Skal lære Europa trygg bruk av nye medier

EU-kommisjonen ønsker at Norge skal lære opp resten av Europa i trygg bruk av Internett, dataspill og mobilbruk.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

5,7 millioner kroner skal gå til et prosjekt om trygg bruk av nye medier. Det nye europeiske prosjektet ledes fra Norge, skriver Statens filmtilsyn i en pressemelding.

- Det er en stor anerkjennelse og oppmuntring at EU-kommisjonen nå vil ha oss til å lede opplæringen av samtlige EU-land, sier prosjektleder Elisabeth Staksrud.

SAFT trappes opp

I to år har Statens filmtilsyn ledet det såkalte SAFT-prosjektet for trygg bruk av Internett for barn og unge. Nå trappes arbeidet opp, både i Norge og i Europa.

Tiltaket vil videreføre SAFT-prosjektet. Det nye prosjektet støttes av EUs handlingsplan for sikrere bruk av Internett (Safer Internet Action Plan) med nesten tre millioner kroner.

I tillegg bidrar Filmtilsynet med tilsvarende midler slik at totalbudsjettet er på nesten seks millioner norske kroner.

Utvider til mobil og dataspill

SAFT har fokusert på problemer og potensial forbundet med Internett, blant annet gjennom et tett samarbeid med Barne- og familiedepartementets tiltaksplan for barn, unge og Internett.

Nå utvides arbeidet til å spenne over en rekke elektroniske medier og teknologier som mobiltelefoni, elektroniske spill og direkte brukerkoblinger.

- SAFT-kartleggingen viser at barn og unges brukermønstre er svært kompliserte. Det er alt for snevert å bare se på Internett, sier Elisabeth Staksrud.

Kan ikke kildekritikk og personvern

SAFT-kartleggingen viser at barn og unge forholder seg helt naturlig til elektroniske medier, selv om de foresatte ikke gjør det.

Fra den samme kartleggingen ser man også at de mangler grunnleggende ferdigheter på områder som kildekritikk og personvern. I en stadig mer digitalisert hverdag blir dette basisferdigheter de må ha for å kunne ferdes trygt og kreativt.

- Ved å bygge et nettverk av kompetanse på en rekke områder, vil SAFT stå i sentrum for arbeidet med å hjelpe barn og foreldre til å bli flinkere til dette og til å trekke veksler på hverandre.

Et av hovedsatsningsområdene i det nye prosjektet blir en stor undersøkelse om bruk av mobilteknologi og dataspill, heter det i pressemeldingen.

Organiseres etter mønster av SAFT

- SAFT-prosjektet går med dette inn i en ny fase, hvor prosjektets samarbeidsprofil er adoptert av både EU og det norske nettverket. I Norge intensiveres arbeidet, og bransje, myndigheter og forskningsmiljøer knyttes tettere sammen.

- I Europa skal alt arbeid på dette feltet nå organiseres etter mønster av SAFT. Det nye SAFT-prosjektet skal stå for opplæringen av alle disse landene, heter det i pressemeldingen.

- Utfordringene er enorme, men selv om forskjellene mellom landene er store i Europa når det gjelder bruk av nye medier, er det ofte større forskjeller mellom barn og deres foreldre, sier Staksrud.

- Vi kommer derfor til å fokusere på målrettet, faktabasert informasjon både til barn, foreldre, lærere og bransjen, sier hun.

Lenker:

SAFT: Safety, awareness, facts and tools
SAFT: Nytt europeisk prosjekt ledet fra Norge: 5,7 millioner til trygg bruk av nye medier

Powered by Labrador CMS