Røyking mer dødelig enn antatt

Langt flere dør av røyking enn tidligere antatt. En norsk undersøkelse viser at hele 6 700 mennesker dør hvert år direkte som følge av røyking her i landet. Det er hele 16 prosent av alle årlige dødsfall i Norge.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Dødsfallene som direkte følge av røyking, utgjør til sammen 72 483 tapte leveår. Vel 46 000 av de tapte leveår rammet aldersgruppen 35-74 år.

- Dette er enormt høye tall. Nesten ufattelig, sier divisjonsdirektør Camilla Stoltenberg i Folkehelseinstituttet.

Hun presiserer at dette er enestående helseopplysninger fordi tallene er reelle og innhentet over lang tid. Tidligere har slike tall stort sett vært basert på antakelser.

Rapporten, «Hvor dødelig er røyking?», er utarbeidet ved Folkehelseinstituttet og er blant annet basert på tallgrunnlaget i Norges Offentlige Utredninger (NOU) 2000, oppdaterte røykevanedata og oppfølging av de første hjerte- og karundersøkelsene i Oppland, Finnmark og Sogn og Fjordane i perioden 1974-78.

Oppsiktsvekkende

- Vi har vært spesielt opptatt av å få oppdaterte tall for både kvinner og menn i aldersgruppen 40 til 70 år. Tallene er rett og slett oppsiktsvekkende, sier Camilla Stoltenberg til NTB.

Undersøkelsen viser at blant ikke-røykende kvinner døde 9 prosent og blant ikke-røykende menn 14 prosent i «normalbefolkningen» i den aktuelle aldersgruppen.

Men blant kvinnelige røykere var dødsraten hele 19 prosent, og blant menn i denne gruppen hele 35 prosent. Dette er dødsfall direkte relatert til røyking, ifølge Stoltenberg.

- Og vi ser også at røyking i denne aldersgruppen er en viktigere årsak til død enn alle «voldsomme dødsfall» til sammen. Som voldsomme dødsfall regner vi alt fra trafikkulykker til selvmord. Vi ser også at røyking er en viktigere dødsårsak enn all hjerte- og karsykdom til sammen i den aktuelle aldersgruppen, sier hun.

Røykfri visjon

Camilla Stoltenberg sier at Folkeinstituttets viktigste oppgave er å dokumentere «røykeepidemien», og det vil de dramatiske tallene være et betydelig bidrag til.

Hun gleder seg også over at ferske tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser en klar nedgang i antall røykere, ikke minst blant de unge.

- Vi gleder oss over at vi nå kan se en lysning. Men det vil ta lang tid, fordi det er de unge som heldigvis slutter å røyke. Det er i den gruppen vi vil ha den største effekten av røykekutt, og det vil ta tid.

- Har du tro på visjonen «det røykfrie samfunn» - eventuelt når?

- Jeg har tro på den visjonen, men jeg er veldig usikker på når vi vil oppleve det. I Norge tror jeg det er mulig, men det er større grunn til bekymring globalt, sier divisjonsdirektør Camilla Stoltenberg til NTB.

(NTB-Arne Børcke)

Powered by Labrador CMS