den tidkrevende prosessen det blir å prøve disse resultatene systematisk ut på mennesker.

Med tanke på at smerteundersøkelsen Pain in Europe fra 2003 viser at hver tredje nordmann opplever kroniske smerter, er det ikke bare forskerne som bør krysse fingrene for det.

Powered by Labrador CMS