Kokain kan drepe hjerneceller. (Foto: Shutterstock)

Kokain får hjerneceller til å spise opp seg selv

Det narkotiske stoffet skader hjernen ved at cellene begår selvmord, viser forsøk på mus.

Medisinere har lenge visst at kokain kan skade hjernen, men ikke nøyaktig hvordan.

Nå mener amerikanske forskere at de har svaret.

Kunnskapen kan bli viktig for å utvikle medisiner som kan stanse ødeleggelsene.

Blir kannibaler

Hjernecellene blir kannibaler og dreper dermed seg selv. Det er konklusjonen til forskerne som har gitt kokain til mus og siden undersøkt hjernene deres. Musene de testet var unger av mødre som hadde fått kokain mens de gikk drektige.

Utgangspunktet for cellenes selvmord er at gassen nitrogenmonoksid og enzymet GAPDH reagerer med hverandre.

Det setter i gang en ryddemani i cellene.

I utgangspunktet en naturlig prosess, kalt autofagi, som sørger for opprydding i cellene. Cellene kvitter seg med avfallsstoffer, som ødelagte eller gamle deler av cellen. De kapsler inn og bryter ned sitt eget avfall.

Celledød skyter fart

Prosessen er faktisk nødvendig for at vi skal holde oss friske.

Men kokainet sender signaler til hjernen som gjør at prosessen skyter fart og blir helt ukontrollert. Cellene kaster ikke lenger bare søpla, men en hel del de har bruk for også.

De heller rett og slett ungen ut med badevannet. Det fører til at cellene til slutt dør.

Redder cellene

Det kan være mulig å stanse kokainens farlige ferd i hjernen, mener forskerne.

De ga musene virkestoffet CGP3466B, også kalt Omigapil når det tidligere har blitt testet som medisin. Det er allerede kjent at stoffet kan forhindre at nitrogenmonoksid og GAPDH støter sammen.

Stoffet klarte som forventet å redde hjernecellene til musene.

Vil finne medisin

At kokainbruk kan føre til overdreven ryddetrang gjennom autofagi, har for så vidt andre oppdaget før. Men forskerne ved Johns Hopkins University School of Medicine har funnet ut at det sannsynligvis bare er på denne ene måten kokain skaper celledød.

Det er nemlig flere måter en celle kan ta livet av seg selv på. Forskerne fant derimot ingen effekt av midler som virker mot de to andre måtene.

Det kan bety at de er ett skritt nærmere målrettet behandling.

Men det er fortsatt en lang vei fram før medisinerne kan hjelpe folk som bruker kokain. Testing av virkestoffet CGP3466B mot ulike sykdommer har vist at det er trygt for mennesker, ifølge forskerne.

For å se om det også virker mot kokainens skadelige effekt, må det først testes på mus, deretter på mennesker. Det vil nok ta flere år før vi har svaret.

Referanse:

Prasun Guha mfl: Cocaine elicits autophagic cytotoxicity via a nitric oxide-GAPDH signaling cascade. PNAS, 18. Januar 2016.

Powered by Labrador CMS