Tysk forskning fra 2010 viste at ibuprofen ga like rask smertelindring som antibiotika mot urinveisinfeksjon. Men en ny studie fra Universitetet i Oslo viser at effekten fra ibuprofen ikke er god nok mot infeksjonen. (Illustrasjonsfoto: Shutterstock / NTB Scanpix)

Ibuprofen kan ikke erstatte antibiotika ved urinveisinfeksjon

Antibiotikaresistente bakterier er et stort globalt problem. Vi bør likevel ikke droppe antibiotika ved urinveisinfeksjon, ifølge ny studie.

En av vår tids aller største helseutfordringer er bakterier som er resistente mot antibiotika.

Derfor er det viktig å redusere unødvendig antibiotikabruk og å finne alternative løsninger.

Urinveisinfeksjoner er den nest største årsaken til antibiotikabruk i allmennpraksis. Fordi tilstanden ofte går over uten behandling, har det blitt vurdert som et bra sted å kutte ned på antibiotikabruken.

En tysk pilotstudie viste i 2010 at ibuprofen ga like rask smertelindring som antibiotika hos kvinner med ukomplisert urinveisinfeksjon.

Ingvild Vik ved Universitetet i Oslo (UiO) har nå ledet en større klinisk studie for å se om disse funnene kan bekreftes.

– Vi vet at ukompliserte urinveisinfeksjoner hos kvinner, blærekatarr, er en selvbegrensende tilstand som ofte går over av seg selv. Alle som har hatt blærekatarr, vet at det kan være svært smertefullt og plagsomt og at antibiotika gir en rask symptomlindring, sier Vik. Hun er stipendiat ved Institutt for helse og samfunn, UiO.

– Kvinner som oppfordres til å se det an litt og drikke masse væske, opplever ofte at infeksjonen går over uten antibiotika. Vi ønsket derfor å undersøke om smertestillende, ibuprofen, kunne gi like god symptomlindring som antibiotika, sier hun.

Antibiotika ga bedre symptomlindring

Vik og kollegene sammenlignet ibuprofen med antibiotikumet pivmecillinam. 383 skandinaviske kvinner deltok i studien. 181 pasienter fikk ibuprofen, og 178 fikk pivmecillinam.

Verken deltagere eller behandlende leger visste hvem som fikk hva.

Etter fire dager var status følgende:

74 prosent av pasientene som hadde fått antibiotika følte seg friske, mens bare 39 prosent av dem som hadde fått ibuprofen følte seg bra.

Komplikasjoner blant dem som fikk ibuprofen

Over halvparten av kvinnene som fikk ibuprofen ble til slutt friske uten antibiotikabehandling. Litt under halvparten ble ikke friske og måtte tilbake til lege for antibiotikabehandling.

Av dem som kom tilbake, var det syv pasienter som fikk nyrebekkenbetennelse, og fem av dem måtte legges inn på sykehus. I antibiotikagruppen var det ingen som fikk nyrebekkenbetennelse.

Tidligere studier har ikke vist overhyppighet av nyrebekkenbetennelser i placebogruppene. Vik og kollegene lurer derfor på om det kan være egenskaper ved ibuprofen som gjør at enkelte pasienter utvikler mer alvorlige komplikasjoner.

Anbefaler ikke ibuprofen alene

Vik konkluderer med at man ikke kan anbefale ibuprofen som alternativ til antibiotikabehandling for kvinner med urinveisinfeksjon.

– Behandling med ibuprofen kan riktignok redusere unødvendig bruk av antibiotika for denne pasientgruppen, sier Vik.

– Men så lenge vi ikke kan identifisere de kvinnene som trenger antibiotika for å unngå komplikasjoner, kan vi ikke anbefale å bare bruke ibuprofen, avslutter hun.

Referanse:

Vik, I. m.fl: Ibuprofen versus pivmecillinam for uncomplicated urinary tract infection in women—A double-blind, randomized non-inferiority tria. PLOS One. (2018) https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1002569

Powered by Labrador CMS