Mye høyere enn 1800-tallsmannen

Europeiske menn har blitt elleve centimeter høyere det siste århundret. Det skyldes ikke genetiske endringer.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

(Foto: Colourbox)

Menn var i gjennomsnitt elleve centimeter høyere i 1984 enn de var midt på 1870-tallet, viser en studie med informasjon om flere hundre tusen menn fra 15 europeiske land. Det skriver BBC.

Statistikk om norske vernepliktige fra 1900 til 2007, viser en gjennomsnittlig høydeøkning på nesten ti centimeter, fra 170 til 179,9 centimeter, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Britiske menn har strukket seg fra 167 til 177 centimeter i perioden som studien dekker.

- Veksten representerer en enormt forbedring av folks helse, skriver forskerne i artikkelen som er publisert i tidsskriftet Oxford Economic Papers.

Ikke endrede gener

Å være høy er nemlig et av tegnene på å være sunn, selv om det å ha hodet høyt over bakken ikke betingelsesløst er knyttet til helsemessige fordeler.

Det er ikke slik at genene våre er så annerledes nå enn for fire-fem generasjoner siden, at dette gir utslag på målebåndet, mener forskerne.

Hva som skjer i de to første leveårene til et menneske, betyr derimot mye for høyden.

Siden 1875 er både kostholdet og kunnskapen om det, blitt mye bedre. Også bedrede sanitære forhold har gjort sitt til at vi er høyere nå enn før.

I Europa kan færre sykdommer true barna våre nå enn for hundre år siden. Det ser forskerne blant annet fordi  barnedødeligheten har sunket voldsomt.

Denne situasjonen, der barn var svært utsatt for å bli alvorlig syke, bidro antakelig sterkt til at mennene var lavere av vekst på 1800-tallet enn nå, mener forskerne.

I en tid da barn døde av luftsveissykdommer og diaré, er det nemlig naturlig å tenke seg at de overlevende også kan ha fått mén for livet – kanskje i form av en kortere kropp enn hva genene i utgangspunktet tilsa, ifølge forskerne.

Overraskende vekst i krigsårene

I motsetning til hva forskerne forventet, så de at nordeuropeiske menns høyde fikk en ekstra oppsving den første halvdelen av 1900-tallet – en periode som ikke var noen lystig tid, sett med historiske briller.

Så hvorfor økte gjennomsnittshøyden så mye nettopp i perioden som dekker første og andre verdenskrig, med økonomisk depresjon klemt inn mellom dem?

Tim Hatton ved University of Essex, som har ledet høydestudien, tror det skyldes at kvinner kunne jobbe og tjene penger i krigstid, skriver den britiske kringasteren på nettsidene sine. Inntektsøkning er en av faktorene forskerne ser i sammenheng med at menn er blitt høyere.

Dessuten kan det se ut til at rasjoneringssystemet i krigstid, der hver familie får utdelt en kvote med ulike matvarer, kanskje ikke var så dumt for kostholdet.

Kvinners høydeutvikling har ikke forskerne sett på i den nye studien, rett og slett fordi det ikke finnes nok informasjon om den.

Tallene er lagt fram og tolket i tidsskriftet Oxford Economic Papers.

Referanse:

T. Hatton. How have Europeans grown so tall? Oxford Economic Papers. 1.september 2013.

Powered by Labrador CMS